Maliye Teorisi Test

Maliye Teorisi Testonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Maliye Teorisi Test çöz. Maliye Teorisi Test online çöz

Maliye Teorisi Testonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Maliye Teorisi Test çöz. Maliye Teorisi Test online çöz

Maliye Teorisi Testonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Maliye Teorisi Test çöz.Maliye Teorisi Test Çöz

Maliye Teorisi Testonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Maliye Teorisi Test çöz. Maliye Teorisi Test online çöz

Online Maliye Teorisi Test Soruları çöz

Soru 1


Kamusal mallarm finansmamnda"ödeme gücü" (iktidar) ilkesinin kullanılması durumunda, yapılan ödemenin maliyetinin, yararlanılan hizmetin faydasından büyük olmasına ne ad verilir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de katı bir doğal tekel niteliği taşımaktadır?

Soru 3


Kamu ekonomisinde üretilecek mal ve hizmetlerin belirlenmesinde "siyasal sürecin" devreye girmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal ilerlemeyi, kendi çıkan için çalışırken bilmeden kamu yararına hareket eden piyasa güçlerine bırakmak gerektiğini savunmaktadır?

Soru 5


Bir üretim veya tüketim faaliyetindeki ilave (marjinal) değişiklikten dolayı üçüncü kişilerin fayda veya maliyet fonksiyonlarının etkilenmemesi veya etkinin ihmal edilebilecek kadar küçük boyutlarda olmasına ne ad verilir?

Soru 6


Bir malın tüketiminde pozitif dışsallığın varlığı halinde, aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

Soru 7


Dışsallıkların varlığı halinde, toplumsal refahın maksimizasyonu için gerekli koşul aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi devletin dışsallıklara müdahale yöntemlerinden biri değildir?

Soru 9


Kamu ekonomisi kesiminin üretim biriminin mülkiyetinin kamuya ait olup olmadığına bakılmaksızın, kamu yetkilerinin otorite ve vesayetine tabi kurum, kuruluş ve örgütlerden oluştuğu kabul edilirse aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de kamu ekonomisi kapsamına giren kurumlardan biri olamaz?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi toplumsal mal ve hizmetlerin özelliklerinden biri değildir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi özel fayda ve maliyet ile sosyal fayda ve maliyet arasında bir sapmaya yol açmaz?

Soru 12


Kolektif malların topluca tüketilmesinden kaynaklandığı kabul edilen bedavacılık (free rider) davranışı ne anlama gelmektedir?

Paylaş

Etiketler: