2021 Mart LGS Türkçe Örnek Sorular 2

2021 Mart LGS Türkçe Örnek Sorular 2 çöz. LGS Türkçe Testleri ve Denemeleri kategorisi 2021 Mart LGS Türkçe Örnek Sorular 2 çöz.2021 Mart LGS Türkçe Örnek Sorular 2 çöz. LGS Türkçe Testleri ve Denemeleri kategorisi 2021 Mart LGS Türkçe Örnek Sorular 2 çöz. 2021 Mart LGS Türkçe Örnek Sorular 2 online çöz

2021 Mart LGS Türkçe Örnek Sorular 2 Çöz

2021 Mart LGS Türkçe Örnek Sorular 2 çöz. LGS Türkçe Testleri ve Denemeleri kategorisi 2021 Mart LGS Türkçe Örnek Sorular 2 çöz. 2021 Mart LGS Türkçe Örnek Sorular 2 çöz

Online 2021 Mart LGS Türkçe Örnek Sorular 2 Soruları çöz

Soru 1


Belli bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin zenginliğine “biyoçeşitlilik” denir. Gezegenimizi yaşanabilir hâle getiren biyoçeşitlilik, insanların sağlığını ve çevreyi korur. Biyoçeşitliliğin korunması için alınabilecek önlemlerden bazıları şunlardır:

• Tarım ilacı ve deterjan gibi kimyasal maddelerin kullanımı konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

• Biyohırsızlığa (bitki ve hayvan kaçakçılığı) yönelik önlemler alınmalıdır.

• Doğal yaşam alanları ve su kaynakları korunmalıdır.

• Organik tarım tercih edilmeli ve desteklenmelidir.

• Ormanların tahrip edilmesinin önüne geçilmelidir.

Bu metne göre aşağıdaki afişlerden hangisi biyoçeşitliliğin korunması ile ilgili değildir?

Soru 2


• Ateş, düştüğü yeri yakar.

• Ayağını yorganına göre uzat.

Güneş balçıkla sıvanmaz.

• Ağaç, yaprağıyla gürler.

Aşağıdakilerden hangisi, bu atasözlerindeki altı çizili sözcüklerin karşıladığı anlamlardan biri değildir?

Soru 3


Desibel, ses şiddetini ölçmek için kullanılan bir birimdir. Uzmanlar, 85 desibel üzerindeki bir sesle sürekli karşı karşıya kalanlarda işitme bozukluğunun oluşabileceği konusunda hemfikir. Aşağıdaki grafikte canlı ve cansız bazı varlıkların çıkardığı seslerin desibeli gösterilmiştir.

MART LGS SORULAR, LGS Türkçe MART LGs Örnek sorular MART

Bu bilgi ve görselden hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

Soru 4


Varlıkların, okuyucunun gözünde canlanacak şekilde, resim çizer gibi anlatılması olarak tanımlanan betimleme, açıklayıcı ve sanatsal olmak üzere iki başlık altında incelenir. Açıklayıcı betimlemede varlıkların olduğu gibi tanıtılması amaçlanır, kişisel düşüncelere yer verilmez. Görsellikten çok, izlenim ve sezgilerin ağır bastığı sanatsal betimlemede ise yazar, anlatımına duygu ve yorumlarını da katar.

Bu metne göre aşağıdakilerin hangisinde açıklayıcı betimleme yapılmıştır?

Soru 5


Aldığı ilacı nasıl kullanması gerektiğini bilmeyen bir kişi, kullanma talimatında numaralanmış ifadelerin hangilerine dikkat etmelidir?

MART LGS SORULAR, LGS Türkçe MART LGs Örnek sorular MART

Soru 6


• Tüm dizelerin sonunda ses benzerliği vardır.

• İnsan dışındaki bir varlığa insana ait özellik yüklenmiştir.

• Bütün dizelerin hece sayıları eşittir.

Aşağıdaki dörtlüklerden hangisi bu özelliklerin tümünü içerir?

Soru 7


Üçgen, yıldız ve daireden oluşan bir kodlama sisteminde A, Ç, I, K, R harfleri aşağıdaki gibi gösterilmiştir.

MART LGS SORULAR, LGS Türkçe MART LGs Örnek sorular MART

Soru 8


Tokyo Üniversitesinde görev yapan Prof. Dr. Hidesaburo Ueno, 1924’te bir köpek yavrusu bulur ve onu sahiplenir. Köpeğe, Japoncada “sekizinci” anlamına gelen “Haçiko” adını koyar. Safkan akita cinsinden olan Haçiko, her sabah üniversiteye gitmek için evden metroya kadar yürüyen sahibine eşlik eder. Metronun dış kapısına kadar getirdiği sahibini uğurlayıp eve döner. Belli bir müddet sonra sahibinin eve dönüşünü de metronun önünde beklemeye başlayan Haçiko, bir yıl boyunca saati şaşırmaksızın her sabah, sahibini metroya kadar götürür; her akşam iş çıkışında da metronun önünde karşılar. Bir akşam Ueno, metrodan çıkmaz. Haçiko, gözleri metronun kapısında gece boyunca bekler. Bu bekleyiş dokuz yıl boyunca devam eder. Bugün Tokyo’ya gidenlerin Shibuya İstasyonu’nun kapısında karşılaştığı köpek heykeli Haçiko’ya aittir. Çünkü Japonlar, Haçiko’yu bir vefa sembolü olarak benimsemiştir.

Bu metinde Haçiko ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?

Soru 9


Bu yazışmada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

MART LGS SORULAR, LGS Türkçe MART LGs Örnek sorular MART

Soru 10


Aşağıda sinema filmi yapımının, sırasıyla “Geliştirim”, “Yapım Öncesi”, “Yapım”, “Yapım Sonrası” ve “Dağıtım” başlıkları altında incelenen beş aşaması karışık olarak verilmiştir.

I. Düzgün ve kolay bir film çekimi için iyi bir hazırlık gerekir. Bu aşamada senaryoya uygun oyuncular belirlenir, dekorlar ve kostümler hazırlanır.

II. Filmin hangi sinemalarda, ne zaman gösterime gireceğine karar verilir ve belirlenen sinema salonlarında gösterimi tamamlandıktan sonra farklı ortamlarda satışı başlar. Bazı filmler de festivallere gönderilir.

III. Çekimi tamamlanan sahneler bilgisayarda kurgulanır, filme görüntü ve ses efektleri ile müzik eklenir. Yapım ekibinin kontrolünden sonra film, izleyici ile buluşmaya hazır hâle gelir.

IV. Her film bir fikirle başlar. Bu fikir; önce bir öyküye, sonra senaryoya ve daha sonra resimli taslağa dönüştürülür. Filmde, özel efektler ve fantastik ögeler kullanılacaksa bunları ekibin anlayacağı şekilde çizecek iyi bir ressama gereksinim duyulur. Daha sonra, masrafları üstlenecek bir yapımcı arayışına gidilir. V. Filmin bütün sahneleri, hazırlanan programa uygun şekilde çekilir. Bu sürecin sorunsuz geçmesi için görev dağılımının çok iyi yapılması gerekir.

Bu aşamalar aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

Paylaş

Etiketler: