1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 2

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 2

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 2 - çöz

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 2 soruları cevapları
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 2

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 2Soru 1


Milli Eğitim Temel Kanunu’nun genel amaçları ve ilkeleri doğrultusunda, ilkokul 4. sınıf seviyesindeki çocuklara trafikte kendilerini korumayı öğrenmeleri ve erken yaşta trafik güvenliği bilinci edinmelerini sağlamak amacıyla yürütülen proje aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre “okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkanları hazırlamak” aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevleri arasında tanımlanmıştır?

Soru 3


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre mecburi ilköğretim çağı ne zaman başlar?

Soru 4


1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, “Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu amaçla okullarda okul-aile birlikleri kurulur.”

Bu ifadeden yola çıkarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 5


Öğretmenlerin kariyer basamaklarında yükselmeleri 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile düzenlenmiştir.

Buna göre sınava katılan adayların değerlendirilmesinde esas alınan aşağıdaki ölçütlerden hangisinin puan oranı % 20’dir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Milli Eğitimin temel ilkelerinden birisi değildir?

Soru 7


I. Enstitüler

II. Yüksekokullar

III. Konservatuvarlar

IV. Meslek yüksekokulları

V. Uygulama ve araştırma merkezleri

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdakilerden kaç tanesi yükseköğretim kurumudur?

Soru 8


Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre, yukarıda tanımı verilen temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre "Bilgi ve teknoloji üretmek" aşağıdaki Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisinde dile getirilmiştir?

Soru 10


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden "Planlılık" ilkesine göre aşağıdakilerden hangisinin ilişkisi dikkate alınmıştır?

Soru 11


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Örgün Eğitim aşağıdakilerden hangilerini kapsar?

Soru 12


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre kimler Ortaöğretimden yararlanma hakkına sahiptir?

Soru 13


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi Yükseköğretim Kurumu değildir?

Soru 14


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Taşınmazların satışından elde edilecek gelir ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 15


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin amaç ve görevlerinden birisi değildir?

Paylaş

Testin Enleri

joybulut
Doğru: 15
100 Puan
anafartaaks
Doğru: 15
100 Puan
haticepekta
Doğru: 15
100 Puan
ismail190
Doğru: 15
100 Puan
malik
Doğru: 15
100 Puan