Görevde Yükselme | AKS Denemeler | Aday Öğretmen Testleri

10284 Protokol Kuralları Deneme Sınavı-1
19151 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 1
11594 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 2
12922 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 3
8158 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı
5989 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 2
6207 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 3
4919 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 4
15549 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 5
4321 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 6
3835 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 7
3765 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 8
3829 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 9
3702 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 10
6023 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 11
2555 Müdür Yardımcılığı Deneme 1
1700 Müdür Yardımcılığı Deneme 2
1358 Müdür Yardımcılığı Deneme 3
1585 Müdür Yardımcılığı Deneme 4
1358 Müdür Yardımcılığı Deneme 5
1261 Müdür Yardımcılığı Deneme 6
1477 Müdür Yardımcılığı Deneme 7
1889 Müdür Yardımcılığı Deneme 8 | Online
7471 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanma Kanunu Testi
4332 Aday Öğretmenlik Sınavı (Karma)
2920 Aday Öğretmenlik Sınavı Karma Sorular
2842 Aday Öğretmenlik Çıkmış Sorulardan Seçmeler
2532 Aday Öğretmenlik Çıkmış Sorulardan Seçmeler 2
2625 Aday Öğretmenlik Sınavı Hazırlık Soruları
2893 Aday Öğretmenlik Sınavı (Karma) Sorular 6
4056 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 1
3663 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 2
5686 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 1
5956 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 2
3607 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 3
11318 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 4
3407 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 5
2847 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 6
2953 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 10
3208 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 8
4250 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 9
5253 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 12
4708 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 13
3955 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 14
44284 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 15
6519 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 16
8712 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 1
3700 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 2
3784 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 3
5741 4483 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Testi 2
4121 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 17
5004 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 18
5705 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Yıldız Sorular
4925 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Yıldız Sorular
4670 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Yıldız Sorular 2
4654 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Yıldız Sorular 3
4723 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Yıldız Sorular 4
4916 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Yıldız Sorular 5
5661 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Yıldız Sorular 6
3926 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 12
5489 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 13
4816 652 Sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Yıldız Sorular 1
6116 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Yıldız Sorular 2
4218 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1
3333 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2
3145 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 3
3247 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 4
3448 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 5
5840 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Yıldız Sorular 7
4946 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Yıldız Sorular 8
24368 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Yıldız Sorular 9
6746 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Yıldız Sorular 10
5293 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Yıldızlı Sorular 1
8588 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Yıldızlı Sorular 2
5313 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Yıldızlı Sorular 3
13980 652 Sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Yıldız Sorular 2
5737 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Yıldız Sorular 3
12908 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Testi 23
3743 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Sorular 1
3526 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Soruları 2
2959 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Sorular 3
16942 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Yıldız Sorular 11
2812 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Sorular 4
10037 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Yıldız Sorular 3
3831 İlköğretim ve Ortaöğretin Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 2
4084 Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi Deneme 1
5402 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 7
13572 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Deneme 8
12222 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 4
3937 Aday Öğretmen Tarama Testi 1
14682 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri KHK Soruları
2969 Aday Öğretmen Tarama Testi 2
13607 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 19
3062 Aday Öğretmen Deneme Yıldızlı Sorular 4
3930 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme 1
3003 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme 2
2973 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme 3
4760 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme 4
3071 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme 5
3626 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme 6
3470 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Soruları 5
3224 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Soruları 6
3965 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Soruları 7
17362 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 21
4484 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 7
4600 Aday Öğretmen Deneme Çöz (Yıldız Sorular 8)
5140 Aday Öğretmen Mevzuat(Yıldızlı Sorular Serisi)
4650 Aday Öğretmen Deneme Çöz 34
7473 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Çöz 1
5467 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme (Son Tekrar)
5265 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme (Son Tekrar 2)
4897 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme (Son Tekrar 3)
5141 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme (Son Tekrar 4)
5267 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme (Son Tekrar 5)
6802 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme (Son Tekrar 6)
8380 Aday Öğretmen Deneme Sınavı ( Son Tekrar )
7226 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı
2179 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 2
2060 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 3
1802 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 4
2094 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 5
1599 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 6
3735 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 7
1664 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 8
1620 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 9
3952 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 10
696 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 11
1560 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 12
1693 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 13
2277 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 14
6497 Tükçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı
16726 İnsan Hakları ve Demokrasi Çıkmış Sorular
5300 İnsan Hakları ve Demokrasi Deneme Sınavı
9706 Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı
5905 Protokol Kuralları Deneme Sınavı
28332 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı
21174 Genel Kültür Deneme Sınavı
8779 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı
14932 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 2
1881 Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Deneme Sınavı
1305 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı
1101 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 2
2453 Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi Deneme Sınavı
12944 Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Deneme Sınavı
16826 Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı
8171 Yönetimde Etik Deneme Sınavı
18039 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı
20497 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı
30457 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı
12329 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı
1169 Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı
7367 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 2
4110 Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Deneme Sınavı
1395 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi
1324 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi Deneme 2
1792 M.E.B. Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 3
14130 Aday Öğretmen Deneme Sınavı
6067 Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı 2018
1194 Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı Soruları
28539 M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Çıkmış Sorular
3151 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Deneme Sınavı
2557 Halkla İlişkiler ve İletişim Becerileri Deneme Sınavı
1159 Müdür Yardımcılığı Okul Yönetimi Deneme Sınavı
1858 Müdür Yardımcılığı Yönetimde İnsan İlişkileri Deneme Sınavı
777 Müdür Yardımcılığı Okul Geliştirme Deneme Sınavı
1626 Müdür Yardımcılığı Eğitim ve Öğretimde Etik Deneme Sınavı
3573 Türk İdare Sistemi ve Protokol Kuralları Deneme Sınavı
3544 Müdür Yardımcılığı T.C. Anayasası Deneme Sınavı
2124 Müdür Yardımcılığı İlköğretim ve Eğitim Kanunu (222) Deneme Sınavı
3127 Müdür Yardımcılığı Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı
2503 Müdür Yardımcılığı Milli Eğitim Temel Kanunu (1739) Deneme Sınavı
1621 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun (3071) Deneme Sınavı
5396 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (4483) Deneme Sınavı
4426 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı
3039 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Deneme Sınavı
2948 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu (5018) Deneme Sınavı
16623 İl İdaresi Kanunu (5442) Deneme Sınavı
4505 MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (652) Deneme Sınavı
3730 Aday Kaldırma Deneme Sınavı EBS - I
3387 Aday Kaldırma Deneme Sınavı EBS - II
4353 MEB Aday Kaldırma Deneme Sınavı I
4678 MEB Aday Kaldırma Deneme Sınavı II
164083 Türk Eğitim Sen Aday Öğretmen Deneme Sınavı
35243 Türk Eğitim Sen Aday Öğretmen Deneme Sınavı II
5810 Resmi Yazışma Kuralları Test
21499 T.C Anayasa Test Soruları
5184 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
7966 5018 Sayılı Kanun ile Çıkmış Sorular
6620 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu DENEME SINAVI
8949 5018 Sayılı Kanun Görevde Yükselme Soruları
3351 MEB Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği TEST
1401 Eğitim-Öğretimin Temel Kavramları Soruları
7365 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu TEST
6556 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu TEST
10436 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu TEST
4822 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST
4603 T.C. Anayasası Deneme Sınavı
5033 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 3
7104 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu TEST
5266 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST
5102 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı II
2803 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Deneme Sınavı II
4523 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı II
6655 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme Sınavı
11387 657 Devlet Memurları Kanunu Disiplin Cezaları TEST
6715 T.C Anayasa Test Soruları (2017 Değişiklileri)
4589 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı II
6525 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı II
2024 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı III
4921 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST II
2648 Türkçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı II
4766 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 3
4464 MEB Görevde Yükselme Sınavı Karma Sorular
3621 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun TEST
4097 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun TEST II
4029 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı III
5495 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı IV
7182 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla)
2667 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla 2)
3586 T.C. Anayasası Deneme Sınavı
4213 T.C. Anayasası Deneme Sınavı II
7807 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı IV
5984 T.C Anayasa Test Soruları II (2017 Değişikleri)
3626 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST II
4565 T.C. Anayasası Deneme Sınavı III
13452 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV
3005 T.C Anayasa Test Soruları IV
3695 EBS MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
3058 T.C Anayasa Test Soruları V
2561 EBS MEB Görevde Yükselme Test
3913 T.C Anayasa Test Soruları VI
9795 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS III
6984 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS II
8542 Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı II
6184 Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
2343 MEB Şube Müdürlüğü 1 Nisan 2018 Soruları

Görevde Yükselme | AKS Denemeler | Aday Öğretmen Testleri

meb görevde yükselme sınav soruları Çöz

aday öğretmen testleri çöz

aks testleri çöz

t.c. anayasası soruları çöz

protokol kuralları çöz