LGS Türkçe Online Test II

LGS Türkçe Online Test II

LGS Türkçe Online Test II - çöz

LGS Türkçe Online Test II soruları cevapları
LGS Türkçe Online Test II

LGS Türkçe Online Test IISoru 1


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?

Soru 2


Ben, insana hoşça vakitler geçirtmeyi amaçlayan filmleri beğenmiyorum, bir derdi olan filmler seyretmekten hoşlanıyorum.

Bu parçada yazarın “derdi olan filmler” sözüyle, filmlerde aradığı özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “bulmak” sözcüğü "istenilen şeye kavuşmak” anlamında kullanılmıştır?

Soru 4


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sıkıntıya, darlığa dayanma çabası içinde olmak” anlamında bir deyim kullanılmıştır?

Soru 5


Denemelerinde içinden gelen duyguları içtenlikle dile getiren sanatçı, yaşananlara da yer vererek deneme ile öykü arasındaki sınırı belirsizleştiriyor.

Bu parçada “sınırın belirsizleşmesi” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Aşağıdakilerin hangisinde “bile” sözcüğü cümleye ötekilerden farklı bir anlam katmıştır?

Soru 7


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir işin karşılıklı yapıldığı anlatılmaktadır?

Soru 8


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi kimin yaptığı belli değildir?

Soru 9


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi başkasına yaptırma anlamı vardır?

Soru 10


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemde karşılıklı yapma anlamı yoktur?

Soru 11


Aşağıdaki cümlelerden hangisi üslupla ilgili bir yargıdır?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi yanıt vermeyi gerektiren bir soru değildir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi devrik cümledir?

Soru 14


Birçok sanatçı gibi o da gençlik döneminde şiirlerini yalın bir dille yazmıştır.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin cevabı yoktur?

Paylaş

LGS Türkçe Online Test II sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

yesimöznar
Doğru: 13
92.8 Puan
halit arda
Doğru: 12
85.7 Puan
jaja lucas
Doğru: 12
85.7 Puan
metehanakin
Doğru: 11
78.5 Puan