LYS Deneme Çöz LYS Testleri

9268 YKS-TYT Biyoloji Duyu Organları Test II
2451 Endokrin Sistemi ve Hormonlar Test
1749 Hücre Bölünmeleri ve Üreme Çeşitleri Test
140530 YKS Türkçe Sözcükte Anlam Testi I
57335 YKS Türkçe Sözcükte Anlam Testi II
17100 YKS Türkçe Anlatım Bozukluğu Testi I
6140 YKS Türkçe Anlatım Bozukluğu Testi II
6246 YKS Türkçe Anlatım Bozukluğu Testi III
6339 YKS Türkçe Anlatım Bozukluğu Testi IV
40335 YKS Türkçe Cümlede Anlam Testi I
18088 YKS Türkçe Cümlede Anlam Testi II
18984 YKS Tarih İlk Türk Devletleri Testi 1
11477 YKS Tarih İlk Türk Devletleri Testi 2
14040 YKS Tarih Büyük Selçuklu Devleti Testi
6740 YKS Tarih Soruları III
18373 YKS Sözcük Türleri Testi (Ad)
37085 YKS Türkçe Sözcükte Anlam Testi III
8587 YKS Türkçe Ses Bilgisi-İmla-Noktalama Testi
4574 YKS Tarih Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Testi
2653 YKS Tarih Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Testi 2
2269 YKS Tarih Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Testi 3
2938 YKS Tarih Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Testi 4
2330 YKS Tarih Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Testi 5
10942 YKS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi 5
3506 YKS Tarih Atatürk İlkeleri Deneme Sınavı
3750 YKS Tarih Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Testi II
2620 YKS Tarih Kurtuluş Savaşında Cepheler Testi 8
2172 YKS Tarih Kurtuluş Savaşında Cepheler Testi 7
2499 YKS Tarih Kurtuluş Savaşında Cepheler Testi 4
1986 YKS Tarih Kurtuluş Savaşında Cepheler Testi 5
2441 YKS Tarih Kurtuluş Savaşında Cepheler Testi 6
4511 YKS Tarih Arayış Yılları (17. Yüzyıl) Testi 2
4023 YKS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi 7
8358 YKS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test 2
6384 YKS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi 6
2480 YKS Tarih Atatürk İnkılapları Deneme Sınavı
13231 YKS Türkçe Cümlede Anlam Testi III
7406 YKS Türkçe Noktalama İşaretleri Testi II
6878 YKS Türkçe Noktalama İşaretleri Testi III
37328 YKS Türkçe Sözcükte Anlam IV (Deyimler - Atasözleri) Testi
6979 YKS Tarih Beylikten Devlete Testi 2
15355 YKS Tarih Dünya Gücü Osmanlı Devleti Testi
4789 YKS Tarih Dünya Gücü Osmanlı Devleti Testi II
11214 YKS Tarih Testi Soruları
5192 YKS Çağdaş Türk Dünya Tarihi Testi
8604 YKS Felsefe Soruları
19781 YKS Tarih Trablusgarp - Balkan Savaşları Testi
3002 YKS Tarih Atatürk İlkeleri Testi III
5634 YKS Tarih Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
2404 YKS Tarih Kurtuluş Savaşında Cepheler Testi 2
3689 YKS Tarih Soğuk Savaş Dönemi Testi II
3770 YKS Tarih Değişim ve Diplomasi (XVIII. Yüzyıl) Testi
6374 YKS Tarih En Uzun Yüzyıl (1800-1909) Testi
3577 YKS Tarih Soruları (Karma Test III)
3593 YKS Tarih Soruları (Karma Test II)
11458 YKS Tarih Soruları (Karma Test)
22825 YKS Coğrafya Deneme Sınavı I
4889 YKS Coğrafya Deneme Sınavı II
9354 YKS Coğrafya Deneme Sınavı III
37671 YKS Felsefeyle Tanışma Testi
8732 YKS Felsefe Bilgi Felsefesi Testi II
14068 YKS Felsefe Varlık Felsefesi Testi
12923 YKS Felsefe Ahlak Felsefesi Testi
2978 YKS Biyoloji Solunum Ve Boşaltım Sistemleri
6229 YKS Matematik Karmaşık Sayılar Testi
5566 YKS Matematik Permütasyon-Kombinasyon Testi
5679 YKS Matematik Polinomlar Testi
3601 YKS Matematik Parabol Testi
34119 YKS Tarih Deneme Sınavı 2018
33974 YKS Türkçe Noktalama İşaretleri Testi
4050 YGS Biyoloji Canlılarda Sinir ve Duyu Sistemleri Testi
16779 YKS Matematik Sayı Problemleri Testi
3625 YKS Matematik Karışım Problemleri Testi
23181 YKS Felsefe Bilgi Felsefesi Testi
11052 YKS Türkçe Cümle Çeşitleri Testi II
3315 YKS Matematik İşçi ve Havuz Problemleri Testi
73352 YKS Coğrafya Harita Bilgisi Testi
4592 YKS Tarih Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi
12114 YKS Tarih İkinci Dünya Savaşı Testi
3152 YKS Tarih Yeni Çağ'da Avrupa Testi II
7209 YKS Tarih Yumuşama Dönemi ve Sonrası Testi
3316 YKS Coğrafya Testleri Bölgeler ve Ülkeler Testi
6833 YKS-TYT Din Felsefesi Test I
16159 YKS Türkçe Paragraf (Anlatım Teknikleri ve Anlatım Özellikleri) Testi
4142 YKS Coğrafya Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları Testi II
36624 YKS Türkçe Karma Dil Bilgisi Testi
4073 YKS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi 8
11421 YKS Tarih Arayış Yılları (17. Yüzyıl) Testi
6947 YKS Tarih 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi Testi
7628 YKS Tarih Soğuk Savaş Dönemi Testi
9172 YKS Matematik Yaş Problemleri Testi
11425 YKS Felsefe Psikoloji Bilimini Tanıyalım Çıkmış Sorular
7068 YKS TARİH İlk Türk İslam Devletleri Tarihi TEST IV
6490 YKS Tarih Yakınçağ'da Avrupa Testi
3435 YKS Tarih Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Testi III
4552 YKS Tarih Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Testi IV
2924 YKS Tarih Atatürk İnkılapları Testi III
6032 YKS Siyaset Felsefe Soruları Testi
7288 YKS Sanat Felsefesi Soruları Testi
8268 YKS Türkçe Paragrafta Yardımcı Düşünce Testi
16251 YKS Türkçe Fiil, Fiilimsi ve Ek Fiil Testi
63042 YKS Türkçe Ses Bilgisi Soruları Testi
3282 YKS Tarih Orta Çağ'da Avrupa Tarihi Testi II
68163 2018 YKS Türkçe Deneme Sınavı
21633 YKS Türkçe Paragrafın Konusu ve Ana Düşüncesi Testi
7950 YKS Coğrafya Türkiye'de Tarım Testi
7444 YKS Coğrafya Türkiye'de Hayvancılık Testi
3210 YKS Coğrafya Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları Testi
2518 YKS Coğrafya Türkiye'de Endüstri-Ticaret Testi
7886 YKS Coğrafya Türkiye'de Ulaşım Testi
6352 YKS Coğrafya Türkiye'de Turizm Testi
4226 YKS-TYT Coğrafya Ülkeleri Tanıyalım Test
11750 YKS Coğrafya Harita Bilgisi Testi II
16565 YKS Coğrafya Paralel ve Meridyenler Testi
11088 YKS Tarih Yeni Çağ'da Avrupa Testi
3175 YKS Matematik Hareket Problemleri Testi
6417 YKS Matematik Olasılık Testi
17691 YKS Tarih Beylikten Devlete Testi
13100 YKS Tarih Kurtuluş Savaşında Cepheler Testi
9519 YKS Tarih Atatürk İlkeleri Testi II
5881 YKS Coğrafya Türkiye'nin Yer Şekilleri Testi
1873 YKS Coğrafya Türkiye'de Sanayi, Ticaret ve Ormancılık Testi
31902 Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları Testi
6251 YKS Coğrafya Harita Bilgisi ve Ölçekler Test
4717 YKS Coğrafya Harita Bilgisi ve Ölçekler Test II
12625 YKS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi 4
2430 YKS Tarih Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi Testi 3
28589 YKS Tarih İlk Türk Devletleri Testi
8659 YKS Coğrafya Harita Bilgisi ve Ölçekler Test III
23296 YKS Türkçe Cümlede Anlam Testi IV
19232 YKS Coğrafya İklim Bilgisi Testi
6428 YKS Tarih Türkiye Tarihi Testi 2
6184 YKS TARİH İlk Türk İslam Devletleri Tarihi TEST III
5494 YKS Tarih İslamiyat Öncesi Türk Tarihi Testi 3
10995 Atatürk Dönemi İç Politika ve İnkılaplar Testi
12505 YKS Tarih Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Testi 6
4853 YKS Tarih I.TBMM Dönemi Testi
24702 YKS Tarih İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test
2862 YKS Tarih Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi 2
3508 YKS Tarih Kurtuluş Savaşında Cepheler Testi 3
11644 YKS COĞRAFYA Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme Test
2974 YKS Tarih Atatürk İnkılapları Testi
2951 YKS Tarih Atatürk İnkılapları Testi II
13177 YKS TARİH İlk Türk İslam Devletleri Tarihi TEST II
20264 YKS Tarih Atatürk İlkeleri Testi
5993 YKS Türkçe Cümlenin Anlatım Özellikleri Testi
65424 YKS Türkçe Paragraf (Genel Tekrar) Testi
5066 YKS Coğrafya Türkiyenin İklimi TEST
2602 YKS Coğrafya Türkiyenin Yüzey Şekilleri Testi
4241 YKS Tarih Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Testi
2966 YKS Tarih Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi Testi 4
8052 YKS Türkçe Cümlede Anlam Testi V
19701 YKS Tarih Birinci Dünya Savaşı Testi
5756 YKS Tarih Türkiye Tarihi Testi
9079 YKS Türkçe Cümle Çeşitleri Testi
8374 YKS TÜRKÇE Cümlede Anlam Testi VI
4015 YKS Coğrafya Nemlilik ve Yağış Test
19609 YKS Coğrafya İç Kuvvetler Test
4892 YKS Tarih Dünya Gücü Osmanlı Devleti Testi III
2683 YKS Tarih Türkiye Tarihi Testi 3
6240 YKS Tarih Mondros Ateşkesi ve Cemiyetler Test
2878 YKS-TYT Türkiyede Ekonomik Faaliyetler Test
6353 YKS Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı Test II
5798 YKS Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı Test
2858 YKS Türkçe Karma Dil Bilgisi Testi II
6496 YKS TÜRKÇE Cümlede Anlam Testi VII
4039 YKS Türkçe Paragrafta Yardımcı Düşünce Testi II
2265 YKS-TYT Türkçe Yazım Kuralları Testi II
10659 YKS Türkçe Paragrafta Yapı Testi
94642 YKS Coğrafya Doğa ve İnsan Testi
7425 YKS Coğrafya İzohipsler Testi
7705 YKS Sözcük Türleri Testi (Zamir)
10398 YKS Coğrafya Coğrafi Konum Test
8929 YKS Türkçe Cümlenin Öğeleri Test
635 YKS-TYT Matematik Koşullu Olasılık Test
26546 YKS-TYT Coğrafya Dünyanın Şekli ve Hareketleri Test
9479 YKS-TYT Coğrafya Atmosfer ve Sıcaklık Test
104429 YKS Tarih Bilimine Giriş Test
9319 YKS Basınç ve Rüzgarlar Test
7738 YKS Coğrafya Nem ve Yağış Test
7107 YKS Coğrafya İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü Test
9484 YKS Coğrafya Dış Kuvvetler Test
3036 YKS Felsefe Duyum ve Algı Test
6103 YKS Sözcük Türleri Testi (Sıfat)
32665 YKS Tarih İlk Çağ Uygarlıkları Testi
4176 YKS Tarih Mudanya ve Lozan Antlaşması Testi
2143 YKS Türkçe Eylem-Ek eylem-Eylemsi Testi
2325 YKS Coğrafya Su Kaynakları ve Toprak Çeşitleri Testi
8417 YKS Coğrafya Doğal Afetler Testi
1682 YKS Coğrafya Türkiye’de Bölge Sınıflandırması Testi
2535 Küresel ve Bölgesel Örgütler Sıcak Çatışma Bölgeleri Testi
3521 YKS Tarih 18.Yüzyılda Osmanlı Devleti Testi
4564 YKS-TYT Felsefe Mantığa Giriş Testi
2149 YKS Felsefe Psikolojide Araştırma Yöntemleri Test
4425 YKS Psikolojide Yaklaşımlar ve Ekoller Testi
3228 YKS Sözcük Türleri Testi (Edat-Bağlaç)
4296 YKS Coğrafya Coğrafi Konum Test II
807 YKS Matematik Taban Aritmetiği Test II
1412 YKS Matematik Taban Aritmetiği Test
1485 YKS Matematik Köklü İfadeler Test
3154 YKS Matematik Oran-Orantı Çıkmış Sorular
1648 YKS Matematik Doğru-Ters Orantı Testi
1193 YKS Matematik Aritmetik ve Geometrik Ortalama Test
1551 YKS Matematik Kesir Problemler Testi
1248 YKS Matematik Kar-Zarar ve Yüzde Problemleri Test
1086 YKS Matematik Kar-Zarar ve Yüzde Problemleri Test II
1500 YKS Matematik Kümeler Testi
15336 YKS Matematik Doğal Sayılar Testi
2420 YKS Matematik Doğal Sayılar Testi II
1630 YKS Matematik Doğal Sayılar Testi III
1680 YKS Matematik Doğal Sayılar Testi IV
6754 YKS Bölme-Bölünebilme Kuralları Test
1796 YKS Bölme-Bölünebilme Kuralları Test II
5931 YKS Coğrafya Türkiye’nin Jeopolitik Konumu Test
3068 YKS Türk-İslam Devletleri Siyasi ve Uygarlık Tarihi Test
5566 YKS Felsefi Bilgi, Felsefenin Özellikleri Test
2733 YKS Felsefi Bilgi, Felsefenin Özellikleri Test II
1523 YKS Coğrafya Nüfus, Yerleşme ve Nüfus Politikaları Test
2437 YKS Coğrafya Türkiyenin İklimi ve Bitki Örtüsü Test
3833 YKS Coğrafya Türkiyenin İklimi ve Bitki Örtüsü Test II
12979 YKS Türkçe Paragrafın Anlatım Biçimleri Test
2062 YKS Felsefe Ahlak Felsefesi Testi II
2087 YKS Psikoloji Öğrenme Bellek Düşünme Test
5170 YKS Tarih Orta Çağ'da Avrupa Tarihi Testi
2208 YKS Tarih XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti Testi
34359 YKS Coğrafya Doğa ve İnsan Testi II
2192 YKS-TYT Coğrafya Doğal Kaynaklar ve Çevre Testi
4320 2018 YKS Coğrafya Deneme Sınavı
4981 YKS Türkçe Cümlenin Öğeleri Testi II
4051 YKS Coğrafya Ülkeler Coğrafyası Testi
4366 YKS Türkçe Paragrafın Konusu ve Ana Düşüncesi Testi II
13560 YKS Türkçe Paragrafın Konusu ve Ana Düşüncesi Testi III
7139 YKS Felsefeyle Tanışma Testi II
7800 YKS Tarih İlk Çağ Uygarlıkları Test II
1734 YKS Coğrafya İklim Bilgisi Testi II
1429 YKS Coğrafya Türkiyede Sıcaklık Test
2189 YKS Felsefe Varlık Felsefesi Testi II
1266 YKS Sanat Felsefesi Soruları Testi II
3209 YKS Felsefe Bilim Felsefesi Testi
10412 YKS-TYT Türkçe Sözcükte Yapı Testi
1345 YKS Felsefe Bilim Felsefesi Testi II
16176 YKS Türkçe Sözcükte Anlam Testi IV
2731 YKS Sözcük Türleri Testi
2823 YKS Tarih 17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Islahat Hareketleri Test
2936 YKS Tarih 17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı Islahat Hareketleri Test II
3312 İklim Elemanları Sıcaklık Test
2766 YKS Coğrafya Nüfus Politikaları Testi
849 YKS Coğrafya Türkiye'de Hayvancılık Testi II
1246 YKS-TYT Coğrafya Türkiye'de Tarım Testi II
29084 YKS-TYT Türkçe Yazım Kuralları Testi
3292 YKS Sözcük Türleri Testi (Zarf)
6566 YKS Türkçe Fiil Çatısı Testi
3753 YKS Coğrafya Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri Test
12557 YKS Biyoloji Hücre Testi
3194 YKS Biyoloji Fotosentez Testi
8610 YKS Biyoloji Canlıların Sınıflandırılması Testi
3780 YKS Biyoloji Ekoloji Testi
5215 YKS Biyoloji Hücre Bölünmeleri Testi
2965 YKS-TYT Biyoloji Kalıtım Testi
13660 YKS Biyoloji Duyu Organları Testi
3617 YKS-TYT Biyoloji Destek ve Hareket Sistemi Testi
1826 YKS Biyoloji Boşaltım Sistemi Testi
6200 YKS-TYT Coğrafya Dünya’nın Hareketleri Testi
3072 YKS-TYT Coğrafya Dünya’nın Hareketleri Testi II
15214 YKS Türkçe Tamlamalar Testi
5916 2018 YKS-TYT Tarih Genel Tekrar Testi
1823 YKS Biyoloji Üreme ve Gelişme Test
4950 Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği Test
30144 Bitki Biyolojisi Test
760 Bitki Biyolojisi Test II
7137 YKS Biyoloji Dolaşım Sistemi Test
3278 YKS Biyoloji Bağışıklık Sistemi Test
2153 YKS Türkçe Eylem Çatısı Test
12114 YKS Türkçe Ekler Testi
5753 YKS-AYT Biyoloji Enzimler Testi
1591 Hayatın Başlangıcı ve Evrim Testi
3445 YKS Türkçe Anlatım Bozukluğu Testi V
2581 YKS-TYT Matematik Tam Sayılar Testi
11302 YKS-TYT Matematik Rasyonel Sayılar Testi
1221 YKS-TYT Matematik Rasyonel Sayılar Testi II
4863 YKS-TYT Matematik Üslü Sayılar Testi
2466 YKS-TYT Matematik Köklü Sayılar Test
2426 YKS-TYT Matematik Denklem Çözme Test
8018 YKS Biyoloji Sindirim Sistemi Test
1708 YKS Coğrafya Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme Test II
2939 YKS Matematik Problem Çözme Test
1725 YKS-TYT Matematik Fonksiyonlar Test
839 YKS-TYT Matematik Fonksiyonların Grafiği Test
702 YKS-TYT Matematik İşlem Testi
613 YKS-TYT Matematik Modüler Aritmetik Testi
2310 YKS-TYT Matematik Çarpanlara Ayırma Test
1694 YKS-TYT Matematik Mutlak Değer Testi
3433 YKS Türkçe Cümle Bilgisi Testi
11107 YKS Tarih İlk Çağ Uygarlıkları Test III
2064 YKS-TYT Din Felsefesi Test II
26508 YKS Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Test
12950 YKS Tarih Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Test II
18909 YKS-TYT Biyoloji Bilimi Test
16593 YKS Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri Test
2250 YKS Biyoloji Solunum Sistemleri Test
1329 YKS Coğrafya Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya Test
17474 YKS Biyoloji Sinir Sistemi Test
8496 YKS Biyoloji Endokrin Sistem Testi
1864 YKS Biyoloji Endokrin Sistem Testi II
4746 YKS Biyoloji Nükleik Asitler ve Protein Sentezi Test
1534 Metabolizma ATP ve Hücresel Solunum Test
1918 YKS-TYT Biyoloji Üreme Çeşitleri Test
34122 YKS-TYT Tarih Bilimine Giriş Test
9010 Haritalarda Yeryüzü Şekillerini Gösterme Test
3835 Haritalarda Yeryüzü Şekillerini Gösterme Test II
7569 YKS-TYT Felsefenin Alanı Test
2874 YKS-TYT Felsefenin Alanı Test II
1517 YKS Coğrafya Ortak Payda Bölge Test
2758 YKS-TYT Ekosistem ve Madde Döngüsü Test
688 YKS Biyoloji Ekoloji Test II
646 Küresel ve Bölgesel Örgütler Test
664 YKS Biyoloji Canlılarda Davranış Test
886 YKS Biyoloji Canlı Grupların Genel Özellikleri Test
1963 YKS Tarih Küreselleşen Dünya Test
888 YKS Tarih Küreselleşen Dünya Test II
396 YKS Matematik Olasılık Testi II
602 YKS-TYT Matematik Permütasyon Test
1319 YKS-TYT Matematik Permütasyon Test II
1165 YKS Biyoloji Ökaryot Canlılar Grupları Test
9614 Osmanlı Kuruluş Dönemi Test
2001 II. TBMM Dönemi ve Çok Partili Hayata Geçiş Test
1153 YKS-TYT Coğrafya Enerji Taşımacılığı Test
1140 YKS Matematik Basamak Analizi Test
4135 YKS-TYT Coğrafya Deneme Sınavı
2127 YKS Coğrafya Çevre ve Toplum Test
3243 YKS Coğrafya Akarsular Test
11128 YKS-TYT İslam Tarihi Test
3373 YKS Coğrafya İklim Tipleri Test
554 YKS Matematik Faiz Problemleri Test
35898 YKS Matematik Temel Kavramlar Test
2071 Türk Dış Politikası ve İkinci Dünya Savaşı Test
648 YKS Matematik Küme Problemleri Test
1845 YKS-TYT Asal Çarpanlara Ayırma Test
2005 YKS-TYT Biyoloji Canlıların Sınıflandırılması Test
1576 İklim Elemanları Basınç Test
1925 İklim Elemanları Rüzgarlar Test
3902 YKS-TYT Biyoloji Bilimi Test II
2585 Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
4782 YKS-TYT Fiiller Test
112289 YKS-TYT Sayı Basamakları Test
19163 YKS-TYT Sayı Basamakları Test II
2186 YKS-TYT Bilgi Türleri Test
1281 YKS-TYT Siyaset Felsefesi Test
2202 İnsanda Sindirim Sistemi Test
986 YKS Biyoloji Lenf ve Bağışıklık Sistemi Test
4164 TYT Felsefeye Giriş Test
1991 TYT Felsefeye Giriş Test II
1180 YKS-TYT Tarih Yakınçağ'da Avrupa Test II
23537 TYT Türkçe Paragrafın Yapısı Test
5589 TYT Matematik Temel Kavramlar Test
1244 YKS-TYT Matematik Obeb-Okek Test
744 YKS-TYT Matematik Obeb-Okek Test II
1201 YKS-TYT Biyoloji Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme
1390 YKS-TYT Biyoloji Mayoz Bölünme ve Eşeyli Üreme
709 Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık Test
1719 Protista - Mantar ve Bitki Alemleri Test
562 YKS-TYT Türkiyede Ekonomik Faaliyetler Test II
532 YKS-TYT Coğrafya Ülkeleri Tanıyalım Test II
412 Bağımlı ve Bağımsız Olaylar Test
1804 Klasik Dönem Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Test
505 YKS-TYT Matematik Kombinasyon Test
939 YKS-TYT Coğrafya Beşeri Yapı Test
667 YKS-TYT Coğrafya Beşeri Yapı Test II
979 YKS-TYT İklim Bilgisi Atmosfer ve Sıcaklık Test
2365 YKS-TYT Felsefeyle Tanışma Testi III
612 Yerin Yapısı ve Oluşum Süreci Test
532 Yerin Yapısı ve Oluşum Süreci Test II
1617 YKS-TYT Coğrafya İzohipsler Test II
1315 Rüzgarlar ve Akarsuların Oluşturduğu Şekiller Test
1775 YKS-TYT Coğrafya Karstik Şekiller Test
867 Yerin Şekillenmesi Test
883 Sözcük Türleri Testi (İlgeç-Bağlaç-Ünlem)
1151 Canlıların Ortak Özellikleri Test
1390 İlk Çağ Uygarlıkları Test IV
376 Bölme-Bölünebilme Kuralları Test II
396 Eşeyli Üreme Test
242 YKS-TYT Matematik Permütasyon Test III
669 Sözcük Yapısı Test
817 Sözcük Yapısı Test II
1048 II. Dünya Savaşı ve Sonrası Test
722 YKS Türkçe Tamlamalar Testi II

LYS Popüler Testler

LYS Testleri Çöz

LYS Test Çöz

LYS Deneme Çöz

LYS Deneme Çöz

YKS Deneme Çöz