Görevde Yükselme | AKS Denemeler | Aday Öğretmen Testleri

9218 Protokol Kuralları Deneme Sınavı-1
17858 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 1
8822 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 2
8429 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 3
7846 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı
5788 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 2
5967 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 3
4700 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 4
14665 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 5
4111 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 6
3655 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 7
3615 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 8
3675 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 9
3542 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 10
5702 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 11
2371 Müdür Yardımcılığı Deneme 1
1558 Müdür Yardımcılığı Deneme 2
1225 Müdür Yardımcılığı Deneme 3
1434 Müdür Yardımcılığı Deneme 4
1232 Müdür Yardımcılığı Deneme 5
1129 Müdür Yardımcılığı Deneme 6
1326 Müdür Yardımcılığı Deneme 7
1676 Müdür Yardımcılığı Deneme 8 | Online
7193 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanma Kanunu Testi
4152 Aday Öğretmenlik Sınavı (Karma)
2763 Aday Öğretmenlik Sınavı Karma Sorular
2697 Aday Öğretmenlik Çıkmış Sorulardan Seçmeler
2420 Aday Öğretmenlik Çıkmış Sorulardan Seçmeler 2
2480 Aday Öğretmenlik Sınavı Hazırlık Soruları
2772 Aday Öğretmenlik Sınavı (Karma) Sorular 6
3812 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 1
3413 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 2
5343 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 1
5485 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 2
3404 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 3
10258 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 4
3178 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 5
2662 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 6
2773 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 10
2982 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 8
3934 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 9
4927 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 12
4451 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 13
3725 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 14
40491 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 15
5982 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 16
8200 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 1
3528 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 2
3596 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 3
5496 4483 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Testi 2
3872 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 17
4700 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 18
5531 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Yıldız Sorular
4557 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Yıldız Sorular
4370 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Yıldız Sorular 2
4349 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Yıldız Sorular 3
4367 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Yıldız Sorular 4
4596 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Yıldız Sorular 5
5314 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Yıldız Sorular 6
3698 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 12
5215 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 13
4568 652 Sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Yıldız Sorular 1
5882 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Yıldız Sorular 2
3972 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1
3160 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2
2990 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 3
3069 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 4
3263 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 5
5436 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Yıldız Sorular 7
4601 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Yıldız Sorular 8
22594 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Yıldız Sorular 9
6355 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Yıldız Sorular 10
5103 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Yıldızlı Sorular 1
8210 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Yıldızlı Sorular 2
5083 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Yıldızlı Sorular 3
13242 652 Sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Yıldız Sorular 2
5438 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Yıldız Sorular 3
11934 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Testi 23
3513 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Sorular 1
3231 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Soruları 2
2830 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Sorular 3
15702 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Yıldız Sorular 11
2659 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Sorular 4
9606 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Yıldız Sorular 3
3627 İlköğretim ve Ortaöğretin Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 2
3900 Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi Deneme 1
5108 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 7
13027 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Deneme 8
10973 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 4
3781 Aday Öğretmen Tarama Testi 1
14169 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri KHK Soruları
2782 Aday Öğretmen Tarama Testi 2
12829 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 19
2953 Aday Öğretmen Deneme Yıldızlı Sorular 4
3752 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme 1
2872 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme 2
2782 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme 3
4363 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme 4
2910 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme 5
3452 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme 6
3279 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Soruları 5
3026 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Soruları 6
3775 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Soruları 7
16333 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 21
4238 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 7
4430 Aday Öğretmen Deneme Çöz (Yıldız Sorular 8)
4966 Aday Öğretmen Mevzuat(Yıldızlı Sorular Serisi)
4466 Aday Öğretmen Deneme Çöz 34
6930 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Çöz 1
5247 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme (Son Tekrar)
5040 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme (Son Tekrar 2)
4714 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme (Son Tekrar 3)
4946 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme (Son Tekrar 4)
5063 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme (Son Tekrar 5)
6575 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme (Son Tekrar 6)
8101 Aday Öğretmen Deneme Sınavı ( Son Tekrar )
6095 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı
1955 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 2
1855 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 3
1617 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 4
1795 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 5
1433 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 6
3250 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 7
1491 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 8
1437 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 9
3610 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 10
546 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 11
1383 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 12
1539 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 13
2085 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 14
5746 Tükçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı
14146 İnsan Hakları ve Demokrasi Çıkmış Sorular
4776 İnsan Hakları ve Demokrasi Deneme Sınavı
8682 Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı
5615 Protokol Kuralları Deneme Sınavı
26327 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı
18898 Genel Kültür Deneme Sınavı
8207 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı
13547 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 2
1509 Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Deneme Sınavı
1148 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı
942 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 2
2203 Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi Deneme Sınavı
12681 Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Deneme Sınavı
15609 Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı
7643 Yönetimde Etik Deneme Sınavı
17021 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı
19895 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı
27877 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı
11538 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı
1010 Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı
7049 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 2
3754 Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Deneme Sınavı
1231 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi
1207 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi Deneme 2
1596 M.E.B. Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 3
13672 Aday Öğretmen Deneme Sınavı
5591 Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı 2018
1024 Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı Soruları
26852 M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Çıkmış Sorular
2699 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Deneme Sınavı
2015 Halkla İlişkiler ve İletişim Becerileri Deneme Sınavı
934 Müdür Yardımcılığı Okul Yönetimi Deneme Sınavı
1662 Müdür Yardımcılığı Yönetimde İnsan İlişkileri Deneme Sınavı
654 Müdür Yardımcılığı Okul Geliştirme Deneme Sınavı
1348 Müdür Yardımcılığı Eğitim ve Öğretimde Etik Deneme Sınavı
3315 Türk İdare Sistemi ve Protokol Kuralları Deneme Sınavı
3179 Müdür Yardımcılığı T.C. Anayasası Deneme Sınavı
1975 Müdür Yardımcılığı İlköğretim ve Eğitim Kanunu (222) Deneme Sınavı
2844 Müdür Yardımcılığı Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı
2306 Müdür Yardımcılığı Milli Eğitim Temel Kanunu (1739) Deneme Sınavı
1443 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun (3071) Deneme Sınavı
4917 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (4483) Deneme Sınavı
3953 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı
2780 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Deneme Sınavı
2716 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu (5018) Deneme Sınavı
15345 İl İdaresi Kanunu (5442) Deneme Sınavı
4248 MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (652) Deneme Sınavı
3514 Aday Kaldırma Deneme Sınavı EBS - I
3156 Aday Kaldırma Deneme Sınavı EBS - II
4104 MEB Aday Kaldırma Deneme Sınavı I
4383 MEB Aday Kaldırma Deneme Sınavı II
4122 Türk Eğitim Sen Aday Öğretmen Deneme Sınavı
6232 Türk Eğitim Sen Aday Öğretmen Deneme Sınavı II
4823 Resmi Yazışma Kuralları Test
18797 T.C Anayasa Test Soruları
4944 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
7543 5018 Sayılı Kanun ile Çıkmış Sorular
6330 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu DENEME SINAVI
8444 5018 Sayılı Kanun Görevde Yükselme Soruları
3143 MEB Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği TEST
1180 Eğitim-Öğretimin Temel Kavramları Soruları
7087 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu TEST
6241 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu TEST
9546 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu TEST
4501 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST
4244 T.C. Anayasası Deneme Sınavı
4657 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 3
6777 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu TEST
5007 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST
4586 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı II
2380 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Deneme Sınavı II
4167 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı II
6293 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme Sınavı
10248 657 Devlet Memurları Kanunu Disiplin Cezaları TEST
6129 T.C Anayasa Test Soruları (2017 Değişiklileri)
4334 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı II
5965 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı II
1589 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı III
4687 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST II
2311 Türkçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı II
4370 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 3
4230 MEB Görevde Yükselme Sınavı Karma Sorular
3333 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun TEST
3776 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun TEST II
3807 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı III
5250 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı IV
6599 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla)
2016 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla 2)
3177 T.C. Anayasası Deneme Sınavı
3784 T.C. Anayasası Deneme Sınavı II
7365 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı IV
4957 T.C Anayasa Test Soruları II (2017 Değişikleri)
3346 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST II
4164 T.C. Anayasası Deneme Sınavı III
11817 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV
2646 T.C Anayasa Test Soruları IV
3472 EBS MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
2638 T.C Anayasa Test Soruları V
2366 EBS MEB Görevde Yükselme Test
3255 T.C Anayasa Test Soruları VI
9094 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS III
6618 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS II
7546 Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı II
5642 Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
1131 MEB Şube Müdürlüğü 1 Nisan 2018 Soruları

Görevde Yükselme | AKS Denemeler | Aday Öğretmen Testleri

meb görevde yükselme sınav soruları Çöz

aday öğretmen testleri çöz

aks testleri çöz

t.c. anayasası soruları çöz

protokol kuralları çöz