LGS Matematik Ebok-Ekok Test

LGS Matematik Ebok-Ekok Test

LGS Matematik Ebok-Ekok Test - çöz

LGS Matematik Ebok-Ekok Test soruları cevapları
LGS Matematik Ebok-Ekok Test

LGS Matematik Ebok-Ekok TestSoru 1


İki tenekeden birisinde 56 litre zeytinyağı, diğerinde 70 litre ayçiçek yağı bulunmaktadır. Bu iki yağ birbirine karıştırılmamak ve hiç artmamak şartıyla aynı hacimdeki şişelere konulacaktır.

Buna göre, bu iş için en az kaç şişeye ihtiyaç vardır?

Soru 2


Kenar uzunlukları 48 cm ve 80 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir zemine kare biçimindeki özdeş fayanslar döşenecektir.

Buna göre, bu işlem için en az kaç tane fayans gereklidir?

Soru 3


Mert misketlerini hem 4 erli hem de 5 erli olarak saydığında hiç misketi artmıyor.

Buna göre, Mert'in misketlerinin sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 4


Eni 24 m ve boyu 30 m olan dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın etrafına ve köşelerine eşit aralıklarla fıdan dikilecektir.

Buna göre, bu iş için en az kaç fidan gereklidir?

Soru 5


Üç koşucudan her biri, dairesel bir pist etrafında sırasıyla 30, 40 ve 50 dakikada bir tur atabiliyorlar.

Üçü aynı anda pistin aynı noktasından koşuya başlayıp, tekrar üçü birden yan yana geldiklerinde en hızlı olan koşucu kaç tur atmış olur?

Soru 6


36 ile 54 ün en küçük ortak katı x, en büyük ortak böleni y, olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır?

Soru 7


İki farklı doğal sayının ortak katlarının en küçüğü 40 dır.

Bu iki sayının toplamı en az kaçtır?

Soru 8


171, 219 ve 267 sayılarını böldüğünde 3 kalanını veren en büyük doğal sayı kaçtır?

Soru 9


60 cm ve 90 cm uzunluğundaki iki demir çubuk, boyları birbirine eşit parçalara ayrı lacaktır.

Bir parçanın uzunluğu en fazla kaç cm olur?

Soru 10


Eni 6 m, boyu 10 m olan dikdörtgen şeklindeki kartonlardan en az kaç tanesi ile kartonlar hiç bölünmeden yan yana getirilerek bir kare elde edilebilir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi, 128, 256, 448 sayılarının üçünü birden tam olarak bölemez?

Soru 12


Toplamları 1750 olan iki doğal sayının en büyük ortak böleni 125 tir.

Bu sayılardan büyük olan, küçük olanına tam bölünemediğine göre, küçük sayı en az kaçtır?

Paylaş

LGS Matematik Ebok-Ekok Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

topraksami
Doğru: 12
100 Puan
sammy
Doğru: 12
100 Puan
umutc54
Doğru: 11
91.6 Puan
nese32
Doğru: 11
91.6 Puan
nar.sude53
Doğru: 11
91.6 Puan