1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 11

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 11 sorularını online çözebilirsiniz.

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 11

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 11

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 11 - çöz

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 11 soruları cevapları
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 11


Soru 1


1739 Sayılı Türk Milli Eğitimi ile ilgili olarak ”Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır” ifadesi hangi temel ilkeye girer?

Soru 2


1739 Sayılı Türk Milli Eğitim ile ilgili olarak Aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden biri değildir?

Soru 3


1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Okul öncesi eğitim gören çocuklara aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi yüksek öğretim kurumu değildir?

Soru 5


“Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.”

1739 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Temel Kanununa göre yukarıda belirtilen ifade hangi eğitim kapsamına dahildir?

Soru 6


1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanuna göre -ilköğretimle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 7


………………………………………………………..özel istidat ve kabiliyetleri beliren çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde ayrı okullar açılabilir veya ayrı yetiştirme tedbirleri alınabilir.özellikleri dolayısıyla bunların kuruluş,işleyiş ve yetiştirme ile ilgili esasları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir. Yukarıda noktalı boşluğa aşağıdaki seçeneklerin hangisi getirilmelidir?

Soru 8


“Asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplumun sorunlarını tanımalarını sağlamak”.

Yukarıda verilen 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre,aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevlerindendir?

Soru 9


Öğretmenlik mesleği ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 10


Okul Binaları ve Tesisleri,Eğitim Araç ve Gereçleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 11


I- Ortaöğretim

II- dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar

III- dört yıl süreli ve zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkan veren ortaokullar

IV- İmam Hatip Ortaokulları

Yukarıdaki okul türlerinden hangisi ilköğretim kurumlarından biri değildir?

Soru 12


1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 13


1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 14


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre “okul açma yetkisi” ile ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

Soru 15


Temel Eğitimle ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?


Testin Enleri

erhankaynar
Doğru: 15
100 Puan
respect75
Doğru: 15
100 Puan
aras85
Doğru: 15
100 Puan
kardaşlar
Doğru: 15
100 Puan
Fıratt
Doğru: 15
100 Puan