Görevde Yükselme Sınavı Testleri

Çözülme Test Adı

73022

Soru: 16

2022 EKYS Mevzuat Deneme Sınavı

26467

Soru: 16

2022 EKYS Mevzuat Deneme Sınavı 2

21068

Soru: 16

2022 EKYS Mevzuat Deneme Sınavı 3

8553

Soru: 15

Protokol Kuralları Deneme Sınavı

16416

Soru: 16

2022 EKYS Mevzuat Deneme Sınavı 4

1367

Soru: 14

Protokol Kuralları Deneme Sınavı 2

12770

Soru: 16

2022 EKYS Mevzuat Deneme Sınavı 5

5644

Soru: 10

Protokol Kuralları Deneme Sınavı 3

12994

Soru: 16

2022 EKYS Mevzuat Deneme Sınavı 6

51363

Soru: 10

Müdür Yardımcılığı Örnek Sorular (ÖSYM)

8058

Soru: 20

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Deneme Sınavı

4733

Soru: 14

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Deneme Sınavı II

21084

Soru: 12

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Deneme Sınavı 2

12840

Soru: 15

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı

6327

Soru: 13

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı 2

3712

Soru: 10

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı

3136

Soru: 15

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı 2

4864

Soru: 20

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı

1157

Soru: 12

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı 2

1445

Soru: 27

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı 3

1904

Soru: 14

Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Deneme Sınavı

1321

Soru: 14

Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Deneme Sınavı 2

601

Soru: 13

Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 1

376

Soru: 10

Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 2

429

Soru: 15

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi

898

Soru: 15

Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi Deneme Sınavı

6235

Soru: 20

Görevde Yükselme Genel Kültür Soruları

16718

Soru: 15

Dil Bilgisi Deneme Sınavı II

2013

Soru: 15

Dil Bilgisi Deneme Sınavı

11885

Soru: 15

İnsan Hakları ve Demokrasi Deneme Sınavı

12638

Soru: 6

İnsan Hakları ve Demokrasi Çıkmış Sorular

1793

Soru: 14

Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Test

3420

Soru: 30

2021 Görevde Yükselme Sınavı Testi

3851

Soru: 60

2021 Görevde Yükselme Deneme Sınavı

2022

Soru: 60

2021 Görevde Yükselme Deneme Sınavı 2

3239

Soru: 60

2021 Görevde Yükselme Deneme Sınavı 3

24423

Soru: 14

Türkiye Fiziki Coğrafyası Test

11593

Soru: 14

Türkiye Fiziki Coğrafyası Test II

10318

Soru: 14

Türkiye Ekonomik Coğrafyası Test

11234

Soru: 14

Türkiye Beşeri Coğrafyası Test

7692

Soru: 14

Türkiye Beşeri Coğrafyası Test II

12193

Soru: 10

Türkiye Coğrafyası

7841

Soru: 10

Türkiye Coğrafyası II

57148

Soru: 15

Türk Eğitim Tarihi Deneme Sınavı

15538

Soru: 14

Türk Eğitim Tarihi Deneme Sınavı 2

9496

Soru: 14

Türk Eğitim Tarihi Deneme Sınavı 3

62471

Soru: 14

1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test

24819

Soru: 14

1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test I

21905

Soru: 12

1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test II

19107

Soru: 14

1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test III

23468

Soru: 13

1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test IV

17643

Soru: 14

1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test V

7991

Soru: 11

1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Çıkmış Sorular)

11433

Soru: 14

1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test (Hizmet Birimleri)

66057

Soru: 18

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı

52623

Soru: 10

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 1

44167

Soru: 15

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 2

52339

Soru: 10

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 3

31177

Soru: 15

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 4

32014

Soru: 25

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 5

25846

Soru: 15

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 6

23062

Soru: 14

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 7

20867

Soru: 20

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 8

24379

Soru: 15

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 9

18578

Soru: 10

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 10

16719

Soru: 10

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 11

15631

Soru: 11

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 12

14646

Soru: 14

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 13

13933

Soru: 10

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 14

15471

Soru: 10

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 15

14911

Soru: 30

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 16

14823

Soru: 15

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 18

26259

Soru: 42

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı (Çıkmış Sorular)

19997

Soru: 14

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 1

4921

Soru: 15

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Çıkmış Sorular

18829

Soru: 12

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 2

12251

Soru: 12

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 4

11882

Soru: 11

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 5

11704

Soru: 10

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 6

15656

Soru: 16

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Test (Çıkmış Sorular)

20582

Soru: 7

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı

17451

Soru: 10

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 1

17623

Soru: 11

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 2

12733

Soru: 7

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 3

5485

Soru: 5

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Çıkmış Sorular

25621

Soru: 12

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test

28085

Soru: 14

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 1

16227

Soru: 12

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 2

15375

Soru: 15

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 3

14222

Soru: 9

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 5

14517

Soru: 23

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Çıkmış Sorular

15633

Soru: 30

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı

8858

Soru: 10

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 2

6650

Soru: 12

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 3

6268

Soru: 15

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 4

6542

Soru: 15

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 5

15775

Soru: 14

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme Sınavı

9708

Soru: 9

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme Sınavı 2

8187

Soru: 15

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme Sınavı 3

12957

Soru: 14

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme Sınavı 4

7219

Soru: 14

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme Sınavı 5

23582

Soru: 15

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı

12344

Soru: 18

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 1

10760

Soru: 18

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 2

7314

Soru: 8

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 3

7902

Soru: 12

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 4

9093

Soru: 11

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 5

9257

Soru: 20

Halkla İlişkiler ve İletişim Becerileri Deneme Sınavı

69723

Soru: 14

Değerler Eğitimi Test

37341

Soru: 15

Değerler Eğitimi Test 1

18534

Soru: 14

Değerler Eğitimi Test 2

37333

Soru: 14

Eğitim ve Öğretimde Etik Deneme Sınavı

61206

Soru: 15

Eğitim ve Öğretimde Etik Deneme Sınavı 1

25267

Soru: 13

Eğitim ve Öğretimde Etik Deneme Sınavı 2

15079

Soru: 12

Eğitim ve Öğretimde Etik Deneme Sınavı 3

16045

Soru: 20

Eğitim Yöneticilerinin Yeterlik Alanları Test

9806

Soru: 14

Eğitim Yöneticilerinin Yeterlik Alanları Test 1

10168

Soru: 14

Eğitim Yöneticilerinin Yeterlik Alanları Test 2

14986

Soru: 14

Eğitim Yöneticilerinin Yeterlik Alanları Test 3

16983

Soru: 14

Eğitim Yöneticilerinin Yeterlik Alanları Test 4

22545

Soru: 10

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Test

22790

Soru: 14

Eğitim Yönetimi ve Denetiminin Kuramsal Temelleri ve Süreçleri

10776

Soru: 25

Eğitim Yönetimi ve Denetiminin Kuramsal Temelleri ve Süreçleri 2

13339

Soru: 14

Eğitim Yönetimi ve Denetiminin Kuramsal Temelleri ve Süreçleri 3

5081

Soru: 20

Eğitim Yönetimi ve Denetiminin Kuramsal Temelleri ve Süreçleri 4

24452

Soru: 15

Yönetimde Etik Deneme Sınavı

9275

Soru: 14

Yönetimde Etik Deneme Sınavı 2

15904

Soru: 10

Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi Testi

9096

Soru: 12

Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi Testi 2

5203

Soru: 14

Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim

5158

Soru: 15

Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim 2

4772

Soru: 11

Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi Testi 3

8799

Soru: 12

Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Deneme Sınavı

7526

Soru: 14

Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Deneme Sınavı 1

5034

Soru: 14

Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Deneme Sınavı 2

6155

Soru: 12

Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Deneme Sınavı 3

4960

Soru: 15

Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Deneme Sınavı 4

6164

Soru: 12

Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Deneme Sınavı 5

4361

Soru: 14

Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Deneme Sınavı 6

4171

Soru: 14

Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Deneme Sınavı 7

3578

Soru: 14

Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Deneme Sınavı 8

8513

Soru: 14

Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Deneme Sınavı 9

5429

Soru: 14

Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Deneme Sınavı 10

1909

Soru: 20

Okul Geliştirme Deneme Sınavı

13644

Soru: 15

Okul Güvenliği, Sağlığı ve Kriz Yönetimi Deneme Sınavı

9826

Soru: 15

Okul Güvenliği, Sağlığı ve Kriz Yönetimi Deneme Sınavı 2

8733

Soru: 12

Okul Güvenliği, Sağlığı ve Kriz Yönetimi Deneme Sınavı 3

5915

Soru: 14

Okul Güvenliği, Sağlığı ve Kriz Yönetimi Deneme Sınavı 4

9547

Soru: 28

2022 Müdür Yardımcılığı Genel Kültür ve Genel Yetenek

10774

Soru: 12

Temel Yurttaşlık Bilgisi

7341

Soru: 12

Temel Yurttaşlık Bilgisi II

4341

Soru: 14

Temel Yurttaşlık Bilgisi III

4292

Soru: 14

Temel Yurttaşlık Bilgisi IV

3857

Soru: 15

Temel Yurttaşlık Bilgisi V

4101

Soru: 14

Temel Yurttaşlık Bilgisi VI

20441

Soru: 12

T.C. Anayasa Test

11360

Soru: 10

T.C. Anayasa Test 2

18623

Soru: 11

T.C. Anayasa Test 3

11368

Soru: 14

T.C. Anayasası Deneme Sınavı

7801

Soru: 14

T.C. Anayasası Deneme Sınavı 2

7686

Soru: 14

T.C. Anayasası Deneme Sınavı 3

8537

Soru: 14

T.C. Anayasası Deneme Sınavı 4

8648

Soru: 15

T.C. Anayasası Deneme Sınavı 5

19479

Soru: 14

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test

12858

Soru: 14

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 2

8736

Soru: 14

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 3

17251

Soru: 14

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 4

10281

Soru: 12

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 5

8846

Soru: 12

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 6

7029

Soru: 14

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 7

7966

Soru: 14

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 8

6325

Soru: 14

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 9

6816

Soru: 14

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 10

6987

Soru: 14

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 11

12281

Soru: 50

M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Çıkmış Sorular

3731

Soru: 50

9 Aralık 2018 MEB GYS Çıkmış Sorular (1-50 Soru)

1378

Soru: 50

9 Aralık 2018 MEB GYS Çıkmış Sorular (51-100 Soru)

13264

Soru: 20

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 12

6948

Soru: 14

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 13

7861

Soru: 14

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 14

8350

Soru: 14

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test 15

55735

Soru: 25

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (Çıkmış Sorular)

Görevde Yükselme Sınavı Testleri Çöz

Görevde Yükselme testlerini çözebilirsiniz. 2022 Görevde Yükselme Soruları ve cevapları. Görevde yükselme denemeleri ve testleri.

Son Eklenen Görevde Yükselme Sınavı Testleri

Görevde Yükselme testlerini çözebilirsiniz. 2022 Görevde Yükselme Soruları ve cevapları. Görevde yükselme denemeleri ve testleri.