Mart 2019 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular

Mart 2019 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular

Mart 2019 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular - çöz

Mart 2019 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular soruları cevapları
Mart 2019 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular

Mart 2019 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek SorularSoru 1


Yetiştirdiği mısırlarla her yıl “en kaliteli mısır” ödülünü alan bir çiftçi bu mısırların tohumlarını, ekmeleri için komşularına da dağıtmaktadır. Bunu öğrenen bir gazeteci, çiftçiye şöyle sorar: “Seninle her yıl aynı yarışmaya giren komşularına, kaliteli tohumlarından vermeyi nasıl göze alabiliyorsun?” Çiftçi şu cevabı verir: “Yoksa bilmiyor musunuz? Olgunlaşan mısırların polenleri farklı yollarla tarlalara dağılır. Eğer komşularım kalitesiz mısır yetiştirirse benim ürettiğim mısırın kaliteside çapraz tozlaşmanın etkisiyle her geçen yıl düşer. Kaliteli mısır yetiştirmek istiyorsam komşularıma da kaliteli mısır yetiştirmeleri için yardım etmeliyim.” Bu çiftçinin, farklı tarlaları bir bütünün parçaları olarak görmesi gibi Hz. Muhammed de (sav.) Müslümanları aynı bedenin organları olarak görür. Organlar arasındaki bağ ne kadar sağlıklı ve güçlü olursa beden de o derece güçlü olur. Bu sebeple İslam dini, insanların birbirleriyle yardımlaşmasını, dayanışma içinde olmasını ve iyi ilişkiler kurmasını ister.

Bu metin, evrendeki;

I. toplumsal,

II. biyolojik,

III. fiziksel

yasalardan hangileriyle ilgili bilgi içermektedir?

Soru 2


Osmanlı ve Selçuklu Dönemi’nde şehirlerin belirli noktalarına konan “sadaka taşları”, İslam dininin insanlar arasındaki gelir eşitsizliğini gidermek amacıyla emrettiği yardımlaşmanın büyük bir incelikle yerine getirilmesini sağlıyordu. Cami avlularının en kuytu köşesine konan silindir şeklindeki bu taşın üst kısmında küçük bir oyuk bulunurdu. İmkânı olan insanlar, bu oyuğa bıraktıkları sadakalarla yoksullara, onları rencide etmeden el uzatıyordu.

Bu metinde sözü edilen gelenek aşağıdaki hadislerden hangisinin mesajıyla örtüşmektedir?

Soru 3


Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları şeytan işi, iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. (Mâide suresi, 90. ayet)

Bu ayet, İslam’ın;

I. malın,

II. dinin,

III. aklın korunması

ilkelerinden hangileriyle ilgili mesajlar içermektedir?

Soru 4


• “Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.” (Enbiyâ suresi, 16. ayet)

• “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır.” (Âl-i İmrân suresi, 190. ayet)

Bu ayetlerden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

Soru 5


• Ben âlemlere rahmet olarak gönderildim.

• Güneş’i sağ elime, Ay’ı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem.

• Ey Müslümanlar, şayet birinize haksız bir muamelede bulunmuşsam onu ödemeye hazırım. Kimin hakkı varsa işte şahsım, işte malım; gelsin, alsın.

Bu hadislerden Hz. Muhammed’in (sav.) kişilik özellikleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Paylaş

Mart 2019 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Örnek Sorular sorularını online çözebilirsiniz.