LGS Din Kültürü Deneme Sınavı IV

LGS Din Kültürü Deneme Sınavı IV

LGS Din Kültürü Deneme Sınavı IV - çöz

LGS Din Kültürü Deneme Sınavı IV soruları cevapları
LGS Din Kültürü Deneme Sınavı IV

LGS Din Kültürü Deneme Sınavı IVSoru 1


İslam Dini toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya büyük önem vermiş, çeşitli yardımlaşma kurumları oluşturmuş. Bunların bazıları farz, vacip türünden zorunlu, bazıları sünnet ,nafile türünden gönüllülük esasına dayanır.

Yardımlaşma kurumlarının amacı verilenlerden hangisi olamaz?

Soru 2


Duygu öğretmen ve kızı Çağla ile beraber balık yakalamaya giderler. Öğretmen Balık tuttuktan sonra kenara bırakır. Çağla heyecanla balığa bakar, çırpınan balık zaman ilerledikçe enerjisini kaybeder ve olduğu yerde kalır. Heyecanlanan Çağla," Anne balığa bak suyun altında havasız yaşarken açık havada ölüyor. Hey Allah'ım nelere kadirsin." der.

Yukarıdaki hikayede Allah'ın evrende koyduğu yasalara hangisinden söz edilmektedir?

Soru 3


. . . . . .  Bir işi yaparken gerekli gayreti göstermekle birlikte kalben Allah'a güvenip, sonucu O'dan beklemektir.

. . . . . . İnsanın zorlama ve baskı olmaksızın verdiği karar sonrası doğan sonuçları kabul etmesidir.

. . . . . . Allah'ın takdir edip programladığı olayların yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesidir.

. . . . . . İnsanın aklını kullanarak iyi ve kötü arasında tercih yapabilme yeteneğidir.

Yukarıda tanımları verilen kavramların sıralaması hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 4


Din kültürü dersinde öğretmen Zekat konusunu işlerken, zekat verilecek grupları sınıfa sordu. Ayşe söz hakkı alarak Tevbe Suresi 60. Ayette zekat verilmesi gereken kişilerin belirtildiğini söyledi ve saymaya başladı. Ama bir grubu yanlış söyledi.

Aşağıdakilerden hangisi Ayşe'nin yanlış söylediği gruptur?

Soru 5


"Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve çalışması da ileride görülecektir. Sonra ona karşılığı tastamam verilecektir." (Necm 39)

Yukarıdaki ayet hangi konuyu anlatmaktadır?

Soru 6


Aziz: Hz. Hacer'in sabır ve tevekkülü

Serra: Müslümanların birlik ve beraberliği

Ali: Tüm insanlığın eşit olduğu

Haccın birey ve toplum üzerindeki etkileri düşünüldüğünde Aziz, Serra ve Ali'nin açıklamasını vermediği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Her insan bir toplum içerisinde doğar ve yaşamını sürdürür. Dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren başkalarının yardımına ihtiyaç duyar. İnsan yeme, içme, barınma ve korunma gibi bir takım temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz. Başta anne babası olmak üzere diğer insanlara da ihtiyaç duyar. Bu nedenle insan, yaşamını bir toplumun üyesi olarak yardımlaşma ve paylaşma içerisinde sürdürmek zorundadır.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu yargıyı destekler?

Soru 8


Hac'dan dönen insan yaşadığı tecrübe ve duygularla davranışlarını gözden geçirir. Günahlarından arınan Müslüman bir daha işlediği günahlara düşmemek için gayret gösterir. Başkalarına zarar vermekten, kul hakkına girmekten, yalan söylemekten kaçınır.

Yukarıda verilen paragrafta haccın hangi yönü vurgulanmıştır?

Soru 9


Kurban edilecek hayvanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 10


I. "Güneş de yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu üstün ve bilen Allah'ın kanunudur." (Yasin, 38)

II. "Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?" (Fatır, 44)

III. " O, insanı alaktan yarattı." (Alak, 2) 

Yukarıda verilen örnekler ve ilişkili oldukları evrensel yasalar ile ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

Paylaş

LGS Din Kültürü Deneme Sınavı IV sorularını online çözebilirsiniz.