Soru

Merkez bankasının açık piyasa işlemleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Merkez bankasının piyasadan menkul kıymet alıp satması denge faiz oranını etkiler.

B) Merkez bankasının piyasaya menkul kıymet satması banka rezervlerinl azaltır.

C) Merkez bankasının piyasadan menkul kıymet satın alması menkul kıymetin fiyatını artırır.

D) Açık piyasa işlemleri banka rezervlerini, dolayısıyla para arzını etkiler.

E) Merkez bankasının piyasaya menkul kıymet satması denge faiz oranını düşürür.


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Para Politikası Amaç ve Araçları Test

Online Soru: Merkez bankasının açık piyasa işlemleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Merkez bankasının açık piyasa işlemleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Merkez bankasının açık piyasa işlemleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?