Genel Kültür Deneme Sınavı I

Genel Kültür Deneme Sınavı I

Genel Kültür Deneme Sınavı I - çöz

Genel Kültür Deneme Sınavı I soruları cevapları
Genel Kültür Deneme Sınavı I

Genel Kültür Deneme Sınavı ISoru 1


Mustafa Kemal’in sivil olarak katıldığı ilk kongre aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Adana ve çevresinin Fransızlar ve Ermeniler tarafından işgal edilmesini önlemek amacıyla kurulan millî cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


I. Hikmet Onat

II. Ruhi Arel

III. Ali Sami Bey

Yukarıda verilen ressamlardan hangileri, eserlerinde Kurtuluş Savaşı yıllarını işlemiştir?

Soru 4


Türkiye’nin ilk milli parkı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası halkın işgallere karşı direniş hareketi olan “Kuvay-ı Milliye” ismi ilk kez aşağıdakiierden hangisinde yer almıştır?

Soru 6


Kurumların ve devlet düzeninin çağdaşlaşma yönünde değiştirilmesini öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7


Bir iletişim ağı tarafından tanıtılan yerli arama motorumuzun adı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görev ve yetkileri nasıl düzenlenir?

Soru 9


Futbol tarihinde 36 yıl sonra 2018 Dünya Kupasına katılan hangi ülke resmi tatil ilan etmiştir?

Soru 10


2018 Türkiye Dünyası Kültür Başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Birleşmiş Milletierin merkezi aşağıdaki kentlerden hangisindedir?

Soru 12


2018 G-20 Zirvesi aşağıda verilen ülkelerden hangisinde yapılmıştır?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütünün (NATO) kurucu üyelerinden birisi değildir?

Soru 14


Mustafa Kemal “Siz orda yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de yendiniz.” sözünü aşağıdaki savaşlardan hangisi üzerine söylemiştir?

Soru 15


Daha çok gelişmiş ülkelerde çocuk sağlığı ve gelişimi konularında hizmet veren, Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16


Bir il belediyesinin büyükşehir belediyesine dönüştürülebilmesi İçin nüfusunun aşağıdakilerden hangisinden fazla olması gerekir?

Soru 17


Türkiye’nin 1951 yılında Kore’ye asker göndermesi aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisine üyeliğini kolaylaştırmıştır?

Soru 18


2018 İslam Turizm Başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19


Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin Türkiye’de yetişme alanı daha geniştir?

Soru 20


T.C. 1982 Anayasına göre, Hâkimler ve Savcılar Kurulu HSK'nın doğal başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Genel Kültür Deneme Sınavı I sorularını online çözebilirsiniz.