LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Soruları

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Soruları çöz. LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Soruları soruları çöz. 8. Sınıf LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri kategorisinde yer alan LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Soruları online çöz. LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Soruları online çöz

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Soruları çöz. LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Soruları soruları çöz. 8. Sınıf LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri kategorisinde yer alan LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Soruları online çöz. LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Soruları online çöz LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Soruları çöz. LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Soruları soruları çöz. 8. Sınıf LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri kategorisinde yer alan LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Soruları online çöz. LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Soruları online çöz

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Soruları çöz. LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Soruları soruları çöz. 8. Sınıf LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri kategorisinde yer alan LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Soruları online çöz.LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Soruları Çöz

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Soruları çöz. LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Soruları soruları çöz. 8. Sınıf LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri kategorisinde yer alan LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Soruları online çöz. LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Soruları online çöz

2021 Ocak LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular 1 Çöz

Kader İnancı Test Çöz

2021 Mayıs LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular 2 Çöz

Online LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Soruları

Soru 1


Hz. Muhammed bir keresinde, “Müflis kimdir, bilir misiniz?” diye sorar. Sahabe “Bizim aramızda müflis, parası ve eşyası olmayan kimsedir.” diye karşılık verince şöyle buyurur: “Benim ümmetimden müflis o kimsedir ki kıyamet gününde namaz, oruç ve zekât gibi ibadetlerin sevabıyla gelmiş ancak şuna sövmüş, buna iftirada bulunmuş, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, diğerini de dövmüştür. Bu nedenle, hesap gününde hakkına girdiği kimselere onun iyiliklerinden alınıp dağıtılır. Eğer yaptığı iyilikleri kötülüklerinin cezasını karşılamaya yetmezse hak sahiplerinin günahlarından alınarak onun üzerine yüklenir. Sonra da günahkâr bir kimse olarak cehenneme atılır. İşte asıl müflis bu kişidir.”

Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

Soru 2


Dere yatağına ev yapan Mustafa Bey yaşanan sel felaketinden sonra “Ne yapayım? Kaderim böyleymiş.” diye yakınır.

Buna göre onun kader anlayışıyla ilgili,

I. Kaderi pasif bir duruş olarak görmüştür.

II. Kaderde, insanın sorumluluğunun olmadığına inanmıştır.

III. Kaderi, önünde duramayacağı bir güce boyun eğme olarak anlamıştır.

sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?

Soru 3


“Sadakalar (zekât gelirleri) ancak şunlar içindir: Yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, azat edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda (çalışanlar) ve yolda kalmışlar. İşte Allah’ın kesin buyruğu budur. Allah bilmekte ve hikmetle yönetmektedir.” (Tevbe suresi, 60. ayet)

Bu ayet aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?

Soru 4


“Bir hurmanın yarısı da olsa onu sadaka olarak vererek ateşten korunun! Kim yarım hurma bulamazsa güzel bir sözle korunsun!”

Bu hadisten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 5


Telif hakkı, kişinin her türlü fikrî emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklardır.

İslam’da da bir insanın malını onun izni olmadan almak ve kullanmak günah sayılmış ve yasaklanmıştır.

Buna göre aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi “telif hakkı” ile ilişkilendirilemez?

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Soruları ve cevapları

Paylaş

Etiketler:
8. Sınıf LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testleri "LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Soruları"