Matematik Temel Kavramlar Konu Anlatımı, Çözümlü Sorular

Matematik Temel Kavramlar Konu Anlatımı, Çözümlü Sorular

Matematik Temel Kavramlar Konu Anlatımı, Çözümlü Sorular

Matematik Temel Kavramlar Konu Anlatımı, Çözümlü Sorular sizler için en sade ve anlaşılır biçimde konu anlatımı şöyledir:

Rakam: {O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanlarının herbiri onluk sistemde birer rakamdır. İki rakamın toplamı en fazla 9 + 9 = 18 dir.

Sayı: Rakamların biraraya gelmesiyle oluşur. 1254, 21/48 birer sayıdır. Sayılar; doğal sayılar, sayma sayıları, tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar ve reel sayılar olmak üzere kümelendirilmiştir.

Sayı Kümeleri:

1. Doğal sayılar: N = {O, 1, 2, 3, ... } dir. En küçük doğal sayı 0 dır.

2. Sayma sayıları: N+ = { 1, 2, 3, ... } dir. Sayma sayıları 1 den başlar.

3.Tam sayılar: Z = { . .. ,-2,-1, 0, 1, 2, . . . } dir.

Sıfır (0) bir tam sayıdır fakat negatif ya da pozitif değildir, işareti yoktur. En küçük pozitif tam sayı 1, en büyük negatif tam sayı - 1 dir. Tam sayılar kümesi; negatif tam sayı lar, pozitif tam sayılar ve sıfırın birleşiminden oluşmuştur.

4. Rasyonel sayılar: a ve b birer tam sayı, a/b şeklinde yazılabilen sayılardır. 3/5, 9/10, 121/5 birer rasyonel sayıdır. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır.

5. İrrasyonel sayılar: Virgülden sonrası belli olmayan ve kök dışına tam çıkamayan sayılardır. √2, √5, pi sayıları birer irrasyonel sayıdır. irrasyonel sayılar Q' ile gösterilir.

6. Reel sayılar: Bütün sayı kümelerini kapsayan en geniş sayı kümesidir. Rasyonel sayıların; doğal sayılar, sayma sayıları ve tam sayıları kapsadığı gözönüne alınırsa, reel sayılar; rasyonel sayılar ve irrasyonel sayıların birleşiminden oluşur.

Sayı Çeşitleri

1. Tek Sayı - Çift Sayı: Son rakamı 1, 3, 5, 7 ve 9 olan sayılar tek, son rakamı 0, 2, 4, 6 ve 8 olan sayılar çift sayıdır.

2. Pozitif Sayı - Negatif Sayı: Sıfırdan büyük olan sayılar pozitif, küçük olan sayılar negatiftir. İki pozitif sayının toplamı pozitif, iki negatif sayının toplamı negatiftir. Zıt işaretli iki sayının toplamı yapılırken işaretine bakılmaksızın büyük olan sayıdan küçük olan sayı çıkarılır, daha sonra bulunan sonucun önüne büyük olan sayının işareti konulur.

3. Ardışık Sayılar: Belli bir kurala göre birbiri ardına gelen sayılardır. n bir tam sayı ise, ardışık tam sayılar n, n + 1, n + 2, ... şeklinde alınabilir. n çift bir tam sayı ise ardışık çift sayılar n, n + 2, n + 4, . .. şeklinde, n tek bir sayı ise ardışık tek sayılar n, n + 2, n + 4, . . . şeklinde alınabilir.

4. Asal Sayılar: 1 ve kendisinden başka hiç bir pozitif tam sayıya bölünmeyen sayılardır. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ... birer asal sayıdır. Asal sayılar negatif olamaz. En küçük asal sayı 2'dir. 2 haricindeki tüm asal sayılar tektir. Ortak bölenleri sadece 1 olan en az iki pozitif tam sayı aralarında asaldır.

Örneğin; (1 ve 18), (4 ve 9), (2, 5 ve 8) sayıları aralarında asaldır. (12 ve 9) sayıları 3'e bölündüğü için aralarında asal değildir.

5. Faktöriyel Kavramı: 1 'den n'ye kadar olan doğal sayıların çarpımlarına n! denir. n! = 1. 2. 3 . ... . (n -1). n'dir.


Matematik Temel Kavramlar Çözümlü Sorular

Soru 1: İki doğal sayının toplamı 14 tür. Çarpımlarının en büyük ve en küçük değerlerini bulalım.

Çözüm: 1 a ve b iki doğal sayı olsun. a+ b= 1 4 verilmiş. Şimdi toplamlan 14 olan iki sayı bulmalıyız. Kurala göre toplamları 14 olan birbirine en uzak iki doğal sayı 0 ve 14, birbirine en yakın iki doğal sayı 7 ve 7 dir.

a + b = 14

a . b = 49 dur.

Çarpımın en büyük değeri 49 dır.


Soru 2: a ve b birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. a + b = 22 olduğuna göre, a • b nin en küçük ve en büyük değerlerini bulalım.

Çözüm 2: a + b = 22

a = 1 ve b = 21 ise - en uzak a . b = 21 en küçük değerdir.

a = 10 ve b = 12 için - en yakın a .b = 120 en büyük değerdir.


Soru 3

Matematik Temel Kavramlar Çözümlü Sorular


Soru 4:

Matematik Temel Kavramlar Çözümlü Sorular


Soru 5:

Matematik Temel Kavramlar Çözümlü Sorular


Soru 6:

Matematik Temel Kavramlar Çözümlü Sorular


Soru 7:

Matematik Temel Kavramlar Çözümlü Sorular


KPSS Matematik Temel Kavramlar Online Sorular 1

KPSS Matematik Temel Kavramlar Online Sorular 2

YKS - TYT Matematik Temel Kavramlar Online Sorular 3


(0 değerlendirme)

Yorum Yaz