Görevde Yükselme | AKS Denemeler | Aday Öğretmen Testleri

35732 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 1
34791 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 2
45734 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 3
12776 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı
20474 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 2
7264 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 3
6331 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 4
1316 Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Test
6193 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 6
2017 Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Test
2630 MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi Test II
9169 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 5
7336 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 1
11110 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 1
9201 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 2
6792 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 1
6138 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 2
4218 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 3
8503 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 4
39313 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test
14175 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 4
13073 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 5
9569 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 6
22367 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 15
9417 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 9
12871 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 1
6294 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 2
4434 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 3
3692 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 3
5566 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 17
7361 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 18
3836 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test
5649 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 16
5841 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 13
5498 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 14
3488 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 2
11685 MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test (Hizmet Birimleri)
10179 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test 2
7547 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1
5897 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2
5623 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 3
5627 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 4
5649 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 5
6163 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 12
7668 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 8
13652 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 7
3888 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 4
5251 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 5
4809 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 6
7248 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 11
8756 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Sorular 1
6936 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Soruları 2
5233 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Sorular 3
4724 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Sorular 4
7989 İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Test
7220 MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi Test III
2870 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test 3
8555 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 3
4586 Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Test
5260 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Soruları 5
5562 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Soruları 6
6105 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Soruları 7
9403 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 10
7271 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 7
4089 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 6
2912 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 3
2120 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 6
4941 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 7
2068 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 9
1348 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 11
1968 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 12
2171 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 13
2965 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 14
13070 Tükçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı
20712 İnsan Hakları ve Demokrasi Çıkmış Sorular
16769 İnsan Hakları ve Demokrasi Deneme Sınavı
20131 Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı
13877 Protokol Kuralları Deneme Sınavı
60748 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı
12075 Genel Kültür Deneme Sınavı
11407 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı
19510 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 2
6714 Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Deneme Sınavı
3214 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı
3264 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 2
7165 Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi Deneme Sınavı
16583 Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Deneme Sınavı
25029 Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı
1644 Yönetimde Etik Deneme Sınavı
28622 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı
24725 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı
45254 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı
16642 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı
10981 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 2
8507 Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Deneme Sınavı
3562 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi
2886 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi Deneme 2
4762 M.E.B. Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 3
66001 M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Çıkmış Sorular
5963 Türk İdare Sistemi ve Protokol Kuralları Deneme Sınavı
4985 Müdür Yardımcılığı T.C. Anayasası Deneme Sınavı
2989 Müdür Yardımcılığı İlköğretim ve Eğitim Kanunu (222) Deneme Sınavı
4165 Müdür Yardımcılığı Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı
3466 Müdür Yardımcılığı Milli Eğitim Temel Kanunu (1739) Deneme Sınavı
7321 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (4483) Deneme Sınavı
4923 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Deneme Sınavı
4129 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu (5018) Deneme Sınavı
27425 İl İdaresi Kanunu (5442) Deneme Sınavı
6021 MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (652) Deneme Sınavı
13996 T.C Anayasa Test Soruları
6634 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
11739 5018 Sayılı Kanun ile Çıkmış Sorular
8855 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 3
13626 5018 Sayılı Kanun Görevde Yükselme Soruları
6504 MEB Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği TEST
3499 Eğitim-Öğretimin Temel Kavramları Soruları
14566 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Test
7713 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu TEST
22494 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Test
10441 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST
8683 T.C. Anayasası Deneme Sınavı
6311 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 3
9525 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 4
7506 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST
9795 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı II
7012 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı II
16031 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme Sınavı
32654 657 Devlet Memurları Kanunu Disiplin Cezaları Test
11383 T.C Anayasa Test Soruları (2017 Değişiklileri)
5671 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı II
15121 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı II
8891 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı III
10103 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST II
3096 Türkçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı II
6336 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 3
7027 MEB Görevde Yükselme Sınavı Karma Sorular
5904 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 1
6316 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 2
5452 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı III
6809 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı IV
14495 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla)
9234 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla 2)
6866 T.C. Anayasası Deneme Sınavı
7854 T.C. Anayasası Deneme Sınavı II
10366 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 5
10076 T.C Anayasa Test Soruları II (2017 Değişikleri)
5059 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST II
6940 T.C. Anayasası Deneme Sınavı III
5516 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV
5269 T.C Anayasa Test Soruları IV
14623 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS
5906 T.C Anayasa Test Soruları V
3741 EBS MEB Görevde Yükselme Test
8123 T.C Anayasa Test Soruları VI
17246 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS III
12920 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS II
19644 Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı II
22249 Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
9907 MEB Şube Müdürlüğü 1 Nisan 2018 Soruları
2273 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test 4
3222 MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Test II
5219 Eğitim Yönetimi ve Denetimi Test
3601 Aday Öğretmen İnkılap Tarihi Soruları
4359 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 1
11806 MEB Görevde Yükselme Sınavı Deneme Sınavı 2018
4664 Görevde Yükselme Genel Kültür Soruları
8822 MEB GYS Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test
44506 MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test
7868 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 1
12819 Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Test
14492 MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Test
14462 Okul Öncesi ve ilköğretim Kurumları Yönetmeliği Test
2969 Okul Öncesi ve ilköğretim Kurumları Yönetmeliği Test II
2802 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test
7550 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test
43353 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
4987 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme Sınavı II
3886 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Test 1
5445 Genel Kültür Deneme Sınavı I
3132 Protokol Kuralları Deneme Sınavı II
1857 Yönetimde Etik Deneme Sınavı II
12627 Aday Öğretmen İnkılap Tarihi Soruları I
17903 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı
2366 Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Test 2
5132 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test
3510 Öğretim İlke, Strateji, Yöntem ve Teknikleri Test
2537 Öğretim İlke, Strateji, Yöntem ve Teknikleri (Çıkmış Sorular)
7801 Sınıf Yönetimi (Çıkmış Sorular)
2170 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test 1
3961 Eğitim ve Öğretimin Planlanması (Çıkmış Sorular)
2116 Ölçme ve Değerlendirme (AKS Çıkmış Sorular)
2094 AKS Ölçme ve Değerlendirme Test
2301 Sınıf Yönetimi Test
6880 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı I
5295 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı
4150 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Test (Çıkmış Sorular)
2092 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çıkmış Sorular
2828 Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Test
2060 MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Çıkmış Sorular
2544 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Test
1472 Öğrenme Ortamları Çıkmış Sorular
11832 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (Çıkmış Sorular)
2405 MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi Test
1988 MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi (Çıkmış Sorular)
2687 MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Test III
6593 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı
5927 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı V
2271 Öğrenme Ortamları Test
7570 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı I
10600 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test I
9881 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı (Çıkmış Sorular)
7567 T.C Anayasa Test Soruları VII
14086 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı
6820 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test II
1739 MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Test IV
2205 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 3
2771 Aday Öğretmen İnkılap Tarihi Soruları II
10628 9 Aralık 2018 MEB GYS Çıkmış Sorular (1-50 Soru)
3687 9 Aralık 2018 MEB GYS Çıkmış Sorular (51-100 Soru)

Görevde Yükselme | AKS Denemeler | Aday Öğretmen Testleri

meb görevde yükselme sınav soruları Çöz

aday öğretmen testleri çöz

aks testleri çöz

t.c. anayasası soruları çöz

protokol kuralları çöz