YKS Edebiyat Serveti Fünun Edebiyatı Testi

YKS Edebiyat Serveti Fünun Edebiyatı Testi

YKS Edebiyat Serveti Fünun Edebiyatı Testi - çöz

YKS Edebiyat Serveti Fünun Edebiyatı Testi soruları cevapları
YKS Edebiyat Serveti Fünun Edebiyatı Testi

YKS Edebiyat Serveti Fünun Edebiyatı TestiSoru 1


Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünün şiirinin genel özelliklerinden biri değildir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünün Edebiyatının öykü özelliklerinden değildir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi servet-fünün romanının bir özelliği değildir?

Soru 4


Türk Edebiyatında modern romanın kurucusudur. Konuşma bölümleri dışında dili oldukça ağırdır. Kahramanlarını sosyal çevreleri içinde ele almıştır. Ruhsal çözümlemeleri, başarılı betimlemeleri gerçekçidir. Kahramanlarını çoğunlukla İstanbul'un aydın tabakasından seçmiştir. Gözleme çok önem verir. Realizm akımını benimsemiş, realist- psikolojik roman dönemini başlatmıştır.Öykülerinin çoğunda ise halktan insanların yaşamını, adet ve inançlarını anlatmıştır.

Bu parça da sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret'in şiirle ilgili özelliklerinden değildir?

Soru 6


--- birçok edebi türde yapıt verse de romanlarıyla tanındı. Sanatlı bir söyleyiş, iyi bir gözlemle yazdığı yapıtlada modern romancılığımızın öncüsü sayılır.------ Eski edebiyata karşı yeni edebiyatı, Doğu kültürüne karşı Batı kültürünü savundu. "Kavgalarım" adlı eleştiri eserini yazdı. ---Türk Edebiyatında ilk psikolojik romanı yazdı. Eserlerinde dil yanlışları ve üslup aksaklıkları görülür.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki sanatçıların hangileri getirilmelidir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Rauf'un bir özelliği değildir?

Soru 8


Aşağıdakilerin hangisinde yazar - yapıt eşleştirmesi yanlıştır?

Soru 9


Aşağıdakilerin hangisinde Halit Ziya ile ilgili olumsuz bir eleştiri yapılmıştır?

Soru 10


Servet-i Fünuncular, dönemin baskıları karşısında edilgen, yılgın, karamsar bir tavır takınıp hayale sığınırken içlerinden biri "Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir insanım." diyerek sürüden ayrıldı.

Yukarıdaki parçada sözü geçen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


---- anlatılan aşkın kahramanları, duygularının değişimi sürecinde giderek güçlenen bir iç çatışma yaşarlar. Aşk-ı Memnu'nun Behlül'ü ile başlayan duygusal iç hesaplaşması, Necip'te duygu ve düşünceler arasında gerilimli bir çatışmaya dönüşür. Kocasını mutlu etmeye ve evliliğinin doğal düzenini korumaya çabalayan Suad, bu aşkla birlikte evlilik içindeki rolünü ve kocasına olan bağlılığını, Necip ise yaşadığı hayatın tekdüzeliğini ve kadınlarla ilişkilerindeki samimiyetsizliği sorgular. Bu sorgulama toplumsal ahlakla çatışmayı getirir, çünkü bireyselleşmeye izin vermeyen ve rollerin önceden belirlendiği Osmanlı toplumunda evlilik dışı bir aşk ilişkisi imkansızdır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki yapıtlardan hangisi getirilmelidir?

Soru 12


Kimseden ümmid-i feyz etmem, dilenmem perr-ü-bal

Kendi cevvim, kendi eflakimde kendim tairim,

İnhina tavk-ı esaretten girandır boynuma;

Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şairim.

Yukarıdaki şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 13


(1) Tevfik Fikret, divan şiirinin ölçü ve biçim kalıplarını kırmayı daha da ileri götürerek "serbest müstezat" türünü oluşturmuş. (ll) Türk şiir diline öncesinde var olmayan bir akıcılık ve ezgisellik kazandırmıştır. (lll) Şiir dilimizin, manzum hikayelerde konuşma dili ögeleri ve tonlamalarıyla zenginleşmesi de Tevfik Fikret'in kazandırdığı bir yeniliktir. (IV) Divan şiirinin geleneksel öz ve biçim kalıplarından ayrılarak Servet-i Fünun şiirini hazırlamıştır. (V) Şiirimizi dinamizmden mistisizme yöneltmiştir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde Tevfik Fikret'le ilgili bilgi yanlışı vardır?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil'in roman türünde yazdığı bir yapıtı değildir?

Paylaş

YKS Edebiyat Serveti Fünun Edebiyatı Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

melissanur
Doğru: 15
100 Puan
Yusuf Demir
Doğru: 15
100 Puan
Aparı Emre
Doğru: 15
100 Puan
sema cansever akcan
Doğru: 15
100 Puan
Sedef Aydın
Doğru: 15
100 Puan
YKS TYT Edebiyat Testleri