KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test V

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test V

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test V - çöz

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test V soruları cevapları
KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test V

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test VSoru 1


I. Büyük Taarruz

ll. Sakarya

lll. Gediz

Yukarıdaki savaşlardan hangileri Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasına zemin hazırlamıştır?

Soru 2


Aşağıdaki gelişmelerden hangisi TBMM'nin kurduğu düzenli ordu birliklerinin başarılan sonucunda gerçekleşmemiştir?

Soru 3


Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Milli Mücadelenin Muharebeler Dönemi'nde gerçekleşmemiştir?

Soru 4


I. Aslıhanlar- Dumlupınar Savaşları

II. Kütahya- Eskişehir Savaşları

III. Sakarya Savaşı

Yukarıdaki savaşlardan hangileri Başkomutanlık Kanunu'nun çıkmasından sonra gerçekleşmiştir?

Soru 5


Aşağıdaki bölgelerin hangisinde Kurtuluş Savaşı sırasında taviz verilmemiştir?

Soru 6


Lozan Barış Antlaşması'na TBMM Hükümeti ile İstanbul Hükümeti'nin birlikte çağrılması aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yaşanmasına yol açmıştır?

Soru 7


I. Gediz Taarruzu

ll. Kütahya- Eskişehir Savaşları

lll. Pozantı Savaşı

Yukarıdaki savaşlardan hangileri düzenli ordunun kurulması çalışmalarını hızlandırmıştır?

Soru 8


Lozan Barış Antlaşması'nda görüşülen;

I. Boğazlar

ll. Kapitülasyonlar

lll. Azınlıklar

konularından hangileri Cumhuriyet'in ilanından sonra da tartışma konusu olmuştur?

Soru 9


Kurtuluş Savaşı'nda Doğu cephesinde, aşağıdaki devletlerin hangisiyle sınır sorunlarından kaynaklanan bir savaş durumu yaşanmıştır?

Soru 10


Mustafa Kemal Dönemi'nde;

1. Hatay

ll. Musul

lll. Batum

IV. Kars

bölgelerinden hangileri Misakımilli sınırları dışında kalmıştır?

Soru 11


I. Moskova Antlaşması

II. Mudanya Ateşkes Antlaşması

lll. Londra Konferansı

Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinde Osmanlı Devleti hukuken yok sayılmıştır?

Soru 12


Aşağıdaki savaşlardan hangisinde hem Yunanlılara karşı mücadele edilmiş hem de Kuvayımilliye sona erdirilmiştir?

Soru 13


Kurtuluş Savaşı sırasında gerçekleşen;

I İnönü,

II. Sakarya,

III. Büyük Taarruz

savaşlarından hangilerinin sonucunda TBMM ile Sovyet Rusya arasında ikili dostluk antlaşmaları imzalanmıştır?

Soru 14


I. I. İnönü Savaşı

ll. Kütahya-Eskişehir Savaşı

lll. Sakarya Savaşı

IV. Büyük Taarruz

Yukarıdaki savaşlardan hangileri Başkomutan Mustafa Kemal'in öncülüğünde gerçekleşmemiştir?

Soru 15


TBMM'nin kurduğu düzenli ordunun Sakarya zaferinden sonra hemen taarruzda bulunmamasında,

I. Orduda siyasi çekişmeler olması

II. TBMM'ye karşı ayaklanmalar çıkması

lll. Ordunun eksikliklerinin giderilmesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Paylaş

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Test V sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

hakan farme
Doğru: 15
100 Puan
castro uzel
Doğru: 14
93.3 Puan
ezo ezo
Doğru: 14
93.3 Puan
enis capar
Doğru: 14
93.3 Puan
ayln
Doğru: 14
93.3 Puan