1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 3

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 3 sorularını online çözebilirsiniz.

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 3

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 3

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 3 - çöz

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 3 soruları cevapları
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 3


Soru 1


I- Sınıflandırma

II- Yöneltme

III- Kariyer

IV- Planlılık

V- Süreklilik 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu kapsamında yer almaz?

Soru 3


1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, “Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi sağlanır.” ifadesi Türk Millî Eğitimi’nin temel ilkelerinden hangisinin kapsamı içinde yer alır?

Soru 4


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türk Milli Eğitiminin genel amacı aşağıdakilerden biri değildir?

Soru 5


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türk Milli Eğitiminin genel amacı gençlerimizin hangi vasıflara haiz yurttaşlar olarak yetişmesini sağlamak değildir?

Soru 6


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden olan "Eğitim Hakkı" nedir?

Soru 7


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden olan "Süreklilik" nedir?

Soru 8


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda “Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesi ve öğretilmesi” aşağıdaki Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisinde vurgulanmıştır?

Soru 9


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden “Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesi” aşağıdakilerden hangisinde vurgulanmıştır?

Soru 10


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre “Eğitim kurumlarının personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar” aşağıdaki Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisinde vurgulanmıştır?


Paylaş

Testin Enleri

ÖzlemKVK
Doğru: 10
100 Puan
Saliha Çetin
Doğru: 10
100 Puan
Ümit.
Doğru: 10
100 Puan
ahmet baydemi
Doğru: 10
100 Puan
Rabbi Yessir
Doğru: 10
100 Puan