LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı IV

LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı IV

LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı IV - çöz

LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı IV soruları cevapları
LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı IV

LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı IVSoru 1


Vatan mutlaka selamet bulacak,millet mutlaka mutlu olacaktır. Çünkü kendi selametini saadetini memleketin ve milletin saadeti ve selameti için feda edebilen vatan evlatları çoktur. Atatürk’ün verilen sözlerinden;

I. İdealistlik

II. Kararlılık

III. İnkılapçılık

IV. Vatanseverlik

gibi kişilik özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir?

Soru 2


Milli Mücadele Dönemi'nde ordunun ve imkanın yokluğuna, düşmanım çocukluğuna aldırmayan Türk halkı, işgalcilere karşı içinden çıkan bazı kişilerin oluşturduğu ruhla dur demeye çalışmıştır. Bu kişiler; Antepli Şahin, Sütçü İmam, Ali Saip, Hasan Tahsin, Tayyar Rahmiye olarak tarihe yazılmış kahraman olarak okunmuştur.

Metinde verilen kişilerin Türk halkına aşağıdaki hangi konuda örnek oldukları söylenemez?

Soru 3


Antep veya Maraş’a gittiğinizde Sütçü İmam ve Şahin Bey’in anıtlarını görürsünüz. Bize bazı mesajlar veren bu anıtlar; bugün rahatlıkla gezip dolaştığımız, özgürce yaşadığımız şehirlerde çok değil bir asır önce düşman askerlerin dolaştığı bilin ve anlayın diye dikilmiştir.

Verilen bilgilerde öncelikle aşağıdakilerden hangisinin önemine verilmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir?

Soru 4


Güney Cephesinde Fransızlara ve onlarla iş birliği yapan Ermenilere karşı sürdürülen mücadele Sakarya Zaferi’nin kazanılmasına kadar devam etti. Bu zaferin ardından Fransızlar, Güney Anadolu topraklarında tutunamayacaklarını görerek 20 Ekim 1921’de TBMM Hükümeti ile Ankara Antlaşması’nı imzaladılar. Bir süre sonra da işgal altında tuttukları Adana ve Antep’ten çekildiler.

Verilen bilgiye göre Fransızların Güney Cephesi’nden çekilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 5


Kurtuluş Savaşı’nın sadece Kuvayımilliye birlikleri ile kazanılamayacağını düşünen Mustafa Kemal, düzenli ordunun kurulması gerektiğine inanıyordu. Bu amaçla Kasım 1920’de düzenli ordu kurulma çalışmalarına başlandı. Düzenli ordunun yaptığı ilk savaş olan I. İnönü Muharebesi’nde ordu mevcudu az iken daha sonra bu sayının arttığı görülmüştür?

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanırsa daha doğru olur?

Soru 6


Batı Cephesi- İngiliz destekli Yunanlılara karşı önce Kuvayımilliye sonra düzenli ordu ile savaşıldı. Mudanya Ateşkesi ile cephe kapandı.

Güney Cephesi - Fransız ve Ermenilere karşı Kuvayımilliye birlikleri ile savaşıldı. Ankara Antlaşması ile cephe kapandı.

Doğu Cephesi - Ermenilere karşı Kazim Karabekir Paşa’nın komutasındaki 15 Kolordu ile savaşıldı. Gümrü Antlaşması ile cephe kapandı.

Tabloda verilen bilgilere göre söylenebilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Milli Mücadele Dönemi’nde Türk milletinin kadını ve erkeğiyle hem cephede hem de cephe gerisinde yaptığı mücadele farklı alanlarda pek çok esere konu olmuştur. Buna göre;

I. Bağımsızlık

II. Kahramanlık

III. Fedakarlık

IV. Dayanışma

konularından hangilerinin Kurtuluş Savaşını anlatan ederlerde yer alması beklenir?

Soru 8


LGS T.C. İnkilap Deneme

Şemada ? ile boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse daha uygun olur?

Soru 9


Bu yapıtın amacı, yüzyıllarca çok haksız iftiralara uğratılmış, ilk uygarlıkların kuruluşundaki hizmet ve emekleri yadsınmış büyük Türk ulusuna , tarihsel gerçeklere dayanan şerefli geçmişi hatırlatmaktır.

Yukarıda verilen 1931 yılına ait “Türk Tarihinin Anahtarı” kitabın önsözünden hareketle Yeni Türk Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin amaçladığı söylenebilir?

Soru 10


Eğitim ve öğretimi birleşmedikçe aynı fikirde, aynı anlayışla olan bireylerden meydana gelen bir millet oluşturmaya çalışmak faydasız bir işle uğraşmaktır.

Aşağıdaki inkılaplardan hangisi, Atatürk’ün yukarıda verilen sözü ile örtüşmektedir?

Soru 11


Toplumun yarısı diğer yarısıyla eşit değilse , o millet ilerleme imkanı bulamaz geri kalır. diyen Atatürk’ün;

I. Medeni Kanun’un kabul edilmesi

II. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi

III. Kabotaj Kanununun çıkarılması

IV. Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabul edilmesi

Gelişmelerinden hangisiyle tolum içindeki eşitliği sağlamaya çalıştığı söylenebilir?

Soru 12


Maarif Teşkilatı Kanununda yer alan; “ Yabancı okullarda Türkçe, tarih ve coğrafya dersleri Türk öğretmenlerince Türkçe okutacaktır.” Kararı ile;

I. Ulusal eğitim

II. Ulusal kültür

III. Ulusal egemenlik

Anlayışlarından hangilerinin güçlendirmeye çalıştığı söylenebilir?

Soru 13


Ulus çocuklarının sıhhatli ve gürbüz olmaları için yaşadıkları bölgenin sıhhat şartlarını temin etmek , devlet halinde bulunan siyasi kurumların en birinci ödevidir.

Mustafa Kemal verilen sözünde aşağıdaki devlet anlayışlarından hangisine vurgu yapmıştır?

Soru 14


I. Medeni Kanunun kabulü - Eşitlik

II Hukuk Mekteplerinin açılması - Adalet

III Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi - Ulusal egemenlik

IV Kabotaj Kanunun kabulü - Egemen devlet

V Soyadı Kanunun kabulü - Toplumsal kimlik

Tabloda yapılan inkılap - alan eşleştirmelerinden kaç tanesi doğrudur?

Soru 15


Gençler Cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğumuz eğitim ve kültür ile insanlık meziyetin, vatan sevgisinin, fikir özgürlüğünün en değerli simgesi olacaktır. Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz.” (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, s. 162 )

Atatürk’ün verilen sözlerinde aşağıdaki milli güç unsurlarından hangisi daha çok vurgulanmıştır?

Soru 16


Türk milletinin istidadı ve katı kararı medeniyet yolunda durmadan , yılmadan ilerlemektir. Atatürk’ün bu sözü Atatürk düşünce sisteminin hangi yönünü vurgulamaktadır?

Soru 17


Yeni Türk Devleti’nde çok partili hayata geçilmek için Cumhuriyet Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası gibi siyasi partiler kurulmuştur.

Bu gelişmeler aşağıdaki ilkelerden hangisi güçlendirmeye yöneliktir?

Soru 18


Kurtuluş Savaşı yokluklar içinde kazanılmıştı. Savaş sonrasında devlete kalan ise büyük iç ve dış borç yükü , vergilerin düşük olduğu ve her sahada yabancıların hakim olduğu bir ekonomiydi. Ülkede kalkınma hamlelerini gerçekleştirecek bir sanayi ve özel sektör sermaye gücü yoktu. Bu sırada ortaya çıkan 1929 dünya ekonomik bunalımı da devletin zaten zayıf olan ekonomisini iyice kötüleştirdi. Tüm dünyada bu bunalımdan kurtulmanın çaresi devletlerin ekonomiye müdahaleleri şeklinde oldu. Ülkemizde de bu yol izlenerek 1931 yılında devletçilik Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınma programının bir maddesi olarak benimsendi. Verilen metinde devletçilik ilkesinin uygulamasının gerekli kılan;

I. Siyasi II. Ekonomik III. Askeri Nedenlerinden hangisine değinilmiştir?

Soru 19


Fransız İhtilali ile birlikte yayılan her millet kendi devletini kurmalıdır ve uluslar kendi kaderlerini kendileri seçmelidir anlayışının;

I. Milliyetçilik

II. Cumhuriyetçilik

III. Laiklik

IV. Devletçilik

ilkelerinden hangisinin oluşmasında etkili olduğu söylenebilir?

Soru 20


İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden Rum asıllı Kore gazisi Türk vatandaşı İlya Banago , Aya Yorgi kilisesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Atatürk’ün aşağıdaki sözlerinden hangisi haberde verilen durumu en iyi ifade eder?

 

Paylaş

LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı IV sorularını online çözebilirsiniz.