Asal Sayılar Test

Asal Sayılar Test çöz. Asal Sayılar Test soruları çöz. 8. Sınıf LGS Matematik Testleri kategorisinde yer alan Asal Sayılar Test online çöz. Asal Sayılar Test online çöz

Asal Sayılar Test çöz. Asal Sayılar Test soruları çöz. 8. Sınıf LGS Matematik Testleri kategorisinde yer alan Asal Sayılar Test online çöz. Asal Sayılar Test online çöz Asal Sayılar Test çöz. Asal Sayılar Test soruları çöz. 8. Sınıf LGS Matematik Testleri kategorisinde yer alan Asal Sayılar Test online çöz. Asal Sayılar Test online çöz

Asal Sayılar Test çöz. Asal Sayılar Test soruları çöz. 8. Sınıf LGS Matematik Testleri kategorisinde yer alan Asal Sayılar Test online çöz.Asal Sayılar Test Çöz

Asal Sayılar Test çöz. Asal Sayılar Test soruları çöz. 8. Sınıf LGS Matematik Testleri kategorisinde yer alan Asal Sayılar Test online çöz. Asal Sayılar Test online çöz

2021 LGS Matematik Deneme Sınavı II Çöz

8. Sınıf Matematik 1. Ünite Deneme Sınavı Çöz

2021 Haziran LGS Matematik Örnek Sorular Çöz

Online Asal Sayılar Test

Soru 1


4 ile 34 arasındaki en küçük ve en büyük asalsayıların toplamı kaçtır?

Soru 2


x, pozitif tam sayı olmak üzere, aşağıdaki sayı ikililerinden hangileri daima aralarında asaldır?

Soru 3


y asal sayı olmak üzere, x ( y + 2) = 8 olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır?

Soru 4


a ile b birer doğal sayı olmak üzere,

7! = a.b

eşitliğinde a tek sayı olduğuna göre, a nın alabileceği en büyük değer kaçtır?

Soru 5


x ve y pozitif tam sayılar olmak üzere, 240· X= y2 olduğuna göre, x + y toplamı en az kaçtır?

Soru 6


x - y ile x + y aralarında asal sayılar olmak üzere, olduğuna göre,

x2 - y2 = 13

y nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

Soru 7


a, b ve c pozitif tam sayıları için, 11! = a . 2b . 3c

olduğuna göre, b + c toplamı en çok kaçtır?

Soru 8


Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin asal bölenleri toplamı 12 dir?

Soru 9


24 tane pozitif tam sayı böleni olan en küçük doğal kaçtır?

Soru 10


180 sayısının 3 ile tam bölünebilen pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı kaçtır?

Soru 11


A = {1, 2, X, 6, 9, y} kümesinin elemanları bir doğal sayının tüm pozitif bölenleridir.

Buna göre, x + y toplamı kaçtır?

Soru 12


m, n ve p birer asal sayı olmak üzere, m(n + p) = 39 olduğuna göre, m + n + p toplamı kaçtır?

Soru 13


A = 12 · 18n doğal sayısının 48 tane pozitiftam sayı böleni vardır.

Buna göre, n kaçtır?

Soru 14


x ile y pozitif tam sayılar olmak üzere,

60 . x = y3

olduğuna göre, y en az kaçtır?

Asal Sayılar Test ve cevapları

Paylaş

Etiketler:
8. Sınıf LGS Matematik Testleri "Asal Sayılar Test"