KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test VI

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test VI

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test VI - çöz

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test VI soruları cevapları
KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test VI

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test VISoru 1


TBMM, Birinci İnönü Zaferinin ardından Teşkilat-ı Esasiye’yi kabul etmiştir.

Buna göre

I. TBMM kurucu meclis olduğunu göstermiştir,

II. Türk tarihinde egemenlik ilk kez tamamen millete verilmiştir.

III. Saltanat yönetimi resmen sona ermiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 2


Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşmasına gö­re Türk toprağı sayılan Suriye sınırlarındaki Caber Kalesi'nde aşağıdaki Türk devlet adamların­dan hangisinin mezarı bulunmaktadır?

Soru 3


Misakımilli'yi ve TBMM Hükümetini tanıyan ilk İti­laf Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Büyük Taarruz öncesi Türk ordusunun ihtiyaçla­rını karşılamak için TBMM’nin,

I. Fransız ve İtalyanların çekilirken bıraktığı silah ve mühimmatlardan yararlanma,

II. Rusya’dan alınan silahlarla orduyu güçlendirme,

III. halkın desteğini alma

çalışmalarından hangilerini yaptığı savunulabilir?

Soru 5


Aşağıda verilen antlaşma ve imzalanan devlet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Soru 6


5 Ağustos 1921 ’de kabul edilen Başkomutanlık Yasa­sı ile meclise ait yetkiler üç aylığına Mustafa Kemal’e devredilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in yasama yetkisini kullandığının göstergesidir?

Soru 7


Aşağıdaki edebî eserlerin hangisi, Kurtuluş Sava­şı yıllarını anlatan eserlerden değildir?

Soru 8


Başkomutanlık Meydan Muharebesinden sonra Mudanya Görüşmelerinin başlamasında,

I. Fransa ve İtalya’nın İngiltere Hükümetine savaş yapılmaması konusunda uyguladığı baskılar,

II. Yunanistan’ın işgal ettiği Edirne ve Kırklareli civarını boşaltması,

III. Rusya’nın savaş devam ederse Türklerin yanında yer alacağını ilan etmesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 9


Sakarya Savaşı’ndan sonra Büyük Taarruz'a kadar,

I. Antep,

II. Mersin,

III. Kütahya,

IV. Konya

şehirlerinden hangilerinin düşman işgalinden kurtarıldığı savunulabilir?

Soru 10


Lozan Barış Konferansı'nda,

I. Savaş tazminatı,

II. Boğazlar,

III. Kapitülasyonlar

konularının hangilerinde çıkan anlaşmazlıklar, görüşmelerin yarıda kesilmesinde etkili olmuştur?

Soru 11


İtilaf Devletleri, İstanbul ve Boğazları aşağıdaki antlaşmalardan hangisinden sonra tamamen bo­şaltarak TBMM’ye teslim etmişlerdir?

Soru 12


Mustafa Kemal, Lozan’a gidecek Türk heyetinden kapitülasyonlar konusunda asla taviz verilmemesi­ni istemiştir.

Bu tutumla,

I. anlaşmaz bir tavır sergileme,

II. ekonomik sınırlandırmaları kaldırma,

III. tam bağımsızlığı sağlama,

amaçlarından hangilerine ulaşılmaya çalışılmıştır?

Soru 13


Doğu Cephesinde Kâzım Karabekir Paşa Ermenileri yenilgiye uğratarak TBMM’nin ilk askerî başarısını kazanmasını sağlamıştır. Geri çekilen Ermeniler ile Gümrü Antlaşması imzalanmıştır.

Bu bilgiye göre,

I. Askerî başarı, beraberinde siyasal başarıyı ge­tirmiştir.

II. Doğu Cephesi’nde alınan galibiyet TBMM için moral kaynağı olmuştur.

III. Gümrü Antlaşması ile doğu sınırı kesin olarak çizilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 14


I. Birinci İnönü

II. Kütahya - Eskişehir

III. Sakarya

Yukarıdaki savaşların hangilerinden sonra Anlaş­ma Devletleri arasında görüş ayrılığı çıktığı sa­vunulabilir?

Paylaş

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test VI sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

portofinom
Doğru: 14
100 Puan
ahmet kayaa
Doğru: 13
92.8 Puan
eyluleryilm
Doğru: 12
85.7 Puan
yildirim
Doğru: 12
85.7 Puan
rumeysa7
Doğru: 12
85.7 Puan