Görevde Yükselme | AKS Denemeler | Aday Öğretmen Testleri

20801 2019 Müdür Yardımcılığı Protokol Kuralları Deneme Sınavı
47120 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 1
65166 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 2
85233 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 3
18823 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı
24477 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 2
10173 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 3
8908 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 4
1631 Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Test
8953 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 6
3495 Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Test
2959 MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi Test II
12329 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 5
10327 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 1
13957 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 1
11543 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 2
8988 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 1
8136 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 2
5741 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 3
11073 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 4
54479 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test
20323 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 4
18764 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 5
13928 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 6
32604 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 15
14183 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 9
18440 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 1
9211 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 2
6619 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 3
5863 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 3
8217 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 17
10573 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 18
4441 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test
8249 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 16
8382 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 13
7962 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 14
5422 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 2
12574 MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test (Hizmet Birimleri)
32321 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test 2
7965 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1
6168 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2
5908 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 3
5940 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 4
5936 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 5
8980 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 12
11128 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 8
19665 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 7
5698 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 4
7403 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 5
7140 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 6
10189 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 11
9190 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Sorular 1
7268 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Soruları 2
5468 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Sorular 3
4896 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Sorular 4
8420 İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Test
7581 MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi Test III
3345 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test 3
11576 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 3
4917 Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Test
5429 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Soruları 5
5954 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Soruları 6
6454 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Soruları 7
12708 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 10
7692 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 7
4930 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 6
2912 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 3
2120 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 6
4941 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 7
2068 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 9
1348 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 11
1968 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 12
2171 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 13
2965 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 14
15198 Tükçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı
24338 İnsan Hakları ve Demokrasi Çıkmış Sorular
18592 İnsan Hakları ve Demokrasi Deneme Sınavı
23180 Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı
14545 Protokol Kuralları Deneme Sınavı
63367 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı
14286 Genel Kültür Deneme Sınavı
12028 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı
7268 Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Deneme Sınavı
3326 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı
3447 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 2
7385 Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi Deneme Sınavı
17375 Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Deneme Sınavı
30114 Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı
5866 Yönetimde Etik Deneme Sınavı
25345 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı
50108 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı
18027 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı
8913 Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Deneme Sınavı
3727 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi
2985 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi Deneme 2
4904 M.E.B. Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 3
67197 M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Çıkmış Sorular
3527 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Deneme Sınavı
5963 Türk İdare Sistemi ve Protokol Kuralları Deneme Sınavı
4985 Müdür Yardımcılığı T.C. Anayasası Deneme Sınavı
2989 Müdür Yardımcılığı İlköğretim ve Eğitim Kanunu (222) Deneme Sınavı
4165 Müdür Yardımcılığı Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı
3466 Müdür Yardımcılığı Milli Eğitim Temel Kanunu (1739) Deneme Sınavı
7321 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (4483) Deneme Sınavı
4923 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Deneme Sınavı
4129 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu (5018) Deneme Sınavı
27425 İl İdaresi Kanunu (5442) Deneme Sınavı
6021 MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (652) Deneme Sınavı
5225 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Deneme Sınavı III
19482 T.C Anayasa Test Soruları
6818 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
12695 5018 Sayılı Kanun ile Çıkmış Sorular
14850 5018 Sayılı Kanun Görevde Yükselme Soruları
6704 MEB Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği TEST
4161 Eğitim-Öğretimin Temel Kavramları Soruları
14949 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Test
7856 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu TEST
24666 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Test
11403 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST
10043 T.C. Anayasası Deneme Sınavı
7882 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST
11587 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı II
2723 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Deneme Sınavı II
7750 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı II
17768 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme Sınavı
37081 657 Devlet Memurları Kanunu Disiplin Cezaları Test
12684 T.C Anayasa Test Soruları (2017 Değişiklileri)
5878 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı II
16278 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı II
9791 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı III
10368 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST II
3600 Türkçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı II
7213 MEB Görevde Yükselme Sınavı Karma Sorular
6583 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 1
6933 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 2
5694 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı III
7039 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı IV
15533 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla)
10116 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla 2)
7981 T.C. Anayasası Deneme Sınavı
9303 T.C. Anayasası Deneme Sınavı II
11117 T.C Anayasa Test Soruları II (2017 Değişikleri)
5229 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST II
7673 T.C. Anayasası Deneme Sınavı III
6409 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV
5753 T.C Anayasa Test Soruları IV
15230 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS
6954 T.C Anayasa Test Soruları V
3880 EBS MEB Görevde Yükselme Test
8788 T.C Anayasa Test Soruları VI
17779 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS III
13196 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS II
20120 Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı II
23011 Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
10617 MEB Şube Müdürlüğü 1 Nisan 2018 Soruları
2617 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test 4
3513 MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Test II
10257 Eğitim Yönetimi ve Denetimi Test
3860 Aday Öğretmen İnkılap Tarihi Soruları
5995 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 1
12241 MEB Görevde Yükselme Sınavı Deneme Sınavı 2018
5617 Görevde Yükselme Genel Kültür Soruları
9523 MEB GYS Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test
46863 MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test
11661 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 1
44718 Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Test
14973 MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Test
14935 Okul Öncesi ve ilköğretim Kurumları Yönetmeliği Test
3318 Okul Öncesi ve ilköğretim Kurumları Yönetmeliği Test II
3875 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test
11287 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test
44714 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
6089 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme Sınavı II
4238 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Test 1
6364 Genel Kültür Deneme Sınavı I
3337 Protokol Kuralları Deneme Sınavı II
2558 Yönetimde Etik Deneme Sınavı II
13024 Aday Öğretmen İnkılap Tarihi Soruları I
21132 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı
2874 Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Test 2
5908 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test
3912 Öğretim İlke, Strateji, Yöntem ve Teknikleri Test
2924 Öğretim İlke, Strateji, Yöntem ve Teknikleri (Çıkmış Sorular)
41468 Sınıf Yönetimi (Çıkmış Sorular)
2525 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test 1
8017 Eğitim ve Öğretimin Planlanması (Çıkmış Sorular)
2842 Ölçme ve Değerlendirme (AKS Çıkmış Sorular)
2417 AKS Ölçme ve Değerlendirme Test
3359 Sınıf Yönetimi Test
8174 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı I
5620 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı
7326 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Test (Çıkmış Sorular)
2532 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çıkmış Sorular
3305 Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Test
2419 MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Çıkmış Sorular
2881 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Test
2147 Öğrenme Ortamları Çıkmış Sorular
27756 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (Çıkmış Sorular)
2871 MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi Test
2143 MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi (Çıkmış Sorular)
3004 MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Test III
9488 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı
6966 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı V
2536 Öğrenme Ortamları Test
8175 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı I
17232 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test I
16692 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı (Çıkmış Sorular)
8953 T.C Anayasa Test Soruları VII
26392 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı
12482 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test II
2058 MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Test IV
2697 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 3
3408 Aday Öğretmen İnkılap Tarihi Soruları II
14383 9 Aralık 2018 MEB GYS Çıkmış Sorular (1-50 Soru)
4790 9 Aralık 2018 MEB GYS Çıkmış Sorular (51-100 Soru)

Görevde Yükselme | AKS Denemeler | Aday Öğretmen Testleri

meb görevde yükselme sınav soruları Çöz

aday öğretmen testleri çöz

aks testleri çöz

t.c. anayasası soruları çöz

protokol kuralları çöz