LGS Türkçe Örnek Sorular Mayıs

LGS Türkçe Örnek Sorular Mayıs

LGS Türkçe Örnek Sorular Mayıs - çöz

LGS Türkçe Örnek Sorular Mayıs soruları cevapları
LGS Türkçe Örnek Sorular Mayıs

LGS Türkçe Örnek Sorular MayısSoru 1


Besinler, mineral içeriğine göre asitli ve alkali olarak sınıflandırılmaktadır. Bir besinin asit ve alkali derecesini belirtmek için pH cetvelindeki 0-14 arası değerler kullanılır. Bu cetvele göre sınıflandırılan besinlerin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir.

● 4-7 arası pH değerlerine sahip besinler: Asitli olarak adlandırılan bu besinler, fazla tüketildiğinde vücut direncini düşürür. Vücut, dengeyi sağlayabilmek için kemik ve kaslardan magnezyum, kalsiyum, çinko gibi alkali mineralleri kullanmaya ve fazla asidi dokularda depolamaya başlar. Bu da eklem ve kas ağrıları, yorgunluk, saç dökülmesi gibi rahatsızlıklara neden olmaktadır.

● 7 pH değerinde olan besinler: Asit ve alkali bakımından nötr (etkisiz) besinlerdir.

● 7-10 arası pH değerlerine sahip besinler: Alkali olarak adlandırılan bu besinler kanın temizlenmesini sağlar, yüksek magnezyum ve potasyum içerdiğinden vücuda direnç kazandırır.

Aşağıdaki tabloda bazı besinler pH cetveline göre sınıflandırılmıştır.

Mayıs LGS Türkçe Örnek Sorular

Bu metin ve tablodan hareketle aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

Soru 2


Bazı Nasrettin Hoca fıkralarında, insanlara bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak davranmak gerektiği vurgulanır.

Aşağıdaki fıkralardan hangisi bu cümlede sözü edilen duruma örnek olabilir?

Soru 3


Bu görseldeki bilgilerden hareketle Göbeklitepe ile ilgili,

Mayıs LGS Türkçe Örnek Sorular

I. İnanç tarihine ait bilgileri altüst eden bir tapınaktır.

II. İçindeki T biçimli ve hayvan figürlü dikili taşlar insanı temsil etmektedir.

III. Türkiye’nin, Dünya Miras Listesi’nde Göbeklitepe dışında da eserleri vardır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

Soru 4


Aşağıdaki medya metinlerinden hangisinin yazılış amacı yay ayraç içinde yanlış verilmiştir?

Soru 5


Aşağıdaki grafikte bir ülkenin 2015 yılındaki buğday ürünleri ihracat miktarı gösterilmiştir. Bu ülkenin 2016’daki buğday ürünleri ihracat miktarı ile ilgili şu sonuçlara ulaşılmıştır:

Mayıs LGS Türkçe Örnek Sorular

• En az ihraç edilen ürün makarnadır.

• Un ihracatında 2015’e göre azalma gözlenmiştir.

• 2015’te en çok ihraç edilen ikinci ürün, 2016’da ilk sıraya yükselmiştir.

• 2015’te en az ihraç edilen ürün, 2016’da en çok ihraç edilen üçüncü ürün olmuştur.

Buna göre sözü edilen ülkenin 2016 yılı buğday ürünleri ihracatını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 6


Toplum içine girdiğimde en çok karşılaştığım sözler şunlar oluyor: “Size çok imreniyoruz, okuyacak ne çok vaktiniz oluyor. Sosyal medyadan paylaştığınız kitapları hevesle alıyor ama onları okuyacak vakti bir türlü bulamıyoruz.” Hâlbuki - - - -. Okumak hayatı anlamayı ve anlamlandırmayı kolaylaştırdığı için her anımızda, başka zevk arayışına girmeden bir kitabın sayfalarına demir atıveririz.

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 7


Bugünkü sanat iklimi, sanatçılardan toplumun dertlerini ele alan şiirler istiyor. Ben de genç bir şair olarak böyle şiirler yazmaya çalışıyorum. Peki, ödevimi tam olarak yerine getirebiliyor muyum, dertlerinin çaresini arayan halka rehberlik edebiliyor muyum? Ne gezer! Bir türlü yapamıyorum. Çünkü yazdığım şiirler, o şiirleri doğuran şartların gerisinde kalıyor. Hayat benden daha hızlı gidiyor, toplum benden daha fazlasını istiyor. Toplum beni takip edecekken ben toplumu takip ediyorum. Bu yüzden son zamanlarda büyük şairlerin, zamanı yakalamaya çalışırken izlediği yöntemlere daha fazla odaklanıyorum.

Kendisinden böyle söz eden bir şair aşağıdakilerin hangisinde verilenlerle nitelendirilebilir?

Soru 8


Küresel Tohum Deposu, Norveç’te bulunuyor. Burada, dünyanın her köşesinden toplanan 4,5 milyon bitki tohumunun her birinden beş yüz, toplamda 2,25 milyar örneğin depolanması hedefleniyor. İstenen çeşitliliğe ve sayıya ulaşıldıktan sonra depo kapılarının kapatılması, gerekli olmadıkça da depoya giriş ve çıkışların durdurulması planlanıyor. Bir sığınağı andıran bu depo, her biri yirmi yedi metre uzunluğunda, on metre genişliğinde ve altı metre yüksekliğinde üç ana bölümden oluşuyor. Yerin yüz yirmi metre altında bulunmasına rağmen deniz seviyesinin üstünde kalan depo, buzullar erise dahi, yükselen deniz sularının altında kalmayacak ve kutuplardan gelen soğuklardan faydalanacak şekilde özenle konumlandırılmış. Nem düzeyi düşük bir ortamda ve -18 derece sıcaklıkta korunan bitki tohumlarının, içinde bulundukları ortamda yıllarca bozulmadan kalacağı düşünülüyor.

Bu metinde “Küresel Tohum Deposu” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

Soru 9


Aşağıdaki metinlerden hangisine “Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkisi” başlığının getirilmesi en uygundur?

Soru 10


● Daha az izle, daha fazla yap.

● Daha az kork, daha fazla dene.

● Daha az yargıla, daha fazla kabul et.

Aşağıdaki özdeyişlerden hangisi bu cümlelerin herhangi biriyle anlamca ilişkilendirilemez?

Paylaş

LGS Türkçe Örnek Sorular Mayıs sorularını online çözebilirsiniz.