M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Testleri

meb görevde yükselme test çöz, meb görevde yükselme sınavı soruları, görevde yükselme sınav soruları, meb görevde yükselme test

M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Testleri Çöz

M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Testleri Listesi

733

Soru: 50

9 Aralık 2018 MEB GYS Çıkmış Sorular (1-50 Soru) test çöz

180

Soru: 50

9 Aralık 2018 MEB GYS Çıkmış Sorular (51-100 Soru) test çöz

296

Soru: 60

MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı test çöz

137

Soru: 60

MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı I test çöz

136

Soru: 60

MEB Şube Müdürlüğü 1 Nisan 2018 Soruları test çöz

92

Soru: 60

Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı test çöz

51

Soru: 60

Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı II test çöz

78

Soru: 60

MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS test çöz

58

Soru: 60

MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS II test çöz

46

Soru: 60

MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS III test çöz

46

Soru: 60

MEB Görevde Yükselme Sınavı Deneme Sınavı 2018 test çöz

378

Soru: 20

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Deneme Sınavı test çöz

223

Soru: 14

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Deneme Sınavı II test çöz

876

Soru: 12

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Deneme Sınavı III test çöz

282

Soru: 8

T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 3 test çöz

1898

Soru: 10

2020 Müdür Yardımcılığı Protokol Kuralları Deneme Sınavı test çöz

114

Soru: 14

MEB GYS Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test test çöz

40

Soru: 14

Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Test test çöz

567

Soru: 14

Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı test çöz

221

Soru: 30

Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı I test çöz

168

Soru: 20

Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı II test çöz

147

Soru: 20

Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı III test çöz

154

Soru: 10

Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV test çöz

144

Soru: 15

Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı V test çöz

197

Soru: 20

Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla) test çöz

132

Soru: 20

Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla 2) test çöz

714

Soru: 16

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Test test çöz

219

Soru: 18

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 1 test çöz

291

Soru: 11

5018 Sayılı Kanun Görevde Yükselme Soruları test çöz

197

Soru: 25

5018 Sayılı Kanun ile Çıkmış Sorular test çöz

129

Soru: 20

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 1 test çöz

60

Soru: 20

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 2 test çöz

54

Soru: 9

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 3 test çöz

29

Soru: 10

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı test çöz

8

Soru: 27

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı IV test çöz

44

Soru: 20

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı III test çöz

10

Soru: 12

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı II test çöz

80

Soru: 20

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı test çöz

264

Soru: 15

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı test çöz

108

Soru: 13

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı II test çöz

113

Soru: 10

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı test çöz

76

Soru: 15

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı II test çöz

368

Soru: 14

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme Sınavı test çöz

187

Soru: 14

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme Sınavı II test çöz

109

Soru: 27

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Test test çöz

43

Soru: 12

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Test 1 test çöz

56

Soru: 20

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı test çöz

43

Soru: 20

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST II test çöz

135

Soru: 20

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST test çöz

272

Soru: 6

İnsan Hakları ve Demokrasi Çıkmış Sorular test çöz

129

Soru: 15

İnsan Hakları ve Demokrasi Deneme Sınavı test çöz

102

Soru: 25

Genel Kültür Deneme Sınavı test çöz

286

Soru: 20

Görevde Yükselme Genel Kültür Soruları test çöz

98

Soru: 20

Genel Kültür Deneme Sınavı I test çöz

33

Soru: 14

Protokol Kuralları Deneme Sınavı II test çöz

226

Soru: 15

Protokol Kuralları Deneme Sınavı test çöz

234

Soru: 15

Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı test çöz

193

Soru: 10

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Test test çöz

93

Soru: 15

Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Deneme Sınavı test çöz

7

Soru: 10

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı test çöz

9

Soru: 13

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 2 test çöz

18

Soru: 14

M.E.B. Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 3 test çöz

41

Soru: 15

Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi Deneme Sınavı test çöz

24

Soru: 14

Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Test test çöz

77

Soru: 15

Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Deneme Sınavı test çöz

102

Soru: 14

Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Test test çöz

168

Soru: 15

Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı test çöz

16

Soru: 15

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi test çöz

11

Soru: 8

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi Deneme 2 test çöz

229

Soru: 10

T.C Anayasa Test Soruları VII test çöz

85

Soru: 10

T.C Anayasa Test Soruları VI test çöz

84

Soru: 10

T.C Anayasa Test Soruları V test çöz

68

Soru: 10

T.C Anayasa Test Soruları IV test çöz

74

Soru: 10

T.C. Anayasası Deneme Sınavı III test çöz

74

Soru: 10

T.C. Anayasası Deneme Sınavı II test çöz

164

Soru: 10

T.C. Anayasası Deneme Sınavı test çöz

151

Soru: 15

T.C. Anayasası Deneme Sınavı test çöz

686

Soru: 10

T.C Anayasa Test Soruları test çöz

68

Soru: 15

Türkçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı II test çöz

526

Soru: 15

Tükçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı test çöz

506

Soru: 50

M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Çıkmış Sorular test çöz

40

Soru: 50

MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı test çöz

19

Soru: 25

EBS MEB Görevde Yükselme Test test çöz

28

Soru: 8

MEB Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği TEST test çöz

47

Soru: 30

MEB Görevde Yükselme Sınavı Karma Sorular test çöz

54

Soru: 10

Eğitim-Öğretimin Temel Kavramları Soruları test çöz

67

Soru: 21

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu TEST test çöz

53

Soru: 15

Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Deneme Sınavı test çöz
meb görevde yükselme test çöz, meb görevde yükselme sınavı soruları, görevde yükselme sınav soruları, meb görevde yükselme test

M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Testleri Online Sorular

2021 M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Testleri çöz
2020 M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Testleri
M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Testleri M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Testleri