LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular (Ocak 2019)

LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular (Ocak 2019)

LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular (Ocak 2019) - çöz

LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular (Ocak 2019) soruları cevapları
LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular (Ocak 2019)

LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular (Ocak 2019)Soru 1


Aşağıdaki görselde 21 Haziran tarihinde Dünya’nın Güneş karşısındaki durumu gösterilmiştir.

2019 LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular

Buna göre 21 Haziran’da,

I. Güney Yarım Küre’de en uzun gece yaşanır.

II. Dünya üzerindeki tüm noktalarda gece - gündüz süreleri eşitlenir.

III. Kuzey Yarım Küre’de sonbahar mevsimi sona erer, kış mevsimi başlar.

durumlarından hangileri yaşanır?

Soru 2


Aşağıda bazı canlı türlerinin kromozom sayıları belirtilmiştir.

2019 LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular

Verilen görsellere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 3


Ali, bezelyelerde çiçek renginin kalıtımı üzerine yaptığı araştırma sonuçlarında topladığı verileri grafiklerle göstermiştir.

2019 LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular

Ali’nin yaptığı bu araştırmalardan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 4


Basınç, birim yüzeye etki eden dik kuvvet olarak tanımlanır. Basınçla ilgili deney yapmak isteyen bir öğrenci,

• Sivri uçları yukarıda kalacak şekilde tahta levhalardan birine bir çivi, diğerine yirmi çivi çakıyor.

2019 LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular

• İçlerine eşit miktarda su doldurulmuş özdeş balonları eşit yükseklikten çivilerin üzerine bırakıyor.

2019 LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular

Öğrenci I. Düzenek’teki balonun patladığını, II. Düzenek’teki balonun ise patlamadığını gözlemliyor. Buna göre öğrencinin deneye ilişkin yaptığı yorumlardan hangisi yanlıştır?

Soru 5


Tüm sıvılar, içinde bulundukları kabın her tarafına yoğunlukları ve derinlikleri ile doğru orantılı olarak basınç uygular.

2019 LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular

Özdeş kaplara şekilde belirtilen miktarlarda, birbirinden farklı cins iki sıvı dolduruluyor. K noktasına etki eden sıvı basıncının L noktasındaki sıvı basıncından büyük olduğu sonucuna ulaşan bir öğrenci, sıvıların yoğunluklarıyla ilgili, I. 1. sıvının yoğunluğu, 2. sıvının yoğunluğundan büyük olabilir. II. İki sıvının yoğunlukları eşit olabilir. III. 2. sıvının yoğunluğu, 1. sıvının yoğunluğundan büyük olabilir. çıkarımlarından hangilerine ulaşabilir?

Soru 6


Aşağıda günümüzde kullanılan periyodik çizelgeye ait bir kesit verilmiştir.

2019 LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular

Günümüzde kullanılan periyodik sistem Mendeleyev’in atom kütlelerini esas alarak oluşturduğu sistemden farklıdır. Eğer elementler Mendeleyev’in dediği gibi, artan atom kütlelerine göre sıralanacak olsaydı argon, günümüzdeki periyodik çizelgede potasyumun olduğu yerde olmalıydı. Çünkü argonun atom kütlesi (39,948), potasyumunkinden (39,098) daha büyüktür. Ancak Mendeleyev’in ardından Henry Moseley’in yaptığı çalışmalar, elementlerde gözlenen periyodikliğin temelinde, atom kütlesinden farklı bir özelliğin olduğunu göstermiş ve elementlerin sınıflandırılması günümüzde kullanılan hâlini almıştır. Günümüzde kullanılan periyodik çizelgede elementler, artan atom numaralarına veya proton sayılarına göre dizilmiş ve benzer özellik gösteren elementler aynı gruplarda sıralanmıştır.

Periyodik sistem ile ilgili yapılan çalışmaların bir bölümünün verildiği yukarıdaki metne göre hangisi söylenemez?

Soru 7


Kimyasal değişim : Maddenin yapısının değişerek yeni maddeler oluşmasıdır.

Fiziksel değişim : Maddenin yalnız görünüşünde meydana gelen değişimlerdir.

Aşağıdaki tabloda kâğıt, patates, gümüş ve limona uygulanan bazı işlemler, karşılarında belirtilmiştir.

2019 LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular

Uygulanan işlemlerden kimyasal değişime neden olanlar boyandığında aşağıdaki seçeneklerden hangisi elde edilir?

Soru 8


Maddelerin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeleri oluşturma sürecine kimyasal tepkime denir.

Aşağıda bir kimyasal tepkimeye ait molekül modeli gösterilmiştir.

2019 LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular

Buna göre K, L ve M maddeleri ile ilgili,

I. M maddesinin kütlesi K ve L maddelerinin toplam kütlesinden daha fazladır.

II. M maddesinin fiziksel ve kimyasal özellikleri, K ve L maddelerininkinden farklıdır.

III. Tepkimeye girenler ve çıkanlar tarafındaki atom sayıları aynıdır.

yorumlarından hangileri doğrudur?

Soru 9


Çözeltilerdeki pH değeri değiştikçe renk değişimine neden olan maddelere indikatör veya ayıraç denir. Örneğin kırmızı lahana suyu indikatör özellik gösteren bir maddedir.

pH değeri yaklaşık olarak 7 olan nötr kırmızı lahana çözeltisinin rengi mor olup bu çözeltinin farklı pH değerlerinde dönüşeceği renklere ait görsel aşağıdaki gibidir.

2019 LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular

Özdeş dört behere eşit miktarda kırmızı lahana çözeltisi konularak sırasıyla beherlere saf su, toz sabun ve limon suyu ilave ediliyor.

2019 LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular

Başlangıçta mor renkli olan kırmızı lahana çözeltilerine belirtilen maddeler eklendiğinde çözeltilerin dönüşeceği renklerin hangi seçenekteki gibi olması beklenir?

Soru 10


Aysu, sabah okula gitmeden önce kahvaltı yapmak için su dolu çaydanlığı ocağa koymuş ve su kaynayınca çayını demlemiştir. Çaydanlık ağzına kadar su ile doluyken kaynamanın daha çok zaman aldığını düşünen Aysu, ertesi gün çaydanlığa daha az su koyduğunda daha kısa sürede kaynadığını gözlemlemiştir. Bu durumdan emin olmak için okul laboratuvarında aşamaları aşağıda verilen deneyi gerçekleştirmiştir:

• Özdeş iki behere aynı sıcaklıkta 200 mL ve 400 mL su koymuştur.

• Özdeş ısıtıcılarla kaynayıncaya kadar ısı vermiştir.

• Kaynamaya başladıkları süreleri kaydetmiştir.

Buna göre, verilen deneydeki bağımlı ve bağımsız değişkenler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Paylaş

LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular (Ocak 2019) sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

yesimöznar
Doğru: 10
100 Puan
_vahideqcet
Doğru: 8
80 Puan
mehmetburak
Doğru: 6
60 Puan