1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 2

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 2 sorularını online çözebilirsiniz.

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 2

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 2

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 2 - çöz

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 2 soruları cevapları
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 2


Soru 1


“Millî Eğitim Temel Kanunu’nun genel amaçları ve ilkeleri doğrultusunda, ilkokul 4. sınıf seviyesindeki çocuklara trafikte kendilerini korumayı öğrenmeleri ve erken yaşta “trafik güvenliği” bilinci edinmelerini sağlamak” amacıyla yürütülen proje aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre “okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak” aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevleri arasında tanımlanmıştır?

Soru 3


1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre mecburi ilköğretim çağı ne zaman başlar?

Soru 4


1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, “Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu amaçla okullarda okul-aile birlikleri kurulur.”

Bu ifadeden yola çıkarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 5


Öğretmenlerin kariyer basamaklarında yükselmeleri 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile düzenlenmiştir.

Buna göre sınava katılan adayların değerlendirilmesinde esas alınan aşağıdaki ölçütlerden hangisinin puan oranı %20’dir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre Milli Eğitimin temel ilkelerinden birisi değildir?

Soru 7


Enstitüler, Yüksekokullar, Konservatuvarlar, Meslek yüksekokulları Uygulama ve araştırma merkezleri 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdakilerden kaç tanesi yükseköğretim kurumudur?

Soru 8


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

Soru 9


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre “Bilgi ve teknoloji üretmek” aşağıdaki Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisinde dile getirilmiştir?

Soru 10


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden "Planlılık" ilkesine göre aşağıdakilerden hangisinin ilişkisi dikkate alınmıştır?

Soru 11


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Örgün Eğitim aşağıdakilerden hangilerini kapsar?

Soru 12


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre kimler Ortaöğretimden yararlanma hakkına sahiptir?

Soru 13


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi Yükseköğretim Kurumu değildir?

Soru 14


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Taşınmazların satışından elde edilecek gelir ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 15


1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin amaç ve görevlerinden birisi değildir?


Testin Enleri

benimadımmehm
Doğru: 15
100 Puan
erey
Doğru: 15
100 Puan
nk
Doğru: 15
100 Puan
tugi
Doğru: 14
93.3 Puan
nazar_103
Doğru: 14
93.3 Puan