1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 5

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 5 çöz. Adaylık Kaldırma Testleri (AKS) kategorisi 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 5 çöz.1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 5 çöz. Adaylık Kaldırma Testleri (AKS) kategorisi 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 5 çöz. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 5 online çöz

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 5 Çöz

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 5 çöz. Adaylık Kaldırma Testleri (AKS) kategorisi 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 5 çöz. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 5 çöz

Online 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 5 Soruları çöz

Soru 1


1739 Sayılı Türk Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre, aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

Soru 2


1739 Sayılı Türk Milli Eğitim ile ilgili olarak Aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden biri değildir?

Soru 3


1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Okul öncesi eğitim gören çocuklara aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

Soru 4


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre “ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde hazırlık sınıflarının konulabilmesi” aşağıdaki Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden hangisinin gereğidir?

Soru 5


“Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.”

1739 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Temel Kanununa göre yukarıda belirtilen ifade hangi eğitim kapsamına dahildir?

Soru 6


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre "Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri" kaç başlık altında düzenlenmiştir?

Soru 7


I. Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından aranacak nitelikler Millî Eğitim Bakanlığınca tespit olunur.

II. Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından Yüksek Öğretim Kurulunca seçilirler.

III. Yüksek öğrenimleri sırasında pedagojik formasyon kazanmamış olanların ihtiyaç duyulan alanlarda öğretmenliğe atanmaları hâlinde bu gibilerin adaylık dönemi içinde yetişmeleri için Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

Soru 8


“Asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplumun sorunlarını tanımalarını sağlamak”.

Yukarıda verilen 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevlerindendir?

Soru 9


Öğretmenlik mesleği ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 10


Okul Binaları ve Tesisleri, Eğitim Araç ve Gereçleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 11


I- Ortaöğretim

II- dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar

III- dört yıl süreli ve zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkan veren ortaokullar

IV- İmam Hatip Ortaokulları

Yukarıdaki okul türlerinden hangisi ilköğretim kurumlarından biri değildir?

Soru 12


1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 13


1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 14


I. Asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplumun sorunlarını tanımalarını sağlamak

II. Yurdun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak

III. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda hayata ve iş alanlarına hazırlamak

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, verilenler aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevlerindendir?

Soru 15


1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, ortaöğretimde devam edilebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler verilmesi çalışmaları rehberlik servislerince ne zaman yapılır?

Paylaş

Etiketler: