1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 4

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 4 sorularını online çözebilirsiniz.

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 4

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 4

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 4 - çöz

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 4 soruları cevapları
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 4


Soru 1


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Okul Öncesi Eğitim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 2


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre "Okul mecburi ilköğretim çağı" aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?

Soru 3


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre mecburi ilköğretim çağı hangi yaş grubundaki çocukları kapsar?

Soru 4


1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, okullarda okutulacak kitapların tespiti ve ücret ödenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 5


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Okul Aile Birliklerinin “bağışların kabulü, harcanması ve denetlenmesi ile açık alan, kantin, salon ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri ve oranları, harcanması ve denetlenmesine dair usul ve esaslar” hangi bakanlıklarca düzenlenen yönetmelikle takip edilir?


Paylaş

Testin Enleri

hamzaxx
Doğru: 5
100 Puan
Ufuk Didem
Doğru: 5
100 Puan
Munir
Doğru: 5
100 Puan
Geronimo
Doğru: 5
100 Puan
kimi2007
Doğru: 5
100 Puan