LGS Matematik Sayı Problemleri Test

LGS Matematik Sayı Problemleri Test

LGS Matematik Sayı Problemleri Test - çöz

LGS Matematik Sayı Problemleri Test soruları cevapları
LGS Matematik Sayı Problemleri Test

LGS Matematik Sayı Problemleri TestSoru 1


Hangi sayının, 6 katının 4 eksiğinin yarısının 4 eksiği, aynı sayının 2 katına eşittir?

Soru 2


Toplamları 88 olan iki sayıdan birinin 5 katı, diğerinin 3 katına eşittir.

Bu sayılardan büyük olanı kaçtır?

Soru 3


Herbirinde 8 tane portakal bulunan tabaklardan 2 tanesi kırılınca kalan tabakların her birine 10 tane portakal düşmektedir.

Buna göre, toplam portakal sayısı kaçtır?

Soru 4


Bir öğrenci bir kitabı her gün bir önceki günden 3 sayfa fazla okuyarak 6 günde bitirebilmektedir.

Bu öğrencinin son gün okuduğu sayfa sayısı ilk gün okuduğu sayfa sayısının 4 katı olduğuna göre, bu kitap kaç sayfadır?

Soru 5


26 kişilik bir sınıfa 88 kitap; kız öğrencilere 3 er tane, erkek öğrencilere 4 er tane verllecek şekilde dağıtılıyor.

Buna göre, bu sınıfla kaç erkek öğrenci vardır?

Soru 6


Sadece tavuk ve tavşanların bulunduğu bir çiftlikle ayak sayısı hayvan sayısından 26 fazladır.

Buna göre, bu çiftlikteki tavuk sayısı en fazla kaç olabilir?

Soru 7


170 TL A, B, C, D kişileri arasında; A, B nin üç katı, B, C nin iki katı ve D, C nin sekiz katı para alacak şekilde paylaştırılıyor.

Buna göre; A, C den kaç TL fazla para alır?

Soru 8


A otobüsünde 64, B otobüsünde 12 yolcu vardır.

A otobüsünden B otobüsüne kaç yolcu aktarılırsa, A otobüsündeki yolcu sayısı B otobüsündeki yolcu sayısının 3 katına eşit olur?

Soru 9


Kilosu 4 TL olan yaş sabun kurululduğunda kilosu 6 TL ye gelmektedir.

Buna göre, 90 kg yaş sabun elde etmek için kaç kg kuru sabun kurutulmalıdır?

Soru 10


Bir tatlının 400 gramı a TL, 600 gramı (a + 3) TL olduğuna göre, a kaçtır?

Soru 11


Burak bir bilet kuyruğunda baştan n. sırada, sondan (6n - 1 ). sıradadır.

Kuyrukta 61 kişi olduğuna göre, Burak'ın önünde kaç kişi vardır?

Soru 12


Dört kişinin eşit sermaye ile ortak olduğu bir şirkete bir ortak daha katılınca kişi başına düşen aylık kar 10 bin TL azalmaktadır.

Buna göre, bu şirketin aylık karı kaç bin TL dir?

Paylaş

LGS Matematik Sayı Problemleri Test sorularını online çözebilirsiniz.