Maliye Teorisi Soruları II

Maliye Teorisi Soruları IIonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Maliye Teorisi Soruları II çöz. Maliye Teorisi Soruları II online çöz

Maliye Teorisi Soruları IIonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Maliye Teorisi Soruları II çöz. Maliye Teorisi Soruları II online çöz

Maliye Teorisi Soruları IIonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Maliye Teorisi Soruları II çöz.Maliye Teorisi Soruları II Çöz

Maliye Teorisi Soruları IIonline çözün. KPSS Maliye Testleri ve Denemeleri kategorisinde yer alan güncel online Maliye Teorisi Soruları II çöz. Maliye Teorisi Soruları II online çöz

Online Maliye Teorisi Soruları II Soruları çöz

Soru 1


Bölünebilir ve bölünemez mal ayrımını ilk kez yapan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Bölünemez nitelikteki malların kamu kesiminde, bölünebilir nitelikteki malların ise özel kesimde üretilmesi gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Mukayeseli Sosyal Fayda Kuramına göre devlet faaliyetleri hangi noktaya kadar gerçekleştirilmelidir?

Soru 4


Bir fabrikanın zehirli atıklarını nehre bırakması sonucu, atıkların o nehirden akan suyla sulama yapan çiftçileri etkilemesi ne tür bir dışsallığa örnektir?

Soru 5


Kamusal fonların etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla devlet kaynak dağılımına, gelir dağılımına, iktisadi istikrara müdahale etmelidir.

 yaklaşımı hangi iktisatçı tarafından dile getirilmiştir?

Soru 6


Devletin gücü ve yetkilerinin anayasa ile sınırlandırılması gerektiği düşüncesiyle "Anayasal İktisat Teorisi"ni ortaya atan iktisatçılar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

Soru 7


Sağlık bakanının ülkede kuş gribi gibi bir sorun olmadığını, tüketicilerin rahatça tavuk tüketiminde bulunabileceğini söylemesi ve bunun sonucunda tavuk tüketiminde bir sıçrama olması halinde oluşan dışsallık ne tür bir dışsallıktır?

Soru 8


Oluşan dışsallıklam devletin müdahale etmemesi gerektiğini, mülkiyet haklarının tesisi ile tarafların bu durumu kendi aralarında anlaşarak çözebileceklerini belirten görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Bir birey kamusal mal ve hizmetlerden daha fazla yararlandığı halde daha az vergi ödüyorsa aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?

Soru 10


Kısmi Denge Analizinde kamusal malın üretiminde etkinlik koşulu (Samuelson hangi noktada gerçekleşir?

Soru 11


Aşağıdakilerden hangisi Arrow'un Oylama Paradoksuna göre demokratik toplumlarda oylama kuralının kabul edilebilir olması için gerekli koşullardan biri değildir?

Soru 12


Downs'un savunduğu Demokrasinin Ekonomi Teorisine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 13


Hükümetin Görünmez Eli Teorisi kim tarafından ortaya konulmuştur?

Soru 14


Kişilerin sosyal tercihlerinin belirlenmesinde tercihlerdeki sıralamanın çok zirveli olması halinde oylamanın belirsiz olacağını, sıralamanın tek doruklu olması gerektiğini içeren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


Dışsallıklar konusunda teoriyi ilk oluşturan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16


Bir üretim veya tüketim faaliyetindeki ilave değişiklikten dolayı ekonomik birimlerin fayda ve maliyet fonksiyonlarında meydana gelen olumlu veya olumsuz dışsallıklara ne ad verilir?

Soru 17


Aşağıdakilerden hangisi devletin liberallerce savunulan temel fonksiyonlarına ek olarak özel sektörün yeterli olmadığı alanlarda tamamlayıcı bir fonksiyon üstlenmesini savunmuştur?

Soru 18


Oylama modelleri arasında oylamaya katılanlarda en çok oyu alan politikanın seçildiği model aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Etiketler: