LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı

LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı

LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı - çöz

LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı soruları cevapları
LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı

LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme SınavıSoru 1


Mustafa Kemal: "başladığımız inkılaplar ve yenilikler bir an bile durmayacaktır, bizden sonraki devirlerde de böyle devam edecektir"

Mustafa Kemal'in yukarıdaki sözüyle Atatürkçülüğün hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir?

Soru 2


I. Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalarla İtalya'ya bırakılan Batı Anadolu, İngiltere'nin çıkarlarına uygun olarak Paris Barış Konferansı'nda Yunanlılara bırakılmıştır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

Soru 3


Atatürk Çanakkale Savaşları'nda on bir tümen bir süvari tugayı gibi büyük bir kuwet kumanda ederken ilk başarılardan sonra Arı burnu veAnafartalar kumandanlığını da istemiştir.

Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisini gösterir?

Soru 4


Amasya Genelgesi'ne göre;

* Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır

* İstanbul Hükümeti aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir.

* Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. 

Buna göre;

1. İlk defa İstanbul Hükümeti'ne karşı çıkılmıştır.

2. Kurtuluş savaşının gerekçesi ortaya konmuştur.

3. Kurtuluş Savaşının amacı ve yöntemi belirlenmiştir.

yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?

Soru 5


TBMM hükümetinin, Londra Konferansı'ndan bir sonuç çıkmayacağını bildiği halde Londra Konferansı'na katılmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 6


I. Çopur Musa Ayaklanması

II. Milli aşiret Ayaklanması

III. Koçgiri Ayaklanması

IV. Demirci Mehmet Efe Ayaklanması

TBMM'ye yönelik çıkan ayaklanmalardan hangileri Kuvay-i Milliye birlikleri tarafından çıkarılmıştır?

Soru 7


Aşağıdaki inkılap ve yapıldığı alan eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Soru 8


Mustafa Kemal Atatürk yeni kurulan Türk devletinde millet egemenliğinin yerleşmesini istiyordu. Bu amaçla bir çok yenilik yapıldığı gibi millet egemenliğine engel olan kuruluşlar da kaldırılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi milli egemenliği yerleştirme amacına yönelik değildir?

Soru 9


İzmir'in işgali sırasında katliamların büyük boyutlara ulaşması nedeniyle bölgede araştırma yapmak üzere gönderilen Amerikalı Amiral Bristol yaptığı araştırma sonucu yayınladığı raporda;

- Ege Bölgesi'nde Türkler çoğunluktadır.

- İzmir yöresinde Türkler değil, Rumlar katliam yapmıştır.

görüşlerine yer vermesi; aşağıdaki öncüller dikkate alındığında hangisinin ya da hangilerinin göstergesidir?

I. İzmir işgalinin uluslarası kamuoyunun dikkatini çektiği

II. Müslüman halkın katliama uğradığı

III. Türklerin haklı olduğunun

Soru 10


- Avrupa ile ticari ilişkileri kolaylaştırmak için yapıldı.

- Askere alımlarda sorunları çözmek için yapıldı.

- Halkın dini duygularının sömürülmesini önlemek amacı ile yapıldı. 

İnkılaplar, yapılış amacı eşleştirildiğinde hangi İnkılap açıkta kalır?

Paylaş

LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.