Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri Testi

Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri Testi

Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri Testi

Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri Testi - çöz

Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri Testi soruları cevapları
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri Testi


Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi, tümüyle divan edebiyatında beyitlerle yazılan nazım biçimlerinin adlarıdır?

Soru 2


Aşağıdaki nazım şekillerden hangisinin nazım birimi ötekilerden farklıdır?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir?

Soru 4


Bir kimsenin ölümü üzerine duyulan üzüntü ve acıyı dile getirmek amacıyla yazılan şiirlerdir. Bu nazım şeklinin islamlıktan önce Türk şiirindeki karşılığı "sagu", halk şiirinde ise "ağıt"tır.

Bu parçada sözü edilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi bir kasidede mutlaka bulunması gereken bölümlerden biri değildir?

Soru 6


Rakkas bu halet oyurrda mıdır

Aşıkların gürıahı boynunda mıdır

Doymam şeb-i vaslına şeb-i ruze gibi

Ey sim beden sabah koynunda mıdır

Bu dörtlüğün nazım şekli için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 7


Cana can vermeyenin ne canı var

Can verenin adı ile sanı var

Er kişinin matahı erlik olur

Cevherinin lal ile mercanı var

Bu dörtlüğün nazım şekli için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 8


Bir kimsenin ölümü üzerine duyulan üzüntü ve acıyı anlatmak, onun erdemlerini, iyi yönlerini dile getirmek amacıyla yazılan şiirlere verilen addır. Ölen kişi için yazılan bur tür şiiriere divan edebiyatında ---, halk edebiyatındaysa ---- denmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


Paylaş

Etiketler: lys, nazım, biçimleri, soruları

Testin Enleri

Davut aslan
Doğru: 8
100 Puan
Ayşegüllllll
Doğru: 8
100 Puan
Refika Çalışkan
Doğru: 8
100 Puan
alisselime
Doğru: 8
100 Puan
Gokdemir
Doğru: 8
100 Puan
YKS Edebiyat Testleri