Gelişim Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar Testi 3

Lise öğrencilerinin ailelerine yakınlık derecesinin sınıf düzeyine göre değişim gösterip göstermediğini inceleyen bir araştırmacı 1. 2. 3. ve 4. sınıflardan 80'ar kişi (toplam 340) öğrencinin kişisel yaşamlarında olup bitenleri ne derece ebeveynleri ve kardeşleriyle paylaştıklarını incelemiştir.

Bu ekibin kullandığı araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru

Lise öğrencilerinin ailelerine yakınlık derecesinin sınıf düzeyine göre değişim gösterip göstermediğini inceleyen bir araştırmacı 1. 2. 3. ve 4. sınıflardan 80'ar kişi (toplam 340) öğrencinin kişisel yaşamlarında olup bitenleri ne derece ebeveynleri ve kardeşleriyle paylaştıklarını incelemiştir.

Bu ekibin kullandığı araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vaka incelemesi

B) Kesitsel

C) İlişkisel

D) Meta-analiz

E) Boylamsal


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Lise öğrencilerinin ailelerine yakınlık derecesinin sınıf düzeyine göre değişim gösterip göstermediğini inceleyen bir araştırmacı 1. 2. 3. ve 4. sınıflardan 80'ar kişi (toplam 340) öğrencinin kişisel yaşamlarında olup bitenleri ne derece ebeveynleri ve kardeşleriyle paylaştıklarını incelemiştir.Bu ekibin kullandığı araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Lise öğrencilerinin ailelerine yakınlık derecesinin sınıf düzeyine göre değişim gösterip göstermediğini inceleyen bir araştırmacı 1. 2. 3. ve 4. sınıflardan 80'ar kişi (toplam 340) öğrencinin kişisel yaşamlarında olup bitenleri ne derece ebeveynleri ve kardeşleriyle paylaştıklarını incelemiştir.Bu ekibin kullandığı araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Lise öğrencilerinin ailelerine yakınlık derecesinin sınıf düzeyine göre değişim gösterip göstermediğini inceleyen bir araştırmacı 1. 2. 3. ve 4. sınıflardan 80'ar kişi (toplam 340) öğrencinin kişisel yaşamlarında olup bitenleri ne derece ebeveynleri ve kardeşleriyle paylaştıklarını incelemiştir.Bu ekibin kullandığı araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?