T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 8

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 8 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 8 çöz.T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 8 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 8 çöz. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 8 online çöz

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 8 Çöz

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 8 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 8 çöz. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 8 çöz

Online T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 8 Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdakilerden hangisinin Divanıhümayunun özelliklerinden olduğu savunulamaz?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde uygulanan Vakıf Sistemi'nin özelliklerinden biri değildir?

Soru 3


Osmanlı Devleti toprak sisteminde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi XVI. yüzyılda yapılan ve en uzun süre kullanılan Osmanlı sarayıdır?

Soru 5


I. Vergileri hazineye aktarılır.

II. Tımar Sistemi uygulanmaktadır.

III. Yerel yöneticileri seçimle belirlenir.

Yukarıdaki verilenlerden hangileri merkeze bağlı eyaletler için söylenebilecek doğru bir yargı değildir?

Soru 6


I. Cizye

II. Avarız

III. Ağnam

IV. Öşür

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde toplanan şeri vergiler arasında yer almaz?

Soru 7


Osmanlı Devleti'nin sosyal ve ekonomik hayatında önemli bir yere sahip olan loncaların,

I. malların fiyatlarının belirlenmesi,

II. kalite kontrolünün yapılması

III. ham madde temin edilmesi

sorumluluklarından hangilerini üstlendikleri savunulabilir?

Soru 8


Osmanlı Devleti'ne ait aşağıda verilen eserlerden hangisinde Avrupa mimarisinin etkisi yoktur?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin hazine gelirleri arasında gösterilemez?

Soru 10


I. Medrese

II. Rüştiye

III. Enderun

Yukarıda verilenlerden hangileri Osmanlı Devleti'nin Kuruluş ve Yükselme dönemlerindeki eğitim kurumları arasında gösterilemez?

Soru 11


- Kitab-i Bahriye

- Seyahatname

- Keşf'ü Zünun

- Mirat'ül Memalik

Yukarıda eseri verilmeyen Osmanlı düşünürü ve bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Osmanlı Devleti'nde Divanıhümayunda alınan kararlar aşağıdaki defterlerden hangisine kaydedilirdi?

Soru 13


Osmanlı Devleti'nin miritoprak yönetimi için aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu savunulamaz?

Soru 14


Osmanlı Devleti'nde görülen,

I. iltizam Sistemi,

II. çiftbozan vergisi,

III. Müsadere Sistemi

uygulamalarından hangllerinin tanmsal üretimin artmasını sağlamaya yönelik olduğu savunulabilir?

Paylaş

Etiketler: