2020 LGS Türkçe Deneme Sınavı II

2020 LGS Türkçe Deneme Sınavı II

2020 LGS Türkçe Deneme Sınavı II - çöz

2020 LGS Türkçe Deneme Sınavı II soruları cevapları
2020 LGS Türkçe Deneme Sınavı II

2020 LGS Türkçe Deneme Sınavı IISoru 1


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ölmek” sözcüğü “yok olmasına, ortadan kalkmasına, azalmasına yol açmak” anlamında kullanılmıştır?

Soru 2


“Şairleri, yazarları eleştirebilirsiniz; ama onlardan beklentisi yüksek olan okuyucuları kesinlikle eleştiremezsiniz.”

Bu cümlede asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


1. Çay birdenbire kabararak köprülerin üstünü aşar ve epeyce zararlara sebep olur.

2. İhtiyarın zayıf damarları kabarmış kıllı elleri dizlerinin üstündeydi.

3. Kumandanın atı, kendisini alkışlayan keyifli halka boyun kırarak kabarıyordu.

4. Fırındaki susamlı simitler iyice kabardı.

“Kabarmak” sözcüğü numaralanmış cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

Soru 4


16. yüzyılda gemiyle keşiflere çıkan gemicilerin pek çoğu hayatlarını kaybederdi. Buradaki azılı düşman yerliler, düşman gemileri değil “iskorbüt” adı verilen bir hastalıktı. Hastalık ilerledikçe gemicilerin dişleri düşüyor, açık yaralar oluşuyor, ateşleri yükseliyor, ciltleri sararıyordu. Kimse bu hastalığa neyin yol açtığını bilmiyordu. Bunun beslenmeyle ilgili olacağını düşünenler vardı çünkü gemi yolculuklarında dayanıklı yiyecek malzemeleri olan kurutulmuş et, tahıl vb. kullanılırdı. 1727’de James Lind yaptığı deneylerde bu hastalığın tedavi yöntemini bulmuştu. Narenciye tüketmek. Uzun yolculuklarda meyve ve sebze tüketilmemesinin bu hastalığa davetiye çıkardığı anlaşılınca - - - -

Bu parçanın sonuna anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 5


Göbekli Tepe’de kazı çalışmaları devam ettikçe tarih bir bir gün ışığına çıkacak.

Yukarıdaki altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

Soru 6


Marketlerden bile satın alabileceğiniz bu ilaçla sivrisinekleri uzun süre evinizden uzaklaştırabilirsiniz.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleden kesin olarak çıkarılacak bir yargıdır?

Soru 7


Her hayvan türünün bir tür dili vardır. Örneğin yeşil maymunlar iletişim kurmak için çok çeşitli sesler çıkarır: “Dikkatli ol! Kartal geliyor! ya da “Dikkat et! Aslan” gibi. Araştırmacılar ilk kaydı dinlettiklerinde maymunlar korkuyla yukarıya bakmış. İkinci çağrıyı dinlettiklerinde ise maymunlar korkuyla ağaçlara tırmanmıştır. Biz insanlar ise oldukça farklıyız tabiî ki. Bir yeşil maymun, arkadaşına “Dikkat et! Aslan!” diye uyarı gönderebiliyorken, modern insan, arkadaşlarına sabah saatlerinde nehrin kıvrım yaptığı yerde bir bizon sürüsünü takip eden bir aslan gördüğünü söyleyebilir.

Bu parçada anlatılmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Türkiye’nin en renkli manzaralarından biri her perşembe Muğla’da kuruluyor. Isparta’nın kirazları, İzmir’in üzümleri, Manisa’nın kavunu, Dalaman’ın portakalı kurulan pazarda mevsimine göre sizi selamlar. Pazarcıların büyük çoğunluğu kadındır. Belki de bu yüzden pazar daha temiz ve düzenlidir. Her rengin boy ölçüştüğü bu yer yüzlerce meyve ve sebzeye geçici ev sahipliği yapar. Akşam olup güneş dünyaya küsünce geride sadece meyve ve sebzelerin artıkları ile birkaç kırık kasa kalır.

Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 9


1) 1956’da ise gerekli yasalar çıkarılınca milli parklar kurulmaya başlandı.

2) 1800’lü yıllarda ABD’de ortaya atılan ve uygulamaya koyulan milli park projesi kısa sürede bütün dünyaya yayıldı.

3) Denizler için milli park kurmak ise ancak 1999’da gerçekleşebildi.

4) Hızla tahrip edilen doğayı insanlardan korumanın ve onlara geri vermenin yollarından biri, milli parklar kurmaktır.

5) Ülkemizde ise ilk önce art arda tabiatı koruma kanunları çıkarıldı.

Numaralanmış cümleler mantık akışına göre nasıl sıralanmalıdır?

Soru 10


Dünya artık çok hızlı değişiyor. Önceden altın madenleri, buğday tarlaları ve petrol kuyuları gibi varlıklar temel zenginlik kaynağıyken, bugün en büyük zenginlik kaynağı bilgidir. Savaşla petrol kuyuları ele geçirebilirsiniz ama bilgiyi bu yolla elde edemezsiniz. Fakat eski usul ham madde ekonomileriyle yürüyen Ortadoğu ve Orta Afrika gibi belirli bölgelerde savaşlar sürmektedir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

Soru 11


Şanlıurfa’ya öğretmen olarak atandığım ilk yıllarda bazı evlerin kapılarında “Reçel çekilir.” “Acı reçel bulunur.” yazıları dikkatimi çekerdi. Özellikle ara sokaklardaki eski evlerin pencerelerinde, kapılarında bu yazılara rastlardım. Reçel neden çekilirdi? Acı reçel nasıl olur? Çilek, kayısı, ayva reçellerinin memleketimde çekildiğini hiç görmemiştim. Meğer biber salçasının içine birkaç baharat koyup makinede çekince “reçel” oluyormuş.

Bu paragraftan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

Soru 12


Bütün askerler, gözlerini yolun gediğine çevirdiler. Mandaların yanında, uzun, büyük, gayet büyük, gayet kalın, gayet siyah müthiş bir topun korkunç bir ejderha gibi uzandığını gördüler. Safların arasında sevinç sedaları yükseldi. Herkes Arslan Bey'in bir haftadır ne beklediğini şimdi anlıyordu. Demek bu top geliyormuş...

Bu metnin olay, yer, zaman şahıs ve varlık kadrosuyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Soru 13


(1) Zambakgiller ailesinden olan soğan hem sebze hem de baharat olarak mutfaklarda kullanılır. (2) Soğan, içerdiği kükürtlü birleşiklerden dolayı oldukça kötü bir koku yayar. (3) Eski Mısır’da piramitlerin yapımı sırasında işçilere bulaşıcı hastalıklardan korunmaları için soğan yedirilirdi. (4) Hem sebze hem et yemeklerinde lezzet vermek için kullanılan soğan salataların vazgeçilmez parçalarından biridir.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde sebep - sonuç ilişkisi vardır?

Soru 14


Yazarlar kendilerine ait okuyucu kitlesi oluşturmalıdır, taraftar kitlesi değil. Yazdıklarım dışında bir şey okumak istemeyen bir topluluk edebiyatın ruhuna aykırıdır. Okuyucular yazarı putlaştırmamalıdır.

Bu cümledeki altı çizili söz grubu ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


Sessizce bahçeye girip kasaların üzerine yattım. Ay, etrafı gücü azalmış bir fener gibi aydınlatıyordu. Biraz ileride hafif bir kıpırtı hissettim. Bir karaltı yavaş yavaş gidiyor arada bir duruyordu. Kımıldamadan onu izlemeye başladım. Rüzgârda uçuşan bir poşet mi? Meraklı büyük bir fare mi? Yanıma biraz daha yaklaşınca telefonumun ışığını oraya tuttum. Birden olduğu yerde kaldı. Kımıldamıyordu. Fare olduğunu düşünerek ayağımla biraz toprak attım üzerine. Kaçmadı. Yanına biraz daha yaklaşınca kirpi olduğunu anladım. Korkudan yusyuvarlak olmuştu.

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16


Türkçenin gücü ve söz varlığı konusundaki bilinen ilk bilinçli çalışma, Kâşgarlı Mahmut’un meşhur sözlüğü Divânü Lugâti’t-Türk’tür. Kâş- garlı Mahmut, 11. yüzyılda yaşamış büyük bir Türk bilgesidir. Kâşgarlı Mahmut, Türklük biliminin kurucusu ve büyük bir Türkologdur. Bu eserde Türk dili ilk defa bilinçli bir şekilde ele alınmıştır. Dîvânü Lugati’t-Türk, ilk bakışta bir sözlüğü andırmaktadır. Dîvânda 7.500’den fazla kelime açıklanıp örneklendirilmiştir. Eserde çok miktarda sav (atasözü), koşuk, şiir gibi halk edebiyatı malzemeleri yanında coğrafî, tarihî, mitolojik ve etnografik bilgiler de mevcuttur.

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

Soru 17


Francisco farkında olmasa da trilyonlarca hücresinde patlamaya hazır biyolojik yıkıcı minicik şeyler bekliyordu ( ) çiçek virüsü ( ) Meksika ( ) ya vardığında vücudunda çoğalan virüs ( ) tüm cildine yayıldı.

Bu parçada ayraç ( ) ile gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

Soru 18


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

Soru 19


Çırpınırdı (1) Karadeniz

Bakıp (2) Türk’ün bayrağına

Ah ölmeden bir görseydim (3)

Düşebilsem (4) toprağına

Bu dizelerde numaralanmış cümlelerin hangisi fiilimsidir?

Soru 20


Öğretmen Necmettin Yılmaz evine karneleri dağıttıktan sonra gitti.

Bu cümlede vurgulanan öge aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

2020 LGS Türkçe Deneme Sınavı II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

arda mert
Doğru: 18
90 Puan
mehmet mele
Doğru: 17
85 Puan