Görevde Yükselme | AKS Denemeler | Aday Öğretmen Testleri

30495 Protokol Kuralları Deneme Sınavı-1
25741 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 1
22196 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 2
29085 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 3
8554 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı
16480 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 2
4852 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 3
4402 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 4
1019 Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Test
4378 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 6
1280 Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Test
2295 MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi Test II
6498 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 5
3159 Müdür Yardımcılığı Deneme 1
1982 Müdür Yardımcılığı Deneme 2
1556 Müdür Yardımcılığı Deneme 3
1795 Müdür Yardımcılığı Deneme 4
1535 Müdür Yardımcılığı Deneme 5
1407 Müdür Yardımcılığı Deneme 6
1678 Müdür Yardımcılığı Deneme 7
10088 Müdür Yardımcılığı Deneme 8 | Online
5594 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 1
3675 Aday Öğretmenlik Sınavı Hazırlık Soruları
3429 Aday Öğretmen Online Test 5
7280 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 1
6543 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 2
5207 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 1
4384 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 2
3199 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 3
5889 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 4
25794 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test
9316 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 4
8932 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 5
6573 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 6
11010 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 15
6106 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 9
8145 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 1
4093 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 2
2945 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 3
2587 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 3
3793 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 17
5340 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 18
3268 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test
3770 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 16
4111 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 13
3794 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 14
2457 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 2
10105 MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test (Hizmet Birimleri)
5807 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test 2
6668 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1
5408 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2
5107 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 3
5122 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 4
5201 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 5
4368 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 12
5270 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 8
8537 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 7
2625 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 4
3505 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 5
3419 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 6
5216 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 11
7702 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Sorular 1
6329 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Soruları 2
4927 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Sorular 3
4509 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Sorular 4
7577 İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Test
6903 MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi Test III
2400 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test 3
4790 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 3
4687 Aday Öğretmen Tarama Testi 1
4087 Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Test
3423 Aday Öğretmen Tarama Testi 2
3465 Aday Öğretmen Online Test 2
5014 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Soruları 5
4998 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Soruları 6
5686 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Soruları 7
6923 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 10
6730 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 7
5661 Aday Öğretmen Online Test 3
5656 Aday Öğretmen Online Test 4
6292 Aday Öğretmen Online Test
2963 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 6
7779 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme (Son Tekrar 2)
5949 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme (Son Tekrar 3)
6261 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme (Son Tekrar 4)
6996 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme (Son Tekrar 5)
9665 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme (Son Tekrar 6)
2656 Aday Öğretmen Deneme Sınavı ( Son Tekrar )
10398 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı
2606 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 2
2505 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 3
2138 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 4
2647 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 5
1894 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 6
4448 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 7
1964 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 8
1894 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 9
4600 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 10
1087 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 11
1841 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 12
2038 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 13
2777 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 14
11187 Tükçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı
16790 İnsan Hakları ve Demokrasi Çıkmış Sorular
14541 İnsan Hakları ve Demokrasi Deneme Sınavı
18938 Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı
13153 Protokol Kuralları Deneme Sınavı
54706 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı
7845 Genel Kültür Deneme Sınavı
9927 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı
16888 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 2
6381 Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Deneme Sınavı
3107 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı
3107 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 2
6858 Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi Deneme Sınavı
16094 Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Deneme Sınavı
22913 Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı
11251 Yönetimde Etik Deneme Sınavı
22276 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı
22488 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı
37718 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı
14459 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı
1339 Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı
8706 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 2
8119 Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Deneme Sınavı
3363 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi
2795 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi Deneme 2
4596 M.E.B. Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 3
7696 Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı 2018
1436 Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı Soruları
63792 M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Çıkmış Sorular
3940 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Deneme Sınavı
4086 Halkla İlişkiler ve İletişim Becerileri Deneme Sınavı
1624 Müdür Yardımcılığı Okul Yönetimi Deneme Sınavı
2235 Müdür Yardımcılığı Yönetimde İnsan İlişkileri Deneme Sınavı
1110 Müdür Yardımcılığı Okul Geliştirme Deneme Sınavı
2443 Müdür Yardımcılığı Eğitim ve Öğretimde Etik Deneme Sınavı
5755 Türk İdare Sistemi ve Protokol Kuralları Deneme Sınavı
4432 Müdür Yardımcılığı T.C. Anayasası Deneme Sınavı
2776 Müdür Yardımcılığı İlköğretim ve Eğitim Kanunu (222) Deneme Sınavı
3852 Müdür Yardımcılığı Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı
3246 Müdür Yardımcılığı Milli Eğitim Temel Kanunu (1739) Deneme Sınavı
2220 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun (3071) Deneme Sınavı
6836 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (4483) Deneme Sınavı
5365 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı
4512 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Deneme Sınavı
3648 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu (5018) Deneme Sınavı
25678 İl İdaresi Kanunu (5442) Deneme Sınavı
5749 MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (652) Deneme Sınavı
9965 Resmi Yazışma Kuralları Test
8746 T.C Anayasa Test Soruları
6404 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
9717 5018 Sayılı Kanun ile Çıkmış Sorular
7493 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 3
11039 5018 Sayılı Kanun Görevde Yükselme Soruları
6180 MEB Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği TEST
3104 Eğitim-Öğretimin Temel Kavramları Soruları
14104 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Test
7586 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu TEST
19524 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Test
9644 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST
7124 T.C. Anayasası Deneme Sınavı
5617 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 3
8134 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 4
7129 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST
6840 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı II
5013 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Deneme Sınavı II
5678 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı II
14393 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme Sınavı
25922 657 Devlet Memurları Kanunu Disiplin Cezaları Test
9718 T.C Anayasa Test Soruları (2017 Değişiklileri)
5132 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı II
13076 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı II
7231 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı III
9742 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST II
2690 Türkçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı II
5317 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 3
6818 MEB Görevde Yükselme Sınavı Karma Sorular
4864 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 1
5414 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 2
4674 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı III
6145 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı IV
12705 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla)
7680 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla 2)
5718 T.C. Anayasası Deneme Sınavı
6336 T.C. Anayasası Deneme Sınavı II
8997 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 5
8904 T.C Anayasa Test Soruları II (2017 Değişikleri)
4856 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST II
6278 T.C. Anayasası Deneme Sınavı III
4115 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV
4665 T.C Anayasa Test Soruları IV
14120 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS
5051 T.C Anayasa Test Soruları V
3604 EBS MEB Görevde Yükselme Test
7249 T.C Anayasa Test Soruları VI
16755 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS III
12635 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS II
19174 Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı II
21278 Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
9112 MEB Şube Müdürlüğü 1 Nisan 2018 Soruları
1983 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test 4
2897 MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Test II
1868 Eğitim Yönetimi ve Denetimi Test
2861 Aday Öğretmen İnkılap Tarihi Soruları
1185 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 1
11233 MEB Görevde Yükselme Sınavı Deneme Sınavı 2018
3767 Görevde Yükselme Genel Kültür Soruları
7559 MEB GYS Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test
40397 MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test
5564 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 1
3289 Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Test
13844 MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Test
13823 Okul Öncesi ve ilköğretim Kurumları Yönetmeliği Test
2614 Okul Öncesi ve ilköğretim Kurumları Yönetmeliği Test II
1357 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test
4972 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test
41304 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
4027 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme Sınavı II
3582 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Test 1
2810 Genel Kültür Deneme Sınavı I
2860 Protokol Kuralları Deneme Sınavı II
1279 Yönetimde Etik Deneme Sınavı II
11893 Aday Öğretmen İnkılap Tarihi Soruları I
14992 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı
1968 Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Test 2
3067 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test
2138 Öğretim İlke, Strateji, Yöntem ve Teknikleri Test
1554 Öğretim İlke, Strateji, Yöntem ve Teknikleri (Çıkmış Sorular)
3094 Sınıf Yönetimi (Çıkmış Sorular)
1910 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test 1
1288 Eğitim ve Öğretimin Planlanması (Çıkmış Sorular)
1571 Ölçme ve Değerlendirme (AKS Çıkmış Sorular)
1777 AKS Ölçme ve Değerlendirme Test
1601 Sınıf Yönetimi Test
4584 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı I
4833 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı
2427 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Test (Çıkmış Sorular)
1643 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çıkmış Sorular
2276 Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Test
1635 MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Çıkmış Sorular
2178 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Test
1045 Öğrenme Ortamları Çıkmış Sorular
5987 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (Çıkmış Sorular)
2012 MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi Test
1730 MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi (Çıkmış Sorular)
2358 MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Test III
5005 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı
4444 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı V
1803 Öğrenme Ortamları Test
6584 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı I
5895 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test I
5079 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı (Çıkmış Sorular)
4370 T.C Anayasa Test Soruları VII
4073 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı
2598 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test II
1294 MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Test IV
960 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 3
1773 Aday Öğretmen İnkılap Tarihi Soruları II
3045 9 Aralık 2018 MEB GYS Çıkmış Sorular (1-50 Soru)
1184 9 Aralık 2018 MEB GYS Çıkmış Sorular (51-100 Soru)

Görevde Yükselme | AKS Denemeler | Aday Öğretmen Testleri

meb görevde yükselme sınav soruları Çöz

aday öğretmen testleri çöz

aks testleri çöz

t.c. anayasası soruları çöz

protokol kuralları çöz