2020 LGS Türkçe Deneme Sınavı

2020 LGS Türkçe Deneme Sınavı

2020 LGS Türkçe Deneme Sınavı - çöz

2020 LGS Türkçe Deneme Sınavı soruları cevapları
2020 LGS Türkçe Deneme Sınavı

2020 LGS Türkçe Deneme SınavıSoru 1


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “konuşmak” sözcüğü “Bir konuda karşılıklı söz etmek, sohbet etmek” anlamıyla kullanılmıştır?

Soru 2


“Başka bir insanın mutluluğu, güvenliği ve gelişimi bizim için kendi mutluluğumuz, güvenliğimiz ve gelişimimiz kadar önemli hale geldiğinde sevgi vardır.” Halil Cibran

Sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Hangi rüzgâr alıp götürdü, bilmem

Kendini ateşte yakanlarımı

Dostlarımı geri verin uzaklar

Her seher semaya akanlarımı

Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Cümlede açık olarak söylenmediği hâlde, cümlenin anlamından veya cümledeki bazı ifadelerden çıkarılabilen anlama örtülü anlam denir.

Bu açıklamaya göre hangisinde örtülü anlama başvurulmuştur?

Soru 5


Yazı, bir kişi tarafından, kısa bir zamanda icat edilmemiştir. Yazı insanoğlunun ortak malıdır ve binlerce yıllık gelişme sonucunda bugünkü halini alabilmiştir. Kayıtlı tarihte yazıyı, çivi yazısını ilk kullananlar Mezopotamya’da yaşayan Sümerler olarak biliniyor. Ondan öncesi yazı bilgilerimiz sınırlı. MÖ 3000 yılından itibaren bu coğrafyada yaşayan topluluklar, kendilerine özgü bir yazı sistemi icat etmişlerdi. Sümerlerin yazı sistemini alarak kendi dillerini geliştirmekte kullandıkları da iddia edilmektedir. Sümerlerin kullandıkları ilk yazı, sadece ağaç dallarına vurulan çentikler ve taşlara kazılan odacıklardan ibaretti. Bu yazıyı örnek alan çevredeki topluluklar bu sistemi kendi dillerine aktardılar. Zamanla yazı gelişmeye, gelişirken de yenilenmeye başladı. Ve Sümerler devrinde icat edilen yazı, asırlar sonra sanat, edebiyat için kullanılmaya başlandı.

Bu parçaya getirilebilecek olan en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


nsanlar, arkadaşları ile ne kadar çok samimi bir bağlantı içindeyse, o kimselerin huy ve davranışlarını zamanla benimsemeye başlarlar. Kendimize, iyi karakter ve huylara sahip arkadaşlar edinirsek, onların huy ve davranış şekillerini, zaman içinde benimsemiş oluruz. Burada olumsuz bir durum oluşmamaktadır. Ancak, kötü huy ve davranışlara sahip arkadaşlara sahip olanlara, bu durum tam tersine etki eder. Arkadaşlarımızı seçerken, iyi karakterli ve içten samimi kimselerle arkadaşlık kurmamız çok önemlidir. Bu da bizim özgüvenimizi artırarak, hayata daha kolay uyum sağlamamıza etki eder.

Yukarıdaki parçayı özetleyecek atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Yeni Bir Rekora İmza Atıldı

“Dünyanın okunabilir en küçük şiir kitabı” yeni bir rekora imza attı. Şair ve yazar Ümit Yaşar Işıkhan’ın ilk baskısını 1987 yılında yaptığı “Netekim, Aşktan Sonra Hüzün” adlı şiir kitabının eni 1, boyu 1,5 cm ve ağırlığı ise 0,63 gram. Daha önce eni 1,5, boyu 2,5 cm olan kitap bu ölçülerle Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiş ve Bakü’de bulunan Minyatür Kitaplar Müzesinde sergilenmişti. Yeni boyutlarıyla bir rekor daha kıran kitap TÜYAP 21. Kitap Fuarı’nda okuyucuların karşısına çıktı.

O Gösterinin Sırrı Çözüldü

İllüzyon gösterilerinde en çok kullanılan numaralardan biri, metal bir kaşığın ya da paranın bir illüzyonist eliyle eğilip bükülmesidir. Bu gösterinin altında yatan sır ise Galyum (Gallium) elementidir. Demire oldukça benzeyen bu elementin erime sıcaklığı 29,76 C derecedir. Yani elinizin sıcaklığı ile eriyik hale gelebilen bu element, ilk olarak 1875 yılında keşfedilmiştir. Daha sonra Dimitri Mendeleyev tarafından periyodik tabloda 31 numara ile yerini alan Galyum elementinin sembolü “GA”dır.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak yönlerinden biri değildir?

Soru 8


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

Soru 9


Kitapların kişiliğimizin oluşmasında ve gelişmesinde önemli bir katkısı vardır. Doğarken her şeyi bilemeyiz. Böyle bir olanağa sahip olmadığımız için kitaplar imdadımıza yetişir. Bilmediğimiz şeyleri onlardan öğreniriz. Hayal dünyamızı pek çok şeyle onlar geliştirir. Düşüncelerimizi onlar olgunlaştırır. Kitaplar bize her şeyi karşılık beklemeden verirler. Bu yüzden kitaplar bizim en iyi dostumuzdur.

Parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi kitapların en iyi dostumuz olmasının nedenlerinden biri değildir?

Soru 10


Cümlede öznenin yaptığı işten etkilenen varlığa nesne denir. “Ali gazete okudu” Cümlesinde Ali’nin yaptığı okuma işinden etkilenen varlık olan “gazete” sözcüğü nesnedir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nesne yanlış gösterilmiştir?

Soru 11


Filler nasıl eğitiliyor biliyor musunuz? Daha yavruyken kalın bir zincirle hayvanın bacağı bir direğe bağlanıyor. Önceleri hayvan kaçmaya çalışıyor ama ne kadar uğraşırsa uğraşsın ne zinciri koparabiliyor ne de direği yerinden oynatabiliyor. Fil yavrusu ayağında zincirle büyüyor ve kaçamayacağını kabulleniyor. Özgürlük kavramını yitiriyor. İşte bu noktada ayağındaki zincir çözülüyor ve yerine konulan ince bir halatla birkaç santimetre boyunda tahtadan bir çubuğa bağlanıyor. Fil, bu koşullarda kolaylıkla kaçabilecek olmasına rağmen olduğu yerde kalıyor çünkü hâlâ var olduğunu sandığı zincirini asla kıramayacağına inanıyor. Çoğumuzun yaşamı da çocukluğumuzda koşullandığımız kalıpların esaretinde sürüyor.

Yukarıdaki metnin konusu nedir?

Soru 12


İnsanoğlunun değeri bir kesirle ifade edilecek olursa payı gerçek değerini gösterir, paydası da kendisini ne zannettiğini. Payda büyüdükçe kesrin değeri küçülür.

Yukarıdaki paragrafın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Memleket isterim

Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;

Olursa bir şikâyet ölümden olsun.

Aşağıdaki altı çizili fiilimsilerden hangisi bu dizelerdeki fiilimsiyle türdeştir?

Soru 14


Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişmeyen, deney ve gözleme dayanan tarafsız yargılara nesnel yargı denir.

Bu açıklamaya göre hangisinde nesnel bir anlatıma başvurulmuştur?

Soru 15


Güneşin altına uzanmış pencereler (1) kapılar (2) boyalı elektrik telleri (3) otomobiller (4)

Yukardaki numaralandırmış yerlerden hangisine üç nokta getirilmesi uygun olur?

Soru 16


Akşamki partide arkadaşlarıyla iyice eğlendikten sonra bize geldi.

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

Soru 17


Her sabah parkta koşar.” cümlesinde “koşar” sözcüğü çekimli bir “fiil”dir ve "cümlenin yüklemidir. “Koşar adım oradan uzaklaştı.” cümlesinde ise “koşar” sözcüğü fiil anlamını korumakla birlikte sıfat görevinde olduğu için “sıfat-fiil”dir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil kullanılmıştır?

Soru 18


Eylemin hangi amaca bağlı olarak gerçekleştiğinin belirtildiği cümlelere amaç-sonuç cümleleri denir.

Bu açıklamaya göre hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

Soru 19


19 - 20 arasındaki soruları aşağıdaki paragrafa göre cevaplayınız.

2019 LGS Türkçe Deneme Sınavı 8.Sınıf

Yukarıdaki yuvarlak masa etrafında karşılıklı şekilde oturan Hasan, Yasemin, Berkay, Serdar, Leyla ve Merve ile ilgili şunlar bilinmektedir.

Berkay ile Serdar arasında iki kişi vardır.

Serdar’ın ve Merve’nin hemen yanında Yasemin vardır.

Leyla ile Berkay arasında 3 kişi vardır.

Bu bilgilere göre hangi ikili karşılıklı oturmamaktadır?

Soru 20


Bu bilgilere göre, Serdar’ın hemen sağında ve solunda kimler oturmaktadır?

Paylaş

2020 LGS Türkçe Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

halit arda
Doğru: 19
95 Puan
bilal_smsar
Doğru: 19
95 Puan
yalçınlgs
Doğru: 18
90 Puan
sena67
Doğru: 17
85 Puan
bthnbysl_61
Doğru: 16
80 Puan