LGS Sayısal Mantık Soruları

LGS Sayısal Mantık Soruları

LGS Sayısal Mantık Soruları - çöz

LGS Sayısal Mantık Soruları soruları cevapları
LGS Sayısal Mantık Soruları

LGS Sayısal Mantık SorularıSoru 1


Dursun, defterine bir doğal sayı yazıyor. Sayıyı aşağıdaki şekilde tanımlıyor.

• Rakamların basamak değerleri toplamı iki basamaklıdır.

• Basamaklarındaki rakamlar yer değiştirdiğinde tek sayı oluyor.

• Rakamların sayı değerleri farkının karesinden büyüktür.

Buna göre, Dursun'un yazdığı sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 2


Aşağıdaki şekil örüntüsü; 1. adım 1 tane eşkenar üçgenden, 2. adım 4 tane özdeş eşkenar üçgenden, 3. adım 9 tane özdeş eşkenar üçgenden, 4. adım 16 tane özdeş eşkenar üçgenden oluşturulmuştur.

LGS Sayısal mantık soruları

Buna göre 5. adımdaki özdeş üçgen sayısı kaçtır?

Soru 3


LGS Sayısal mantık soruları

Yukarıdaki şekilde, okların üstündeki iki kutucuğun içinde bulunan sayılar toplanıyor ve sonuç okun gösterdiği kutucuğun içine yazılıyor.

LGS Sayısal mantık soruları

Yukarıdaki şekle göre, X + Y toplamı kaçtır?

Soru 4


Beraberliğe 1, galibiyete 3 puanın verildiği bir futbol turnuvasında K, L, M, N ve P takımları mücadele veriyor.

Bununla ilgili olarak aşağıda bazı bilgiler verilmiştir.

I. K ; P ve L yi yeniyor, M ile berabere kalıyor, N ye yeniliyor.

II. P ; N yi yeniyor, L ve M ile berabere kalıyor.

II. L ; M ve N takımlarına yeniliyor.

IV. N ; M ye yeniliyor.

Buna göre; K, L, M, N ve P takımlarının aldıkları toplam puanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 5


Aşağıdaki şekiller satır ve sütunlarda belli bir ilişkiye göre dizilmiştir.

LGS Sayısal mantık soruları

Buna göre, soru işaretinin yerine aşağıdaki şekillerden hangisi gelmelidir?

Soru 6


LGS Sayısal mantık soruları

Yukarıdaki şekilde, sayılar bir kurala göre sıralanmıştır.

Soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir?

Soru 7


Bir kenar uzunluğu 10 cm olan kare şeklindeki bir karton parçası Şekil - I deki gibi dört eş parçaya bölünerek her bir parçasının içine harfler yazılıyor. Bu karton parçası KL doğru parçası üzerinde ok yönünde kenarları üzerinde döndürülerek K noktasından L noktasına getiriliyor.

K ile L noktaları arasındaki uzaklık 10 cm olduğuna göre, bu kartonun Şekil - II deki görünümü aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 8


1, 5, 13, 29, 61, 125, ?

Yukarıdaki sayılar bir kurala göre sıralanmıştır.

Soru işaretinin yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Paylaş

LGS Sayısal Mantık Soruları sorularını online çözebilirsiniz.