LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı

LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı

LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı - çöz

LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı soruları cevapları
LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı

LGS Fen Bilimleri Deneme SınavıSoru 1


LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı Soru 1

Yukarıda bir bireyin oluşumuna kadar geçen süreç gösterilmiştir.

Numaralandırılmış kısımlarda hangi olaylar gerçekleşmiştir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde kız ve erkeklerde görülen ortak değişikliklerden birisidir?

Soru 3


LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı Soru 3

Yukarıdaki posterde yer alan olay ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 4


Bir canlının kalıtsal özelliklerini değiştirmeden, aynı tip canlıyı meydana getirmesi aşağıdaki üreme şekillerinden hangisi ile gerçekleşir?

Soru 5


LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı Soru 5

Yukarıdaki eğik düzemlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 6


I. Kaldıraç

II. Sabit Makara

III. Hareketli Makara

IV. Eğik Düzlem

Yukarıda verilen basit makinelerden hangisi veua hangilerinde kesinlikle kuvvetten kazanç sağlanır?

 

Soru 7


LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı Soru 1

P, R, S ve T maddelerinin pH ölçeğindeki yerleri verilmiştir. Bu maddeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 8


Hidrojen yanıcı, oksijen yakıcı olmasına rağmen su söndürücüdür.

Kimyasal tepkimelere ilişkin yalnızca yukarıdaki bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Soru 9


Basit makineler ile ilgili;

I. İş yapma kolaylığı sağlar.

Il. Kuvvetin büyüklüğünü değiştirebilir.

III. İş ve enerjiden kazanç sağlar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Soru 10


LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı Soru 1

Yukarıdaki kimyasal tepkimeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 11


LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı Soru 1

Periyodik tablodan alınan kesite göre hangi yargı doğrudur?

Soru 12


Çağan bulunduğu odanın bir köşesinden diğer köşesinde bulunan Ada'ya sesini daha hızlı ulaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 13


LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı Soru 13

A noktasından hava ortamından su ortamına bakan gözlemci balığı nerde görür?

Soru 14


I. Kamera

II. Dürbün

III. Mikroskop

IV. Periskop

V. Teleskop

Mercekler günlük hayatımızda birçok kullanım alanına sahiptir. Yukarıda verilerden kaç tanesi günlük yaşamda mercekler kullanılır?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi ışığın kırılması ile ilgili değildir?

Soru 16


LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı Soru 8

Hava ortamından cam ortamına dik gelen ışığın izlediği yol verilmiştir.

Buna göre;

I. lşığın hızı azalır.

II. lşığın doğrultu ve yönü değişmez.

III. lşığın hızı artar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Soru 17


Yeşil yapraklı bir bitkinin fotosentez miktarını arttırmak isteyen bir öğrenci hangisini veya hangilerini yapmalıdır?

I) Bitkiyi aşırı sulamalı

II) Bitkiyi gerektiği kadar sulamalı

III) Bitkiyi karanlık odaya koymalı

IV) Bitki ışıklı bir ortama koyulmalı

V) Bitkiyi soğuk odaya koymalı

VI) Bitki soğuk bir ortama koyulmalı

Soru 18


LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı Soru 81

Yukarıda bir "Enerji Piramidi" verilmiştir.

Buna göre enerji piramidinde, aşağıdan yukarı doğru çıkıldıkça (1 den 4 e doğru) verilen yorumlardan hangisi yanlıştır?

Soru 19


LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı Soru 19

Yukarıdaki şekilde gül bitkisinin yaprağında fotosentezde kullandığı ve ürettiği K, L, M ve N maddeleri gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 20


................ , oksijenli solunumun gerçekleştiği yerdir.

................ , oksijensiz solunumun gerçekleştiği yerdir.

Yukarıdaki boşluklara gelecek doğru ifadeler aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

Paylaş

LGS Fen Bilimleri Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.