DNA VE Genetik Kod Test

DNA VE Genetik Kod Test çöz. DNA VE Genetik Kod Test soruları çöz. 8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri kategorisinde yer alan DNA VE Genetik Kod Test online çöz. DNA VE Genetik Kod Test online çöz

DNA VE Genetik Kod Test çöz. DNA VE Genetik Kod Test soruları çöz. 8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri kategorisinde yer alan DNA VE Genetik Kod Test online çöz. DNA VE Genetik Kod Test online çöz DNA VE Genetik Kod Test çöz. DNA VE Genetik Kod Test soruları çöz. 8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri kategorisinde yer alan DNA VE Genetik Kod Test online çöz. DNA VE Genetik Kod Test online çöz

DNA VE Genetik Kod Test çöz. DNA VE Genetik Kod Test soruları çöz. 8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri kategorisinde yer alan DNA VE Genetik Kod Test online çöz.DNA VE Genetik Kod Test Çöz

DNA VE Genetik Kod Test çöz. DNA VE Genetik Kod Test soruları çöz. 8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri kategorisinde yer alan DNA VE Genetik Kod Test online çöz. DNA VE Genetik Kod Test online çöz

8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Fasikülü Çöz

Mevsimler ve İklim Test Çöz

DNA VE Genetik Kod Test Çöz

Online DNA VE Genetik Kod Test

Soru 1


Sağlam olmalarına rağmen X hastalığının genini taşıyan iki bireyin çocuklarında bu hastalığın görülme olasılığı nedir?

Soru 2


İlk çocuğu kız olan bir ailenin ikinci çocuklarının da kız olma ihtimali nedir?

Soru 3


Canlılarda ısı, ışık, kimyasal maddeler, pH, beslenme gibi çeşitli çevresel faktörlerin etkisiyle genterin işleyişinin değişimi sonucunda fenotipte ortaya çıkan ve kalıtsal olmayan varyasyonlar aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlanır?

Soru 4


Aşağıdaki seçeneklerden hangisi mutasyona örnek verilebilir?

Soru 5


I. Radyasyon

II. Zehirli gazlar

III. Tarım ilaçları

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri mutasyona neden olabilir?

Soru 6


Himalaya tavşanı ayak, burun, kulak ve kuyruğu siyah; gövdesi beyaz renkli bir tavşandır. Bu tavşanın sırtındaki tüyler tıraşlanıp buraya buz torbası bağlandığında yeni çıkan tüylerin siyah olduğu gözlemlenmiştir. Bu siyah tüyler tıraşlanıp tavşana herhangi bir etkide bulunulmadığında ise tüylerin beyaz çıktığı fark edilmiştir.

Yukarıdaki bilgilere göre Himalaya tavşanındaki bu değişimin nedeni ne olabilir?

Soru 7


İki heterozigot gen çaprazlandığında aşağıdaki genotiplerden hangisi veya hangileri oluşabilir?

I. Homozigot baskın

II. Homozigot çekinik

III. Heterozigot baskın

Soru 8


Mutasyon ve modifikasyon arasındaki farkları araştıran bir öğrenci aşağıdaki soruların hangisine yanıt aramalıdır?

I. Değişim etkeni kalıtsal olabiliyor mu?

II. Değişim etkeni ortadan kalktığında canlı eski hâline geri dönebiliyor mu?

III. Canlının genetik yapısında bir değişime neden oluyor mu?

Soru 9


DNA eşlenirken gerçekleşen olaylar aşağıda verilmiştir:

I. Nükleotid oluşması

II. Nükleotidlerin karşılıklı gelmesi

III. DNA’nın uç kısımlarından açılması

IV. Yeni zincirler oluşması

Bu olayların sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 10


İneklerde et ve süt verimini arttırmak için yapılan bir uygulamada iri olan inek ırkına ait bir bireyin genleri, süt verimi yüksek olan bir ineğe aktarılıyor. Böylece ineğin yavruları hem daha iri oluyor hem de daha çok süt veriyor.

Yukarıda anlatılan biyoteknolojik uygulama aşağıdaki işlemlerden hangisine ya da hangilerine örnek olabilir?

I. Islah

II. Gen aktarımı

III. Klonlama

Soru 11


Bir bitkide gözlenen çekinik özellikli bir karakteri oğul dölde de gözlemlemek isteyen bir araştırmacı bu özelliği taşıyan bir bitkiyi,

I. Homozigot resesif

ll. Homozigot dominant

III. Heterozigot

genolipteki bitkilerden hangileri ile çaprazlaması durumunda istenen fenotipi elde edebilir?

Soru 12


Ovada yaşamakta olan bir bitki türünün fideleri dağın zirvesine taşındığında bu bitkilerde genetik yapısı değişmeden aşağıda verilen değişimler gerçekleşmiştir.

- Bodurluk

- Yaprakların pörsümesi

- Fotosentez hızının düşük olması

Buna göre verilen değişiklikler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?

Soru 13


Üç farklı canlı grubunda gözlenen;

I. Memelilerde aynı türün farklı soylarında ekvatoral bölgeden kutuplara doğru gidildikçe vücut çıkıntılarının küçülmesi

II. Karasal bitkilerin çoğunda yaprağın alt yüzeyindeki stoma sayısının üst yüzeye oranla daha fazla olması

lll. Sulak ve kurak ortamlarda yetiştirilen aynı bitkiye ait çelikierin farklı gelişim göstermeleri

durumlarından hangileri kalıtsal adaptasyon ile açıklanabilir?

Soru 14


Homozigot genotipli, fakat fenotipleri farklı olan iki bireyin çaprazlanması sonucu elde edilen yavru bireylerle ilgili olarak,

I. Ana-babadan farklı fenotipe sahip olur.

ll. Heterozigot genotiplidir. 

lll. Yavru bireylerin kendileşmesi sonucu oluşan bireylerde üç farklı fenotip ortaya çıkar. 

IV. Yavru bireylerin kendileşmesi sonucu üç farklı genotip oluşma olasılığı vardır.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

DNA VE Genetik Kod Test ve cevapları

Paylaş

Etiketler:
8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri "DNA VE Genetik Kod Test"