Görevde Yükselme | AKS Denemeler | Aday Öğretmen Testleri

15502 2019 Müdür Yardımcılığı Protokol Kuralları Deneme Sınavı
45402 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 1
58083 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 2
72774 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 3
18456 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı
23938 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 2
9941 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 3
8687 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 4
1560 Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Test
8725 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 6
2993 Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Test
2853 MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi Test II
12002 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 5
9929 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 1
13720 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 1
11287 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 2
8683 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 1
7764 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 2
5500 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 3
10536 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 4
53427 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test
19591 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 4
17982 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 5
13354 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 6
28839 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 15
12927 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 9
17944 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 1
8986 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 2
6462 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 3
5646 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 3
7846 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 17
10153 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 18
4232 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test
7864 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 16
8029 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 13
7623 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 14
5195 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 2
12385 MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test (Hizmet Birimleri)
29542 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test 2
7859 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1
6099 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2
5843 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 3
5864 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 4
5859 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 5
8524 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 12
10651 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 8
18301 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 7
5545 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 4
7231 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 5
6958 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 6
9795 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 11
9018 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Sorular 1
7140 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Soruları 2
5368 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Sorular 3
4837 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Sorular 4
8303 İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Test
7473 MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi Test III
3169 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test 3
11152 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 3
4787 Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Test
5355 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Soruları 5
5797 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Soruları 6
6356 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Soruları 7
12263 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 10
7580 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 7
4705 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 6
2912 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 3
2120 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 6
4941 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 7
2068 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 9
1348 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 11
1968 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 12
2171 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 13
2965 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 14
14338 Tükçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı
23228 İnsan Hakları ve Demokrasi Çıkmış Sorular
18023 İnsan Hakları ve Demokrasi Deneme Sınavı
22204 Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı
14363 Protokol Kuralları Deneme Sınavı
62475 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı
13568 Genel Kültür Deneme Sınavı
11870 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı
7012 Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Deneme Sınavı
3283 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı
3370 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 2
7291 Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi Deneme Sınavı
17078 Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Deneme Sınavı
28504 Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı
5055 Yönetimde Etik Deneme Sınavı
25027 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı
47812 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı
17243 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı
8722 Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Deneme Sınavı
3655 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi
2947 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi Deneme 2
4846 M.E.B. Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 3
66788 M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Çıkmış Sorular
2974 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Deneme Sınavı
5963 Türk İdare Sistemi ve Protokol Kuralları Deneme Sınavı
4985 Müdür Yardımcılığı T.C. Anayasası Deneme Sınavı
2989 Müdür Yardımcılığı İlköğretim ve Eğitim Kanunu (222) Deneme Sınavı
4165 Müdür Yardımcılığı Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı
3466 Müdür Yardımcılığı Milli Eğitim Temel Kanunu (1739) Deneme Sınavı
7321 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (4483) Deneme Sınavı
4923 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Deneme Sınavı
4129 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu (5018) Deneme Sınavı
27425 İl İdaresi Kanunu (5442) Deneme Sınavı
6021 MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (652) Deneme Sınavı
4190 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Deneme Sınavı III
17183 T.C Anayasa Test Soruları
6741 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
12224 5018 Sayılı Kanun ile Çıkmış Sorular
14231 5018 Sayılı Kanun Görevde Yükselme Soruları
6604 MEB Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği TEST
3888 Eğitim-Öğretimin Temel Kavramları Soruları
14844 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Test
7804 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu TEST
23611 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Test
11133 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST
9594 T.C. Anayasası Deneme Sınavı
7736 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST
10630 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı II
2271 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Deneme Sınavı II
7315 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı II
17434 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme Sınavı
35199 657 Devlet Memurları Kanunu Disiplin Cezaları Test
12180 T.C Anayasa Test Soruları (2017 Değişiklileri)
5773 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı II
15793 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı II
9385 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı III
10291 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST II
3423 Türkçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı II
7130 MEB Görevde Yükselme Sınavı Karma Sorular
6318 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 1
6672 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 2
5539 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı III
6940 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı IV
15097 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla)
9762 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla 2)
7603 T.C. Anayasası Deneme Sınavı
8699 T.C. Anayasası Deneme Sınavı II
10693 T.C Anayasa Test Soruları II (2017 Değişikleri)
5148 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST II
7415 T.C. Anayasası Deneme Sınavı III
6001 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV
5577 T.C Anayasa Test Soruları IV
15042 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS
6498 T.C Anayasa Test Soruları V
3816 EBS MEB Görevde Yükselme Test
8588 T.C Anayasa Test Soruları VI
17654 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS III
13112 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS II
19993 Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı II
22856 Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
10371 MEB Şube Müdürlüğü 1 Nisan 2018 Soruları
2486 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test 4
3430 MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Test II
9345 Eğitim Yönetimi ve Denetimi Test
3786 Aday Öğretmen İnkılap Tarihi Soruları
5536 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 1
12055 MEB Görevde Yükselme Sınavı Deneme Sınavı 2018
5077 Görevde Yükselme Genel Kültür Soruları
9383 MEB GYS Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test
46464 MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test
11377 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 1
38053 Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Test
14859 MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Test
14797 Okul Öncesi ve ilköğretim Kurumları Yönetmeliği Test
3233 Okul Öncesi ve ilköğretim Kurumları Yönetmeliği Test II
3451 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test
10826 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test
44313 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
5971 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme Sınavı II
4165 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Test 1
6090 Genel Kültür Deneme Sınavı I
3275 Protokol Kuralları Deneme Sınavı II
2429 Yönetimde Etik Deneme Sınavı II
12859 Aday Öğretmen İnkılap Tarihi Soruları I
20905 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı
2709 Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Test 2
5668 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Test
3778 Öğretim İlke, Strateji, Yöntem ve Teknikleri Test
2769 Öğretim İlke, Strateji, Yöntem ve Teknikleri (Çıkmış Sorular)
26870 Sınıf Yönetimi (Çıkmış Sorular)
2397 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test 1
7809 Eğitim ve Öğretimin Planlanması (Çıkmış Sorular)
2495 Ölçme ve Değerlendirme (AKS Çıkmış Sorular)
2288 AKS Ölçme ve Değerlendirme Test
2855 Sınıf Yönetimi Test
7543 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı I
5520 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı
7169 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Test (Çıkmış Sorular)
2404 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çıkmış Sorular
3175 Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Test
2332 MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Çıkmış Sorular
2786 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Test
2000 Öğrenme Ortamları Çıkmış Sorular
23205 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (Çıkmış Sorular)
2764 MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi Test
2067 MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi (Çıkmış Sorular)
2915 MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Test III
9151 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı
6493 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı V
2427 Öğrenme Ortamları Test
7998 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı I
16903 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test I
15918 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı (Çıkmış Sorular)
8530 T.C Anayasa Test Soruları VII
24975 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı
12185 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test II
1956 MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Test IV
2546 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 3
3183 Aday Öğretmen İnkılap Tarihi Soruları II
13274 9 Aralık 2018 MEB GYS Çıkmış Sorular (1-50 Soru)
4513 9 Aralık 2018 MEB GYS Çıkmış Sorular (51-100 Soru)

Görevde Yükselme | AKS Denemeler | Aday Öğretmen Testleri

meb görevde yükselme sınav soruları Çöz

aday öğretmen testleri çöz

aks testleri çöz

t.c. anayasası soruları çöz

protokol kuralları çöz