1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 6

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 6 sorularını online çözebilirsiniz.

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 6

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 6

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 6 - çöz

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 6 soruları cevapları
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı 6


Soru 1


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarından sayılmaz?

Soru 2


“İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.”

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıda Türk Millî Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisi açıklanmıştır?

Soru 3


“Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.”

Yukarıdaki açıklama 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun temel ilkelerinden hangisini tanımlamaktadır?

Soru 4


1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, ilköğretim kurumlarının kuruluş şekilleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 5


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu aşağıdakilerden hangisini kapsar?

Soru 6


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisinde hazırlık sınıfları konulabileceği belirtilmiştir?

Soru 7


Yüksek Öğretimin Paralı olmasının temelini oluşturan madde, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun hangi maddesidir?

Soru 8


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Öğretmenlikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 9


“Milli Eğitim Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde, özellikle mahrumiyet bölgelerinde görevli öğretmenlere konut sağlanır.” Yukarıda 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Öğretmenlerin konut ihtiyacına ilişkin olarak getirilen düzenleme hangi maddede yer almaktadır?

Soru 10


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 11


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisini Milli Eğitim Bakanlığının denetimine tabi değildir?

Soru 12


1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, “Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi sağlanır.” ifadesi Türk Millî Eğitimi’nin temel ilkelerinden hangisinin kapsamı içinde yer alır?

Soru 13


1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitimin amaçları arasında yer almaz?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitim Temel İlkeleri’nden biri değildir?

Soru 15


Aşağıdakilerden hangisi yükseköğrenim kurumları arasından yer almaz?


Testin Enleri

Nergin Gökmen
Doğru: 15
100 Puan
Rabbi Yessir
Doğru: 15
100 Puan
izmir
Doğru: 14
93.3 Puan
İsa ASLAN
Doğru: 14
93.3 Puan
MUSTAFA_27
Doğru: 14
93.3 Puan