MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test

MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test

MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test - çöz

MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test soruları cevapları
MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test

MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi TestSoru 1


1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, "Bakanlığın öğretmenler dışındaki personeli için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek" görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 2


1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, aşağıda verilenlerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı hizmet birimlerinden biri değildir?

Soru 3


1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, "İlköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında din kültürü ve ahlâk eğitim ve öğretimine ait programlar ile ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak" görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 4


1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, "Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin rehberlik ve teftişini sağlamak amacıyla gerekli görülen illerde ............... onayı ile çalışma merkezleri kurulabilir."

Yukarıda boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 5


1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Milli Eğitim Bakanının çalışma programını düzenlemek aşağıda verilen hangi hizmet birimine aittir?

Soru 6


1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, aşağıda verilen bilgilerden hangisi "Taşra teşkilatı" hakkında doğru değildir?

Soru 7


1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ........... hizmet birimi bulunur.

Yukarıdaki boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi gelirse ifade doğru olur?

Soru 8


1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, aşağıda verilenlerden hangisi "Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü"nün görev ve yetkilerinden biri değildir?

Soru 9


1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Bakanlığa tahsis edilmiş bulunan serbest kadrolar ..................... görüşü alınarak Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelikte belirlenen norm kadro sayılarına uygun olarak öğretmen kadroları dışındaki kadrolar merkez ve taşra birimlerine, öğretmen kadroları ise branşlar esas alınarak okul ve kurumlara dağıtılır.

Yukarıda boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi gelirse ifade doğru olur?

Soru 10


1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Bakanın resmi ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 11


1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, "Genel Müdürlük tarafından yapılan sınavlarda sorulacak soruları hazırlamak veya hazırlatmak" görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 12


1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, "Kamulaştırma işlemlerini yürütmek" görevi aşağıda verilen hangi hizmet birimine aittir?

Soru 13


1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin rehberlik ve teftişini sağlamak amacıyla gerekli görülen illerde ............. onayı ile çalışma merkezleri kurulabilir.

Yukarıda boş bırakılan alana aşağı verilen ifaderlerden hangisi gelmelidir?

Paylaş

MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test sorularını online çözebilirsiniz.