1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 4

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 4 sorularını online çözebilirsiniz.

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 4

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 4

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 4 - çöz

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 4 soruları cevapları
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 4


Soru 1


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Okul Öncesi Eğitim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 2


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre "Okul mecburi ilköğretim çağı" aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?

Soru 3


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre mecburi ilköğretim çağı hangi yaş grubundaki çocukları kapsar?

Soru 4


1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, okullarda okutulacak kitapların tespiti ve ücret ödenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 5


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Okul Aile Birliklerinin “bağışların kabulü, harcanması ve denetlenmesi ile açık alan, kantin, salon ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri ve oranları, harcanması ve denetlenmesine dair usul ve esaslar” hangi bakanlıklarca düzenlenen yönetmelikle takip edilir?


Testin Enleri

erdoo
Doğru: 5
100 Puan
barsbay
Doğru: 5
100 Puan
ÖzlemKVK
Doğru: 5
100 Puan
tugi
Doğru: 5
100 Puan
esmayılmaz
Doğru: 5
100 Puan