1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 3

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 3

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 3 - çöz

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 3 soruları cevapları
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 3

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 3Soru 1


I- Sınıflandırma

II- Yöneltme

III- Kariyer

IV- Planlılık

V- Süreklilik

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

Soru 2


1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre, "Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır." ifadesi, temel ilkelerden hangisinde yer almaktadır?

Soru 3


1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, “Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi sağlanır.”

ifadesi Türk Milli Eğitimi’nin temel ilkelerinden hangisinin kapsamı içinde yer alır?

Soru 4


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türk Milli Eğitiminin genel amacı aşağıdakilerden biri değildir?

Soru 5


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türk Milli Eğitiminin genel amacı gençlerimizin hangi vasıflara haiz yurttaşlar olarak yetişmesini sağlamak değildir?

Soru 6


1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre yüksek öğretim, ortaöğretime dayalı en az kaç yıllık yükseköğretim veren kurumlarını kapsar?

Soru 7


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden olan "Süreklilik" nedir?

Soru 8


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda “Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesi ve öğretilmesi” aşağıdaki Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisinde vurgulanmıştır?

Soru 9


1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre, nüfusun az ve dağınık olduğu, gruplaşmanın yapılamadığı yerlerde hangi okul türü kurulur?

Soru 10


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre “Eğitim kurumlarının personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar” aşağıdaki Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisinde vurgulanmıştır?

Paylaş

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 3 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

karaca589
Doğru: 10
100 Puan
yy5959
Doğru: 10
100 Puan
bianca bian
Doğru: 10
100 Puan
ömer yılmaz
Doğru: 10
100 Puan
derrida
Doğru: 10
100 Puan