LGS Türkçe Örnek Sorular Ocak

LGS Türkçe Örnek Sorular Ocak

LGS Türkçe Örnek Sorular Ocak - çöz

LGS Türkçe Örnek Sorular Ocak soruları cevapları
LGS Türkçe Örnek Sorular Ocak

LGS Türkçe Örnek Sorular OcakSoru 1


10 TL’lik banknotta portresi yer alan, matematik konusunda yaptığı çalışmalarla dünyaca ün kazanmış olan Ord. Prof. Dr. Cahit Arf’ı tanıyor muyuz?

2019 Türkçe Örnek Sorular

Bu metinden hareketle Cahit Arf’la ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?

Soru 2


Aşağıdakilerin hangisi “Hangi konuda yazarsam yazayım, gördüklerimi kendi ruh süzgecimden geçirmeden okuyucuya sunmam.” diyen bir sanatçıya ait olabilir?

Soru 3


Rıdvan, kitap sipariş etmek için bir siteye üye olacaktır. Bunun için şifre oluşturması gerekmektedir. Şifre belirleme kuralları aşağıda verilmiştir.

2019 Türkçe Örnek Sorular

Buna göre Rıdvan, aşağıdaki şifrelerden hangisini oluşturursa siteye üye olabilir?

Soru 4


Öğretmen: — Kitap okuyor musunuz, Ümit Bey?

Ümit Bey: — Okumuyorum, bunun eksikliğini de hissetmiyorum.

Öğretmen: — - - - -

Bu konuşmada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilirse Ümit Bey’in dile getirdiği durumun, çevresi üzerindeki olumsuz etkisi vurgulanmış olur?

Soru 5


Bu görseli en doğru yansıtan metin aşağıdakilerden hangisidir?

2019 Türkçe Örnek Sorular

Soru 6


6 ve 7. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

“Dede Korkut Kitabı” atasözü, deyim, ağıt vb. sözlü ürünlerin yanı sıra Türk gelenek ve inanışlarına da yer verilen hikâyelerden oluşan zengin bir kaynaktır. 15. yüzyılda yazıya geçirilen ve bugün Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan’ı kapsayan geniş bir bölgede “Dede Korkut veya Korkut Ata” olarak tanınan bilge kişilik etrafında oluşan hikâyeler, edebiyatımızın en özgün eserlerindendir. Kitapta on iki hikâye vardır. Destandan halk hikâyesine geçiş niteliği gösteren bu hikâyelerin en önemli özelliklerinden biri, şiirsel anlatıma sahip olmasıdır. Kahramanlıkların efsanevi unsurlarla birlikte anlatıldığı hikâyelerde Dede Korkut, zaman zaman ortaya çıkar ve bilge bir kişi olarak kurguya katkıda bulunur. İşte geleneğimizin bu eşsiz eseri, “Dede Korkut (Korkut Ata) Mirası: Kültürü, Efsaneleri ve Müziği” adıyla Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan’ın ortak başvurusu sonucu 28 Kasım 2018’de UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesi’ne kabul edilmiştir.

Bu metinden Dede Korkut hikâyeleri ile ilgili,

I. Dede Korkut tarafından kaleme alınmıştır.

II. Gerçek ve olağanüstü olaylar birlikte anlatılmıştır.

III. Türk kültürünün zenginliklerini gösteren önemli bir kaynaktır.

IV. Halk hikâyelerinin oluşumuyla ilgili bilgilere yer verilmiştir.

yargılarından hangileri çıkarılabilir?

Soru 7


Bu metinde iki nokta (:) aşağıdaki işlevlerinden hangisiyle kullanılmıştır?

Soru 8


Aşağıdaki şekillerde numaralanmış bölümlere, çevresindeki sözcük veya söz gruplarının çağrıştırdığı en uygun kavram yazılmak istenmektedir.

2019 Türkçe Örnek Sorular

Buna göre, numaralanmış yerlere getirilecek kavramlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 9


Hani kimi zaman bir şeyler hissederiz, bir esinti yoklar içimizi. Bu hisleri ifade etmek isteriz ama uygun sözcükleri bir türlü bulamayız. Dilimizin ucuna bir şeyler gelir gibi olur ancak söze dönüşmez. Bu durumu Orhan Veli ne güzel dile getirmiştir: “- - - -”

Bu metinde boş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 10


Edebiyatta ve sanatta unutulmaz dönemler vardır. Tüm iyi şair ve yazarlar, yetenekli ressam ve heykeltıraşlar ortaya çıkmak için o dönemleri beklemiştir sanki. Böyle dönemlerde, olağanüstü ikramların bulunduğu sofrada ne yiyeceğini şaşırmış bir misafir duygusuyla “Ama haksızlık bu!’’ diye düşünürsünüz.

Bu metinde yazarın “Ama haksızlık bu!” demesine sebep olan durum aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

LGS Türkçe Örnek Sorular Ocak sorularını online çözebilirsiniz.