LGS Din Kültürü Deneme Sınavı II

LGS Din Kültürü Deneme Sınavı II

LGS Din Kültürü Deneme Sınavı II - çöz

LGS Din Kültürü Deneme Sınavı II soruları cevapları
LGS Din Kültürü Deneme Sınavı II

LGS Din Kültürü Deneme Sınavı IISoru 1


Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'i açıklama, Müslümanlara rehberlik etme gibi görevlerinin olmasının yanında örnek bir kişi olarak da karşımıza çıkmaktadır. Evinde gece yatmak için sadece bir hasırının olması, üzerinde bulunan hırkasını bir sahabeye hediye etmesi ya da kurban kesip çoğunu dağıttıktan sonra “Azı gitti, çoğu kaldı.” demesi örnek bir insan olduğunun göstergesidir.

Paragrafta Peygamberimizin dikkat çekilen yönüne göre;

I- Zekât Vermek

II- Namaz Kılmak

III- Oruç Tutmak

IV- Sadaka Vermek

İbadetlerden hangilerinin gereğinden bahsedilebilir?

Soru 2


Ayşe öğretmen öğrencilerinden “tevekkül” ile ilgili ayet bulmaları konusunda ödevlendirmiştir.

Buna göre hangi öğrenci ödevini yanlış yapmıştır?

Soru 3


Allah ezeli ilmi ve kudretiyle her şeyi yaratan ve yönetendir. Kullarını farklı zamanlarda farklı konularda sınamaktadır. Bu Allah'ın kaderinin bir gereğidir. Örneğin insanlara farklı ekonomik durumlar vermiş ve onları mal ile imtihan etmektedir. Zenginlerin yapması gereken malının şükrü olarak zekât ve sadaka vermek, fakirlerinse sabır ve mücadele etmektir. Atalarımız bu durumu bildikleri için ihtiyaç sahibi insanları belirlemek ve onların ihtiyaçlarını düzenli bir şekilde karşılamak için bazı çalışmalar yapmışlardır ve halen bunlar günümüzde de devam etmektedir.

Hangisi bu anlayışın bir neticesi olarak yapılmış olabilir?

Soru 4


Bir toplumdaki bütün insanların gelir seviyesi ve maddi imkânları eşit değildir. Zengin insanlar olduğu gibi yoksul insanlar da vardır. İş bulamadığı veya sağlık koşulları elvermediği için çalışamayan, çalıştığı halde yeterli gelire sahip olamayan insanlar olabilir. Varlıklı insanlar ihtiyaç sahiplerine yardım etmeli, imkânlarını onlarla paylaşmalıdırlar.

Buna göre aşağıdaki atasözlerinden hangisinde yardımlaşmanın önemi vurgulanmamıştır?

Soru 5


· Kurbanın bir kısmı dağıtılır, bir kısmı aile fertlerine ayrılır.

· Kurban keserken büyükbaş ve devede bir ile yedi kişi arası ortak olarak kesilebilir.

· Kurbanı kesmeye götürürken hayvana iyi davranmalı, eziyet verici davranışlardan kaçınılmalıdır.

Bu yargılara bakarak aşağıdaki duygulardan hangisi çıkarılamaz?

Soru 6


“Onların mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır.” ( Zariyat suresi, 19. Ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

Soru 7


Ömer: Önümüzdeki ay annemle Umreye gideceğiz.

Hasan: Senin adına çok sevindim. Peki, Orada ne yapacaksınız?

Ömer: ……………………

Yukarıdaki diyalogda Ömer Hasan'a ne cevap verirse yanlış olur?

Soru 8


Sözlükte ölçü, miktar gibi anlamlara gelir. Allah'ın her şeyi belli bir ölçü ve uyum içerisinde önceden programlamasına “kader” denir.

Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi “kader”e örnek olarak gösterilebilir?

Soru 9


Her canlı doğar, büyür, yaşar ve ölür. Önemli olan kişinin ne kadar yaşadığı değil nasıl yaşadığıdır. Çünkü Allah dünya hayatı sona erdiğinde ahirette kullarını ne kadar yaşadığından değil, nasıl yaşadığından hesaba çekecektir. Kişi kendi iradesiyle, başkasının zorlaması olmadan tercih ettiği için amellerinin karşılığını alacaktır. İster çaba gösterip ahiret hayatı için güzel neticeler bekler isterse de sele kapılmış bir saman gibi gelişigüzel yaşayıp bir netice bekler. Bundan dolayı dünyada geçen zaman kişi açısından çok önemlidir.

Bu düşüncelere bakıldığında hangi kavrama yer verilmemiştir?

Soru 10


I. Zekât, ekonomik dengesizlikleri önler.

II. İnsandaki cimrilik duygusunun artmasını sağlar.

III.Toplumsa sosyal adaletin sağlanmasına katkıda bulunur.

IV. Zengin ile fakir arasında köprü vazifesi görür.

Yukarıda verilen öncüllerden kaç tanesi zekâtın bireye ve topluma sağladığı yararlardandır?

Paylaş

LGS Din Kültürü Deneme Sınavı II sorularını online çözebilirsiniz.