2020 LGS Türkçe Deneme Sınavı III

2020 LGS Türkçe Deneme Sınavı III

2020 LGS Türkçe Deneme Sınavı III - çöz

2020 LGS Türkçe Deneme Sınavı III soruları cevapları
2020 LGS Türkçe Deneme Sınavı III

2020 LGS Türkçe Deneme Sınavı IIISoru 1


"Vurmak" sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde "olduğundan başka biçimde görünmek" anlamında kullanılmıştır?

Soru 2


Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi gerçek anlamının dışında yeni bir anlam (mecaz) kazanmıştır?

Soru 3


Aşağıdakilerin hangisinde birinci dize, ikinci dizenin gerekçesidir?

Soru 4


"Bir insanı anlamak için onu bütün kalbimizle dinlememiz gerekir."

Bu cümlede asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Sanat insanları birbirine yaklaştıran bir etkinliktir. Yunus'u sevmek için Türk, Hugo'yu sevmek için Fransız olmak gerekmez. Onların konuştukları dil aşktır, umuttur, güzelliktir. Bir romanda, bir şiirde, bir hikayede her şeyden önce insan yüreğinin atışları duyulmalıdır. Bu atışlar din, dil, ırk tanımadan duyulur.

Bedri Rahmi Eyüboğlu

Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi nedir?

Soru 6


Yazar adayı genç, bir yemekte denk geldiği hocasına yaklaşır. Cebinden çıkardığı küçük bir hikaye denemesini okumasını ister. Bir süre sonra fikrini sorduğunda hocası,

- Okurken dilime takılan, okumamı zorlaştıran kelimeleri bitirirsem fikrimi belirtirim, der.

Bu doğrultuda genç yazar hikayesini yazarken aşağıdaki özelliklerden hangisine dikkat etmemiştir?

Soru 7


Yayla tahmin edemeyeceğimiz kadar büyüktü. İnsanlar ve hayvanlar birbiriyle barışmış bu büyük yaylada bir arada yaşıyordu. Rüzgar soğuk soğuk sırtımızdan vuruyordu. Kekik ve iğde kokuları birbirine karışıyordu.

Yukarıdaki parçada kaç değişik duyumuzla ilgili ayrıntıya yer verilmiştir?

Soru 8


Aşağıdakilerden metinlerden hangisinde anlatım III. kişi ağzıyla yapılmıştır?

Soru 9


Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?

Soru 10


Ben öyle her şeyi hemen yazalım, günü gününe not edelim demiyorum. insan elbette birçok şey yaşar. Ama bunların hepsini aklında tutamaz ki. Aklımızda ilginç olanlar kalır değil mi? Yoksa kim yirmi gün önce öğle yemeğinde ne yediğini hatırlıyor, söylesin bakalım. Dediğim gibi insan yazarken önce başından geçen ilginçlikleri ve o ilginçliklerin yaşamında iz bırakmasını önemsemelidir. Sonra da onları gerekli dil yeterliliği ile işleyip okuyucusunun duygu dünyasına yollamalıdır.

Yukarıdaki parçada konuşan kişi hangi türde yazmamızı istemektedir?

Soru 11


11 ve 12. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Oktay Sinanoğlu, "ByeBye Türkçe" kitabının "Bir Milleti Yok Etmenin Yolu" bölümünde dilini kaybeden bir milletin nasıl yok olduğunu örneklerle anlatmaktadır. İngilizler, İrlanda'nın ana dili olan Gealik dilini eğitim dili olmaktan çıkarmışlar; yerine İngilizce'yi getirmişlerdir. Bir nesil sonra Gealik bilen lrlandalı'ların sayısı yüzde otuza kadar düşmüştür. Durumun farkına varan İrlandalı'lar mücadeleye başlamışlardır. Ana dillerini yeni nesillere yeniden öğretmek için dershaneler açmışlardır. işinden çıkan İrlandalı'lar kurslara gidip dilini öğrenmeye başlamıştır. Bu bilinçlenmenin ardından uzun çatışmalar neticesinde bağımsız İrlanda Cumhuriyeti kurulmuş ve devletin resmi dili Gealik olmuştur.

Yukarıdaki metnin ana fikri nedir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi bu metin için söylenemez?

Soru 13


1. Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işareti ile ayrılır.

2. Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur.

3. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur.

4. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur.

Aşağıdaki hangi cümlede kesme işaretinin kullanımı ile ilgili olarak yukarıda verilen açıklamalardan farklı bir kullanım vardır?

Soru 14


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

Soru 15


"Portakal Kabuğu Kokulu Çocuklar" isimli kitap bu yıl 3.baskısı ile okuyucuyla buluştu. Kitapla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

Kitap , 2016 yılında 70.000 adet basılmıştır. Kitabın hiçbir baskısında kapağına dair bir değişiklik yapılmamıştır. Yazarın bu kitabı önceki kitaplarından daha az satmıştır. Yazarın; öykü, deneme üzerine de kitapları vardır. 2017 yılında 90.000 adet basılan kitap, bu yıl 10.000 adet daha fazla basılmıştır. Kitapta, çocukların hayal dünyasının portakal ağacı ile nasıl buluştuğu anlatılmaktadır.

Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdaki bilgilerden hangisine kesin olarak ulaşılabilir?

Soru 16


Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde özne vurgulanmıştır?

Soru 17


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi, ek fiil alarak yüklem olmuştur?

Soru 18


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edilgen çatılı bir fiil vardır?

Soru 19


"Çocuklar sıralarından kalktılar."

Bu cümlenin yüklemi çatı yönünden (Özne ve Nesnesine göre) aşağıdakilerden hangisine benzemektedir?

Soru 20


"Sigara bağımlılığı, tehlikesi görmezden gelinen en yaygın bağımlılıktır." cümlesiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Paylaş

2020 LGS Türkçe Deneme Sınavı III sorularını online çözebilirsiniz.