Görevde Yükselme | AKS Denemeler | Aday Öğretmen Testleri

6687 Protokol Kuralları Deneme Sınavı-1
14585 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 1
7824 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 2
7213 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 3
7067 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı
5310 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 2
5354 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 3
4269 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 4
11175 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 5
3670 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 6
3285 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 7
3251 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 8
3349 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 9
3201 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 10
4968 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 11
1711 Müdür Yardımcılığı Deneme 1
1242 Müdür Yardımcılığı Deneme 2
974 Müdür Yardımcılığı Deneme 3
1119 Müdür Yardımcılığı Deneme 4
1016 Müdür Yardımcılığı Deneme 5
904 Müdür Yardımcılığı Deneme 6
1086 Müdür Yardımcılığı Deneme 7
1294 Müdür Yardımcılığı Deneme 8 | Online
6558 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanma Kanunu Testi
3986 Aday Öğretmenlik Sınavı (Karma)
2624 Aday Öğretmenlik Sınavı Karma Sorular
2557 Aday Öğretmenlik Çıkmış Sorulardan Seçmeler
2222 Aday Öğretmenlik Çıkmış Sorulardan Seçmeler 2
2350 Aday Öğretmenlik Sınavı Hazırlık Soruları
2616 Aday Öğretmenlik Sınavı (Karma) Sorular 6
3312 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 1
3046 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 2
4524 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 1
4432 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 2
2930 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 3
7989 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 4
2790 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 5
2296 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 6
2363 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 10
2600 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 8
3355 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 9
4295 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 12
3936 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 13
3272 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 14
31081 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 15
4876 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 16
6246 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 1
3142 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 2
3219 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 3
4937 4483 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Testi 2
3399 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 17
4003 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 18
4885 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Yıldız Sorular
3833 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Yıldız Sorular
3734 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Yıldız Sorular 2
3676 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Yıldız Sorular 3
3740 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Yıldız Sorular 4
3915 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Yıldız Sorular 5
4618 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Yıldız Sorular 6
3279 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 12
4654 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 13
3999 652 Sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Yıldız Sorular 1
5105 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Yıldız Sorular 2
3425 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1
2812 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2
2636 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 3
2693 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 4
2880 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 5
4676 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Yıldız Sorular 7
3910 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Yıldız Sorular 8
17763 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Yıldız Sorular 9
5631 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Yıldız Sorular 10
4616 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Yıldızlı Sorular 1
7185 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Yıldızlı Sorular 2
4582 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Yıldızlı Sorular 3
10033 652 Sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Yıldız Sorular 2
4804 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Yıldız Sorular 3
9125 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Testi 23
3379 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Sorular 1
2870 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Soruları 2
2707 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Sorular 3
12428 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Yıldız Sorular 11
2529 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Sorular 4
8250 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Yıldız Sorular 3
3450 İlköğretim ve Ortaöğretin Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 2
3710 Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi Deneme 1
4451 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 7
9993 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Deneme 8
8871 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 4
3614 Aday Öğretmen Tarama Testi 1
11730 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri KHK Soruları
2572 Aday Öğretmen Tarama Testi 2
10712 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 19
2812 Aday Öğretmen Deneme Yıldızlı Sorular 4
3543 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme 1
2718 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme 2
2638 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme 3
3787 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme 4
2685 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme 5
3274 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme 6
3124 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Soruları 5
2883 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Soruları 6
3620 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Soruları 7
13260 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 21
3807 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 7
4215 Aday Öğretmen Deneme Çöz (Yıldız Sorular 8)
4730 Aday Öğretmen Mevzuat(Yıldızlı Sorular Serisi)
4280 Aday Öğretmen Deneme Çöz 34
5951 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Çöz 1
4955 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme (Son Tekrar)
4833 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme (Son Tekrar 2)
4491 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme (Son Tekrar 3)
4717 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme (Son Tekrar 4)
4811 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme (Son Tekrar 5)
6251 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme (Son Tekrar 6)
7801 Aday Öğretmen Deneme Sınavı ( Son Tekrar )
3963 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı
1506 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 2
1373 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 3
1215 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 4
1327 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 5
1062 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 6
2368 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 7
1157 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 8
1081 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 9
2732 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 10
518 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 11
1039 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 12
1121 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 13
1624 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 14
4443 Tükçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı
8082 İnsan Hakları ve Demokrasi Çıkmış Sorular
2804 İnsan Hakları ve Demokrasi Deneme Sınavı
5365 Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı
3613 Protokol Kuralları Deneme Sınavı
17541 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı
10976 Genel Kültür Deneme Sınavı
4908 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı
8074 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 2
945 Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Deneme Sınavı
702 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı
623 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 2
1617 Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi Deneme Sınavı
7822 Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Deneme Sınavı
9016 Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı
5153 Yönetimde Etik Deneme Sınavı
11448 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı
14072 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı
19206 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı
7372 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı
744 Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı
4591 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 2
2468 Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Deneme Sınavı
897 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi
926 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi Deneme 2
1199 M.E.B. Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 3
13216 Aday Öğretmen Deneme Sınavı
3423 Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı 2018
657 Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı Soruları
18548 M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Çıkmış Sorular
1901 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Deneme Sınavı
1420 Halkla İlişkiler ve İletişim Becerileri Deneme Sınavı
570 Müdür Yardımcılığı Okul Yönetimi Deneme Sınavı
1250 Müdür Yardımcılığı Yönetimde İnsan İlişkileri Deneme Sınavı
494 Müdür Yardımcılığı Okul Geliştirme Deneme Sınavı
818 Müdür Yardımcılığı Eğitim ve Öğretimde Etik Deneme Sınavı
2252 Türk İdare Sistemi ve Protokol Kuralları Deneme Sınavı
2092 Müdür Yardımcılığı T.C. Anayasası Deneme Sınavı
1338 Müdür Yardımcılığı İlköğretim ve Eğitim Kanunu (222) Deneme Sınavı
1930 Müdür Yardımcılığı Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı
1449 Müdür Yardımcılığı Milli Eğitim Temel Kanunu (1739) Deneme Sınavı
937 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun (3071) Deneme Sınavı
3428 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (4483) Deneme Sınavı
2504 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı
1875 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Deneme Sınavı
1828 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu (5018) Deneme Sınavı
10944 İl İdaresi Kanunu (5442) Deneme Sınavı
2829 MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (652) Deneme Sınavı
3256 Aday Kaldırma Deneme Sınavı EBS - I
2964 Aday Kaldırma Deneme Sınavı EBS - II
3878 MEB Aday Kaldırma Deneme Sınavı I
4070 MEB Aday Kaldırma Deneme Sınavı II
3719 Türk Eğitim Sen Aday Öğretmen Deneme Sınavı
5461 Türk Eğitim Sen Aday Öğretmen Deneme Sınavı II
2697 Resmi Yazışma Kuralları Test
12632 T.C Anayasa Test Soruları
3765 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
4398 5018 Sayılı Kanun ile Çıkmış Sorular
3674 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu DENEME SINAVI
5349 5018 Sayılı Kanun Görevde Yükselme Soruları
2543 MEB Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği TEST
667 Eğitim-Öğretimin Temel Kavramları Soruları
4683 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu TEST
3856 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu TEST
5390 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu TEST
2697 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST
2849 T.C. Anayasası Deneme Sınavı
2434 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 3
3682 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu TEST
3132 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST
2410 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı II
793 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Deneme Sınavı II
2265 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı II
3722 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme Sınavı
4953 657 Devlet Memurları Kanunu Disiplin Cezaları TEST
4252 T.C Anayasa Test Soruları (2017 Değişiklileri)
2632 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı II
3076 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı II
3482 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı III
2896 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST II
1331 Türkçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı II
2405 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 3
2559 MEB Görevde Yükselme Sınavı Karma Sorular
1811 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun TEST
2291 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun TEST II
1816 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı III
2557 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı IV
3293 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla)
3909 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla 2)
1841 T.C. Anayasası Deneme Sınavı
2353 T.C. Anayasası Deneme Sınavı II
3493 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı IV
3007 T.C Anayasa Test Soruları II (2017 Değişikleri)
1557 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST II
2516 T.C. Anayasası Deneme Sınavı III
4571 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV
768 T.C Anayasa Test Soruları IV
366 EBS MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
438 T.C Anayasa Test Soruları V

Görevde Yükselme | AKS Denemeler | Aday Öğretmen Testleri

meb görevde yükselme sınav soruları Çöz

aday öğretmen testleri çöz

aks testleri çöz

t.c. anayasası soruları çöz

protokol kuralları çöz