Görevde Yükselme | AKS Denemeler | Aday Öğretmen Testleri

21689 Protokol Kuralları Deneme Sınavı-1
3902 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 1
3191 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 2
4013 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 3
901 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı
8342 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 2
8450 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 3
6424 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 4
22403 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 5
5633 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 6
5132 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 7
4551 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 8
4718 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 9
4423 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 10
7986 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 11
2773 Müdür Yardımcılığı Deneme 1
1828 Müdür Yardımcılığı Deneme 2
1452 Müdür Yardımcılığı Deneme 3
1696 Müdür Yardımcılığı Deneme 4
1448 Müdür Yardımcılığı Deneme 5
1348 Müdür Yardımcılığı Deneme 6
1573 Müdür Yardımcılığı Deneme 7
8589 Müdür Yardımcılığı Deneme 8 | Online
451 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 1
3211 Aday Öğretmenlik Sınavı Hazırlık Soruları
3162 Aday Öğretmen Online Test 5
4855 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 1
4261 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 2
894 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 1
713 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 2
422 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 3
963 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Deneme Sınavı 4
2958 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test
1521 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 4
1513 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 5
1094 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 6
56235 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 15
793 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 9
1441 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 1
581 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 2
382 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 3
6639 4483 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Testi 2
538 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 17
1170 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 18
169 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test
524 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 16
551 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 13
443 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 14
2773 MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test (Hizmet Birimleri)
4715 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 12
6572 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 13
187 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test 2
4814 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1
3725 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2
3520 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 3
3603 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 4
3745 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 5
555 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 12
675 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 8
1365 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 7
350 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 4
582 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 5
548 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 6
996 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 11
14959 4483 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Testi 3
4520 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Sorular 1
4106 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Soruları 2
3300 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Sorular 3
3106 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Sorular 4
10987 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test 4
4592 İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Test
4703 Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi Test
15116 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Test 3
14449 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Deneme Sınavı 3
4327 Aday Öğretmen Tarama Testi 1
1205 Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Test
3217 Aday Öğretmen Tarama Testi 2
3275 Aday Öğretmen Online Test 2
3760 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Soruları 5
3577 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Soruları 6
4303 Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Soruları 7
1319 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 10
4904 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 7
4910 Aday Öğretmen Online Test 3
5344 Aday Öğretmen Online Test 4
5195 Aday Öğretmen Online Test
8406 Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 6
5708 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme (Son Tekrar 2)
5213 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme (Son Tekrar 3)
5483 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme (Son Tekrar 4)
5672 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme (Son Tekrar 5)
7402 Mevzuat Aday Öğretmen Deneme (Son Tekrar 6)
9652 Aday Öğretmen Deneme Sınavı ( Son Tekrar )
9205 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı
2366 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 2
2304 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 3
1950 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 4
2400 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 5
1739 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 6
4165 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 7
1804 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 8
1765 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 9
4302 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 10
892 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 11
1718 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 12
1874 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 13
2513 T.C. 1982 Anayasa Deneme Sınavı 14
8705 Tükçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı
24950 İnsan Hakları ve Demokrasi Çıkmış Sorular
8968 İnsan Hakları ve Demokrasi Deneme Sınavı
13878 Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı
9504 Protokol Kuralları Deneme Sınavı
40577 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı
27323 Genel Kültür Deneme Sınavı
9405 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı
15820 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 2
4379 Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Deneme Sınavı
2076 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı
2001 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 2
4769 Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi Deneme Sınavı
14862 Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Deneme Sınavı
19358 Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı
9609 Yönetimde Etik Deneme Sınavı
19521 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı
21147 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı
33400 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı
13160 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı
1258 Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı
7822 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 2
6028 Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Deneme Sınavı
2160 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi
1911 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi Deneme 2
3198 M.E.B. Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 3
6812 Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı 2018
1320 Müdür Yardımcılığı Deneme Sınavı Soruları
46533 M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Çıkmış Sorular
3543 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Deneme Sınavı
3268 Halkla İlişkiler ve İletişim Becerileri Deneme Sınavı
1321 Müdür Yardımcılığı Okul Yönetimi Deneme Sınavı
2043 Müdür Yardımcılığı Yönetimde İnsan İlişkileri Deneme Sınavı
906 Müdür Yardımcılığı Okul Geliştirme Deneme Sınavı
1897 Müdür Yardımcılığı Eğitim ve Öğretimde Etik Deneme Sınavı
4613 Türk İdare Sistemi ve Protokol Kuralları Deneme Sınavı
3955 Müdür Yardımcılığı T.C. Anayasası Deneme Sınavı
2432 Müdür Yardımcılığı İlköğretim ve Eğitim Kanunu (222) Deneme Sınavı
3444 Müdür Yardımcılığı Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı
2817 Müdür Yardımcılığı Milli Eğitim Temel Kanunu (1739) Deneme Sınavı
1847 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun (3071) Deneme Sınavı
6006 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (4483) Deneme Sınavı
4766 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı
3798 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Deneme Sınavı
3259 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu (5018) Deneme Sınavı
20946 İl İdaresi Kanunu (5442) Deneme Sınavı
5019 MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (652) Deneme Sınavı
7641 Resmi Yazışma Kuralları Test
29416 T.C Anayasa Test Soruları
5900 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
8750 5018 Sayılı Kanun ile Çıkmış Sorular
7043 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu DENEME SINAVI
9869 5018 Sayılı Kanun Görevde Yükselme Soruları
4644 MEB Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği TEST
2203 Eğitim-Öğretimin Temel Kavramları Soruları
11106 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu TEST
7181 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu TEST
15267 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Test
7362 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST
5620 T.C. Anayasası Deneme Sınavı
5366 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 3
7696 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu TEST
6159 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST
5664 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı II
3622 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Deneme Sınavı II
4948 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı II
9825 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme Sınavı
16888 657 Devlet Memurları Kanunu Disiplin Cezaları Test
8025 T.C Anayasa Test Soruları (2017 Değişiklileri)
4799 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı II
9787 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı II
4589 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı III
7703 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST II
2649 Türkçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı II
5063 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 3
5654 MEB Görevde Yükselme Sınavı Karma Sorular
4169 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun TEST
4739 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun TEST II
4295 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı III
5821 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı IV
10148 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla)
5361 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla 2)
4552 T.C. Anayasası Deneme Sınavı
5178 T.C. Anayasası Deneme Sınavı II
8588 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı IV
7483 T.C Anayasa Test Soruları II (2017 Değişikleri)
4314 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST II
5345 T.C. Anayasası Deneme Sınavı III
20838 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV
3784 T.C Anayasa Test Soruları IV
9294 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS
3995 T.C Anayasa Test Soruları V
3112 EBS MEB Görevde Yükselme Test
5616 T.C Anayasa Test Soruları VI
13698 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS III
9716 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS II
15466 Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı II
15329 Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
6995 MEB Şube Müdürlüğü 1 Nisan 2018 Soruları
578 Eğitim Yönetimi ve Denetimi Test
684 Aday Öğretmen İnkılap Tarihi Soruları
507 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 1
5940 MEB Görevde Yükselme Sınavı Deneme Sınavı 2018
2173 Görevde Yükselme Genel Kültür Soruları
2665 MEB GYS Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test
5571 MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test
1227 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 1
291 Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Test
376 MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Test
282 Okul Öncesi ve ilköğretim Kurumları Yönetmeliği Test
281 Okul Öncesi ve ilköğretim Kurumları Yönetmeliği Test II
294 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test
259 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test
1317 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı

Görevde Yükselme | AKS Denemeler | Aday Öğretmen Testleri

meb görevde yükselme sınav soruları Çöz

aday öğretmen testleri çöz

aks testleri çöz

t.c. anayasası soruları çöz

protokol kuralları çöz