YKS Edebiyat Fecri Ati Edebiyatı Testi

YKS Edebiyat Fecri Ati Edebiyatı Testi

YKS Edebiyat Fecri Ati Edebiyatı Testi - çöz

YKS Edebiyat Fecri Ati Edebiyatı Testi soruları cevapları
YKS Edebiyat Fecri Ati Edebiyatı Testi

YKS Edebiyat Fecri Ati Edebiyatı TestiSoru 1


Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati topluluğunun bir özelliği değildir?

Soru 2


--- topluluğunun en başarılı sanatçısı ----. Yapıtlarında kişisel yaşamının izleri görülür. Bu nedenle şiirlerinde çocukluk anılan, aşk ve doğa temaları öne çıkar. Onun belirgin özelliklerinden biri de karamsarlığıdır. Şiirlerindeki ağır ve süslü dile göre düz yazılarında daha açık ve yalın bir dil görülür.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki dönem ve sanatçılardan hangileri getirilmelidir?

Soru 3


Ahmet Haşim, Piyale adlı şiir kitabının ön sözünde şiir anlayışını açıklar: "Şiirin asıl özelliği duyulmaktır. Şiirin dili musiki ile söz arasında ve sözden ziyade musikiye yakındır. Yani bu dil, bir açıklama vasıtası olmaktan ziyade bir telkin vasıtasıdır ve şiirde musiki anlamdan önce gelir. Bu bakımdan kelimeler, şiire anlam değerlerinden çok musiki değerleriyle girer. Şiirin anlam bakımından açık olması zaruri değildir. Şiirin doğduğu yer şuuraltıdır. Konu ise sadece terennüm için bir vesiledir."

Yukarıdaki açıklamalara göre Ahmet Haşim'in şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

Soru 4


Aşağıdaki Fecr-i Ati sanatçılarından hangisi şiirlerinde dil ve üslup olarak Ahmet Haşim'in etkisinde kalmıştır?

Soru 5


Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati topluluğunun amaçlarından biri değildir?

Soru 6


"Sanat, şahsi ve muhteremdir." anlayışıyla ortaya çıkan topluluk, edebiyatımızda yeni bir akım başlatacak kadar önemli ilkeler ortaya koyamadı. Şiir alanında kendilerinden önceki edebiyatın dil özelliklerini sürdürdüler. Yoruma açık, kapalı anlatımla aşk ve doğa konularını işlediler. Serbest müstezatı geliştirip sembolist ve empresyonist şiir örnekleri verdiler. Edebiyata yenilik getiremedikleri gibi taklitçi bir topluluk olarak tepkileri üzerlerine çektiler.

Bu yargılar, aşağıdaki sanatçıların hangisinin şiiriyle örneklendirilebilir?

Soru 7


----- Fecr-i Ati Döneminde "Hicranlar, Jön Türk, Kösem Sultan" oyunlarını yazdı, şiirlerini "Ruh-i Bikayt" adlı kitabında topladı. Fecr-i Ati'den sonra Yeni Lisan ve Milli Edebiyat çalışmalarına destek olan- "Beyaz Gölgeler" şiir kitaplarından biridir. Fecr-i Ati sanatçılarından olan ----- birer perdelik altı oyununu "Fırtına" adlı kitabında topladı.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangileri getirilmelidir?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun ve Fecr-i Atı topluluklarının ortak özelliklerinden değildir?

Soru 9


Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fecr-i Ati topluluğu içinde yer almıştır?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisinde Ahmet Haşim'in şiiriyle ilgili yanlış bir açıklama yapılmıştır?

Soru 11


Şiirlerinde hayal gücü, ses uyumu, renk öğelerinden yararlanan-------,------- anlayışla yazdığı şiirlerini simgelerle süslemiştir.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangileri getirilmelidir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati topluluğu için söylenemez?

Soru 13


Ahmet Hamdi Tanpınar: "Biz, bugünkü nesil, fikir ve sanat hayatına onun yıldızı altında girdik. Düşünme ve duygularımda 'Piyale' ve 'Şi'r-i Kamer' şairinin büyük tesirleri oldu. ilk yazılarımızı onun etrafında yazdık."

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın sözünü ettiği şair aşağıdaki şairlerden hangisidir?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisinde Fecr-i Ati Dönemiyle ilgili yanlış bilgi vardır?

Soru 15


Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fecr-i Ati topluluğu içinde yer almamıştır?

Soru 16


Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim'in şiir anlayışıyla ilgili değildir?

Soru 17


Ağır, ağır çıkacaksın bu merdivenlerden,

Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak,

Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak

Sular sarardı ... yüzün perde perde solmakta

Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta.

Merdivenin yaşamı simgelediği yukarıdaki şiir hangi Fecr-i Ati sanatçısına aittir?

Soru 18


Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim'in yapıtlarından biri değildir?

Paylaş

YKS Edebiyat Fecri Ati Edebiyatı Testi sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

Uraz Feyza
Doğru: 18
100 Puan
Raşit
Doğru: 18
100 Puan
sema cansever akcan
Doğru: 18
100 Puan
Berkan KRCC
Doğru: 18
100 Puan
Heidegger
Doğru: 18
100 Puan
YKS TYT Edebiyat Testleri