1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test V

1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test V çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test V çöz.1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test V çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test V çöz. 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test V online çöz

1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test V Çöz

1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test V çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test V çöz. 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test V çöz

Online 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test V Soruları çöz

Soru 1


1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı birimlerinden değildir?

Soru 2


1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanlığı makamına aşağıdakilerden hangisi vekalet eder?

Soru 3


Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Cumhurbaşkanının hastalık ve yurtdışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanlığı makamanı aşağıdakilerden hangisi vekalet eder?

Soru 4


Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alan kurullardan biri değildir?

Soru 5


Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alan kurullar hakkında doğru bir bilgi değildir?

Soru 6


Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, aşağıda verilenlerden hangisi "Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu"nun görevlerinden biridir?

Soru 7


Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, aşağıda verilenlerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı'nın hizmet birimleri arasında yer almaz?

Soru 8


Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ........... hizmet birimi bulunur.

Yukarıdaki boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi gelirse ifade doğru olur?

Soru 9


Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı "Temel Eğitim Genel Müdürlüğü"nün görev ve yetkilerinden biri değildir?

Soru 10


Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı "Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü"nün görev ve yetkilerinden biri değildir?

Soru 11


Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı "Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü"nün görev ve yetkilerinden biridir?

Soru 12


Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın çalışma usul ve esasları ................................... düzenlenir.

Yukarıda boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi gelirse ifade doğru olur?

Soru 13


Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, öğretmenlerin emeklilik işlemleri hangi aylar içerisinde yapılır?

Soru 14


Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, telif, sınav ücretleri ve yurtdışı okul giderleri maksadıyla yapılacak ödemeye ilişkin usul ve esaslar .................................. ile tespit edilir.

Yukarıda boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi gelirse ifade doğru olur?

Paylaş

Etiketler: