Kurtuluş Savaşı Dönemi Test III

Kurtuluş Savaşı Dönemi Test III

Kurtuluş Savaşı Dönemi Test III - çöz

Kurtuluş Savaşı Dönemi Test III soruları cevapları
Kurtuluş Savaşı Dönemi Test III

Kurtuluş Savaşı Dönemi Test IIISoru 1


İstanbul Hükûmeti, Salih Paşa’yı Amasya’ya göndererek Temsilciler Kurulu adına M. Kemâl ile görüşmesini sağlamıştır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

Soru 2


Ankara’nın Millî Mücâdele’de merkez olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

Soru 3


Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi, Kurtuluş Savaşı’nın amaç ve yöntemini ortaya koymaktadır?

Soru 4


Birinci TBMM’nin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Soru 5


M. Kemâl’in, TBMM’ye 24 Nisan 1920’de verdiği önergede, “Hükûmet kurmak gereklidir” maddesi yer almıştır.

Bu durum, TBMM’nin hangi özelliğini göstermektedir?

Soru 6


Birinci TBMM döneminde, Meclis, yürütme yetkisini aşağıdakilerden hangisinin kullanmasını uygun görmüştür?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisinde Anadolu'nun kaynakları itibariyle ABD'nin ihtiyaçlarını karşılayabilecek zenginlikte olmadığına dair bir madde bulunmaktadır?

Soru 8


I. Bilecik Görüşmeleri

II. Hıyanet-i Vataniye Kanunu

III. İstiklal Mahkemelerinin kurulması

Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Soru 9


Son Osmanlı Mebusan Meclisinde aşağıdaki gruplardan hangisi Misakimilli kararlarının alınmasında etkili olmuştur?

Soru 10


I. Damat Ferit Hükümetinin istifa etmesi

II. İstanbul ile ilk kez iletişimin kesilmesi

III. Bilecik Görüşmelerinin yapılması

Bu gelişmelerin oluş sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 11


TBMM'ye karşı çıkan isyanlarda İstiklal Mahkemelerinin kurulması,

I. güçler birliği ilkesinin uygulandığı,

II. merkezi otoritenin korunmak istendiği,

III. yargının bağımsız anlayıştan uzak olduğu

yargılarından hangilerinin kanıtıdır?

Soru 12


I. Azınlıklara, çevre ülkelerdeki Türklere tanınan haklar kadar hak tanınacaktır.

II. Ekonomik, siyasi ve adli gelişmemizi engelleyen hiçbir husus kabul edilemez.

III. Boğazlar dünya ticaretine açılabilir.

Misakmilli'de alınan yukarıdaki kararlardan hangilerinin bağımsızlık anlayışını doğrudan desteklediği savunulabilir?

Paylaş

Kurtuluş Savaşı Dönemi Test III sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

yildirim
Doğru: 10
83.3 Puan
bahadır bay
Doğru: 9
75 Puan
aliadli
Doğru: 9
75 Puan
hilal
Doğru: 8
66.6 Puan
bariseko20
Doğru: 8
66.6 Puan