MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test (Hizmet Birimleri)

MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test (Hizmet Birimleri)

MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test (Hizmet Birimleri) - çöz

MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test (Hizmet Birimleri) soruları cevapları
MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test (Hizmet Birimleri)

MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test (Hizmet Birimleri)Soru 1


1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı hizmet birimi sayısı kaçtır?

Soru 2


1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, aşağıda verilenlerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı hizmet biriminden biri değildir?

Soru 3


1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, aşağıda verilenlerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı hizmet biriminden biri değildir?

Soru 4


1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, aşağıda verilenlerden hangisi "Ortaöğretim Genel Müdürlüğü"nün görevleri arasında yer almaz?

Soru 5


1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, "Eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirecek, mesleki eğitimi yaygınlaştıracak politika ve stratejilerin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak" görevi aşağıda verilen hizmet birimlerinden hangisine aittir?

Soru 6


1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, "Bakanlığın öğretmenler dışındaki personeli için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek" aşağıda verilen hangi genel müdürlüğün görevidir?

Soru 7


Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı"nın oluşumu, çalışma usul ve esasları ........ tarafından çıkarılan ........ düzenlenir.

1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, yukarıda boş bırakılan alanlara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 8


Teftiş Kurulu Başkanlığının ve çalışma merkezlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları, Bakanlık Maarif Müfettişlerinin ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlikleri, yükselmeleri, görevlendirilmeleri, çalışma merkezlerine dağılımları, merkezler arasında yer değiştirmeleri ve diğer hususlar .......... düzenlenir.

1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, yukarıda boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi gelirse ifade doğru olur?

Soru 9


1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, "Haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak" aşağıda verilen hangi genel müdürlüğün görevidir?

 

Soru 10


1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme organı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, "Bakanlık birimleri ile taşra teşkilatının bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak ve işletimini sağlamak" görevi aşağıda verilen hangi hizmet birime aittir?

Soru 12


1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, aşağıda verilenlerden hangisi "Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü"nün görevleri arasında yer almaz?

Soru 13


1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, aşağıda verilenlerden hangisi "Personel Genel Müdürlüğü"nün görevleri arasında yer almaz?

Soru 14


1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, "Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile gönüllü kuruluşlara, faaliyetlerinde yol gösterecek plan ve programlar oluşturmak ve rehberlik etmek" görevi aşağıda verilen hangi hizmet birime aittir?

Paylaş

MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test (Hizmet Birimleri) sorularını online çözebilirsiniz.