1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 5

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 5 sorularını online çözebilirsiniz.

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 5

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 5

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 5 - çöz

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 5 soruları cevapları
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 5


Soru 1


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre “ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde hazırlık sınıflarının konulabilmesi” aşağıdaki Türk Millî Eğitiminin temel ilkelerinden hangisinin gereğidir?

Soru 2


1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre mecburi ilköğretim çağı ne zaman biter?

Soru 3


1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin amaç ve görevlerinden birisi değildir?

Soru 4


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri kaç tanedir?

Soru 5


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden olan Genellik ve Eşitlik nedir?

Soru 6


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Okul Öncesi Eğitimin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

Soru 7


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Yükseköğretimin kapsamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, “Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır.” ifadesi Türk Millî Eğitimi’nin temel ilkelerinden hangisinin kapsamı içinde yer alır?

Soru 9


Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.” 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdaki ifade “Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri” nin hangisinde yer almaktadır?

Soru 10


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden biri değildir?

Soru 11


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, “Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmaz.” İfadesi hangi temel ilkelerde birleştirilmiştir?

Soru 12


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, “Aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitim Temel İlkeleri”nden biridir?

Soru 13


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda belirtilen “eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır” ifadesi hangi temel ilkeyi belirtir?

Soru 14


Özel, Gönüllü ve Resmi her kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri, aşağıdakilerden hangisinin denetimine tabidir?

Soru 15


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türk vatandaşlarına “okuma.yazma öğretmek eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkanları hazırlamak” aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisinin görev ve amaçları arasında yer alır?