LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular (Ocak 2019)

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular (Ocak 2019)

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular (Ocak 2019) - çöz

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular (Ocak 2019) soruları cevapları
LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular (Ocak 2019)

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular (Ocak 2019)Soru 1


“İnsanoğlu kıyamet gününde şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabb’inin huzurundan bir yere kımıldayamaz: Ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden, gençliğini nerede geçirdiğinden, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, bildiği ile amel edip etmediğinden.”

Bu hadisten, insanla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 2


Aşağıdaki hadislerin hangisinde sadakanın faydası vurgulanmaktadır?

Soru 3


“Bir insan öldüğünde şu üç şey dışında amel defteri kapanır: Kalıcı hayır işleri, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat.”

Hadisteki altı çizili bölüm aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

Soru 4


• Bazı ibadetleri yerine getirebilmek için gerekli zenginlik ölçüsüdür.

• Zenginlerin yılda bir kez mallarının belli miktarını vererek yaptıkları ibadettir.

• Gücü yetenlerin ramazan ayının sonuna kadar vermekle yükümlü oldukları sadakadır.

Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisinin tanımına yer verilmemiştir?

Soru 5


Aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi İslam’da yer alan “canın korunması” ilkesi ile ilişkilidir?

Paylaş

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular (Ocak 2019) sorularını online çözebilirsiniz.