LGS Türkçe Dil Bilgisi Test

LGS Türkçe Dil Bilgisi Test

LGS Türkçe Dil Bilgisi Test - çöz

LGS Türkçe Dil Bilgisi Test soruları cevapları
LGS Türkçe Dil Bilgisi Test

LGS Türkçe Dil Bilgisi TestSoru 1


Aşağıdakilerden hangisi koşullu bileşik cümledir?

Soru 2


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-den / -dan" eki yapım eki olarak kullanılmıştır?

Soru 3


En yakın arkadaşın seni evinin kapısında bulmuştu. cümlesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 4


"ile" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır?

Soru 5


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde gelecek zaman anlamı vardır?

Soru 6


Bir edebi eserdeki duygu ve düşünce özünün yazarın kendine özgü anlatımıyla güçlendirilmesi, eserin anlaşılmasını kolaylaştırır.

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 7


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik fiil kullanılmıştır?

Soru 8


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içindeki kavram örneklenmiştir?

Soru 9


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmıştır?

Soru 10


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş ve anlatılışın bir arada yapıldığı anlaşılmaktadır?

Soru 11


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat kullanılmıştır?

Soru 12


Aşağıdaki cümlelerin hangisi basit yapılıdır?

Paylaş

LGS Türkçe Dil Bilgisi Test sorularını online çözebilirsiniz.