TYT Din Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması Test

TYT Din Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması Test

TYT Din Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması Test - çöz

TYT Din Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması Test soruları cevapları
TYT Din Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması Test

TYT Din Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması TestSoru 1


Aşağıdakilerden hangisi Kur’an meallerindeki farklılıkların sebeplerinden biri değildir?

Soru 2


İslami literatürde Kur’an ayetlerine, anlamlarının açık ve anlaşılır ya da yoruma muhtaç olmasından dolayı farklı adlar verilmiştir.

Bu adlar;

I. nesh,

II. muhkem,

III. müteşâbih

kavramlarından hangileridir?

Soru 3


Kur’an’ı doğru anlamak için dikkat edilmesi gereken;

I. önyargısız ve samimi olmak,

II. aklı ve gönlü birlikte kullanmak,

III. Kur’an öncesi tarihî dönemlerle ilgili doğru bilgilere sahip olmak,

ilkelerinden hangileri nesnelliğe vurgu yapmaktadır?

Soru 4


“Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içinde iseniz onun benzeri bir sure de siz getirin, Allah’tan başka taptıklarınızı da yardıma çağırın; eğer iddianızda samimi iseniz! Bunu yapamazsanız -ki asla yapamayacaksınızyakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının; o, inkârcılar için hazırlanmıştır. (Bakara suresi, 23 ve 24. ayetler)

Bu ayetten,

I. Kur’an’ı Kerim insan ürünü olmayan bir kitaptır.

II. Kur’an’ın edebi dili ve ilahi mesajı inkârcıları aciz bırakmıştır.

III. Kur’an, Hz. Peygambere vahiy yoluyla indirilmiş son mesajdır.

sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?

Soru 5


Kur’an’daki ayetlerin çoğu, her insan tarafından okunduğunda anlaşılabilecek niteliktedir. Bunun yanında yoruma açık ve mecaz anlamlar taşıyan ayetler de yer almaktadır. Bunlar da uzmanların yapacağı ilmi çalışmalarla anlaşılabilirler. Bu nedenle İslam âlimleri Kur’an ayetlerinin doğru anlaşılması için her dönemde çalışmalar yapmış ve bu amaçla Kur’an’ı doğru anlama ve yorumlamaya dair birtakım ilkeler belirlemişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden biri değildir?

Soru 6


nsana iyi ve kötüyü ayırt etmesi, çevresini gözlemlemesi ve değerlendirmesi için göz, kulak ve akıl verilmiştir. Ayrıca ona vahiy ile yol gösterilmiştir.

Bu parçada Kur’an’ın temel amaçları olan;

I. doğru bilgi,

II. doğru inanç

III. doğru davranıştan

hangilerine değinilmiştir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da kıssalara yer verilmesinin amaçlarından birisi olamaz?

Soru 8


slam düşüncesindeki yorum farklılıklarıyla ilgili aşağıdaki yargıların hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi siyasî-itikadî yorumlardan biridir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlar arasında ortaya çıkan yorum farklılıklarının siyasi sebeplerinden değildir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi Şia’nın on iki imamından biri değildir?

Soru 12


İslam düşüncesine göre aşağıdakilerden hangisi din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili yanlış bir yargıdır?

Paylaş

TYT Din Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

merveee71
Doğru: 6
50 Puan
sibel keleş
Doğru: 5
41.6 Puan