2022 KPSS Güncel Bilgiler Deneme Sınavı 13

"Mâddetü'l-Hayât" adlı eserinde: "Hastalıkların insanlarda birer birer ortaya çıktığını sanmak yanlıştır. Hastalıklar insandan insana bulaşmak sûretiyle geçer. Bu bulaşma, gözle görülemeyecek kadar küçük, fakat canlı tohumlar vasıtasıyla olur" diyerek, bundan beş yüz sene önce dünya tarihinde "ilk kez" mikrobun tarifini yapan İstanbul'un manevî fatihi ve büyük İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru

"Mâddetü'l-Hayât" adlı eserinde: "Hastalıkların insanlarda birer birer ortaya çıktığını sanmak yanlıştır. Hastalıklar insandan insana bulaşmak sûretiyle geçer. Bu bulaşma, gözle görülemeyecek kadar küçük, fakat canlı tohumlar vasıtasıyla olur" diyerek, bundan beş yüz sene önce dünya tarihinde "ilk kez" mikrobun tarifini yapan İstanbul'un manevî fatihi ve büyük İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hacı Bayram-ı Veli

B) Molla Fenari

C) Ali Kuşçu

D) Akşemseddin

E) Şeyh Edebali


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: "Mâddetü'l-Hayât" adlı eserinde: "Hastalıkların insanlarda birer birer ortaya çıktığını sanmak yanlıştır. Hastalıklar insandan insana bulaşmak sûretiyle geçer. Bu bulaşma, gözle görülemeyecek kadar küçük, fakat canlı tohumlar vasıtasıyla olur" diyerek, bundan beş yüz sene önce dünya tarihinde "ilk kez" mikrobun tarifini yapan İstanbul'un manevî fatihi ve büyük İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir?

"Mâddetü'l-Hayât" adlı eserinde: "Hastalıkların insanlarda birer birer ortaya çıktığını sanmak yanlıştır. Hastalıklar insandan insana bulaşmak sûretiyle geçer. Bu bulaşma, gözle görülemeyecek kadar küçük, fakat canlı tohumlar vasıtasıyla olur" diyerek, bundan beş yüz sene önce dünya tarihinde "ilk kez" mikrobun tarifini yapan İstanbul'un manevî fatihi ve büyük İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir? "Mâddetü'l-Hayât" adlı eserinde: "Hastalıkların insanlarda birer birer ortaya çıktığını sanmak yanlıştır. Hastalıklar insandan insana bulaşmak sûretiyle geçer. Bu bulaşma, gözle görülemeyecek kadar küçük, fakat canlı tohumlar vasıtasıyla olur" diyerek, bundan beş yüz sene önce dünya tarihinde "ilk kez" mikrobun tarifini yapan İstanbul'un manevî fatihi ve büyük İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir?