Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test

Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test çöz.Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test çöz. Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test online çöz

Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test Çöz

Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test çöz. KPSS Tarih Testleri kategorisi Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test çöz. Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test çöz

Online Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması'nın özelliklerinden biri değildir?

Soru 2


Aşağıdaki cephelerden hangisinde Yunanlılarla savaşılmıştır?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Savaşı'nın sonuçları yer almaz?

Soru 4


I. Doğu Trakya

ll. Istanbul

lll. Boğazlar

Mudanya Görüşmeleri'nde yukarıdakilerden hangileriyle ilgili olarak kararlar alınmıştır?

Soru 5


I. Ankara (1921)

ll. Sevr

lll. Mudanya

Yukarıdaki antlaşmalardan hangileri TBMM tarafından imzalanmamıştır?

Soru 6


Türk ve Yunan güçleri tarafından aşağıdaki savaşlardan hangisinde uçak kullanılmıştır?

Soru 7


Lozan Barış Antlaşması'yla aşağıdaki hangi iki yer Misakımilli'de yer aldığı halde anavatana dahil >edilmemiştir?

Soru 8


Kuvayımilliye birliklerinin düzenli ordu birliklerine dönüştürülmesini hızlandıran gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Türkiye'nin Sovyet Rusya ve Gürcistan ile dış ilişkiler kurmasını kolaylaştıran antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Yeni Türk Devleti'nin ilk kez uluslararası bir konferansa katılmasında etkili olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Lozan Antlaşması'nda Türk heyetinin başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Tekalif-i Milliye Emirleri etkisini aşağıdaki gelişmelerden hangisinde daha çok göstermiştir?

Soru 13


I. Rumlar

II. Fransızlar

III. İtalyanlar

Kuvayımilliye birlikleri yukarıda verilen milletlerden hangilerine karşı mücadele etmiştir?

Soru 14


I. İnönü Muharebesi TBMM'nin düzenli ordusunun kazandığı ilk askeri başarıdır. Bu başarı beraberinde siyasi başarıları da getirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu siyasi başarılar arasında gösterilemez?

Soru 15


Ulusal Mücadele Dönemi'nde görülen;

I. Saltanatın kaldırılması,

II. Meclis'in Kayseri'ye taşınması fikri,

III. Sakarya Savaşı'yla Yunanlılar'ın saldırı gücünün kırılması

gelişmelerden hangileri TBMM'de tartışmalara sebep olmamıştır?

Soru 16


1921 Anayasası ile Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. ilkesinin kabul edilmesi;

I. totaliter,

ll. demokratik,

lll. monarşik

yönetimlerden hangilerine ters düşer?

Soru 17


Aşağıdakilerden hangisi, Sakarya Meydan Savaşı'nın sonuçlarından birisi değildir?

Soru 18


İlk TBMM'nin gücünü sarsan, birlik ve bütünlüğü bozan ve Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı uzatan en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19


I. Fransa'nın İngiltere'yi yalnız bırakması

ll. Hatay'ın Misakımilli sınırlarının dışında kalması

lll. Güney Cephesi'nin kapanması

Yukarıdakilerden hangileri 1921 Ankara Antlaşması'nın getirdiği sonuçlar arasındadır?

Soru 20


Misakımilli'den ikinci taviz aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda verilmiştir?

Paylaş

Etiketler: